facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Trójstronny projekt „Stereotypy – ależ nie!”

26 marca 2014 r. Uniwersytet Śląski odwiedzi dr Anna Meiser z Uniwersytetu we Freiburgu, która przeprowadzi wykład w ramach trójstronnego projektu badawczego „Stereotypy – ależ nie!”, współorganizowanego przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ, a współfinansowanego przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. W projekt zaangażowane są trzy ośrodki akademickie: Uniwersytet Stosunków Międzynarodowych i Języków Obcych im. Abyłaj-chana w Ałmaty w Kazachstanie, Uniwersytet Techniczny w Chemnitz w Niemczech oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Głównym założeniem przedsięwzięcia jest pozyskanie informacji na temat polskiej i niemieckiej mniejszości narodowej zamieszkującej Kazachstan, szczególnie w kontekście reemigracji do Niemiec i Polski. Projekt dotyczy także historii, aktualnych związków politycznych, gospodarczych i kulturowych trzech krajów. Obecna odsłona dąży do zebrania i podsumowania wcześniejszych edycji: polsko-niemieckiej (współfinansowanej przez FWPN, grudzień 2012) oraz polsko-kazachskiej (maj 2013). Zwieńczeniem badań będzie seminarium w Ałmaty w kwietniu 2014 r., w którym udział wezmą studenci z trzech krajów partnerskich.
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.