facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Trójstronne spotkanie KRASP, HRK, URHEIU

14 i 15 grudnia 2014 r. w Warszawie będzie miało miejsce spotkanie organizowane przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), Niemiecką Konferencję Rektorów (HRK),  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) z przedstawicielami Związku Rektorów Szkolnictwa Wyższego z Ukrainy (Union of Rectors of Higher Educational Institutions of Ukraine – URHEIU) oraz Ambasady Niemiec i Ukrainy w Polsce.

KRASP reprezentowana będzie przez członków prezydium oraz przewodniczącego, JM Rektora UŚ prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia, ze strony HRK w spotkaniu udział wezmą przedstawiciele prezydium oraz przewodniczący prof. H. Hippler, URHEIU natomiast reprezentowany będzie przez członków prezydium oraz jej przewodniczącego Leonida V. Huberskiego.

Inicjatywa ma na celu opracowanie ram wspólnych projektów badawczych, możliwości ich finansowania oraz wskazania istniejących mechanizmów europejskich, polskich i niemieckich możliwych do wykorzystania w tym celu.

Podczas spotkania nastąpi również oficjalne podpisanie umowy o współpracy między Związkiem Rektorów Szkolnictwa Wyższego z Ukrainy (URHEIU) a Niemiecką Konferencją Rektorów (HRK).

W spotkaniu udział wezmą również m.in. przedstawiciele: Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT), Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP),  Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Krajowego Punktu Kontaktowego, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Polskiej Akademii Nauk, Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.