facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Trójstronne spotkanie konferencji rektorów z Polski (KRASP), Niemiec (HRK) i Francji (CPU/CDEFI)

12 stycznia 2015 r. odbędzie się spotkanie przedstawicieli trzech konferencji rektorów − KRASP (Polska), HRK (Niemcy) i CPU/CDEFI (Francja). Gospodarzem spotkania będzie Université Pierre et Marie Curie w Paryżu.

Podczas obrad uczestnicy m.in. omówią zagadnienia dotyczące: procesu bolońskiego, wyborów do European University Association (EUA), współpracy trzech konferencji w zakresie Europejskiej Przestrzeni Badawczej i programu Horyzont 2020, a także wydań publikacji naukowych, w tym otwartego do nich dostępu.

W składzie delegacji Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, na czele której stanie przewodniczący, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, znajdą się również: wiceprzewodniczący KRASP, JM Rektor Politechniki Łódzkiej prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki, przewodniczący Komisji Współpracy z Zagranicą KRPUT, JM Rektor Politechniki Opolskiej prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf, JM Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prof. dr hab. Ryszard J. Górecki, sekretarz generalny KRASP prof. dr hab. Andrzej Kraśniewski oraz kierownik Biura KRASP Agata Kulesza.

Podczas wizyty w Paryżu członkowie delegacji KRASP spotkają się również z JE Ambasadorem RP we Francji Andrzejem Byrtem. W spotkaniu uczestniczyć będą także przewodniczący CPU – Francuskiej Konferencji Rektorów Uniwersytetów, prezydent Uniwersytetu Paris-XIII prof. J. L. Salzmann oraz stały przedstawiciel CPU w Brukseli, były przewodniczący CPU, członek zarządu European University Association prof. J.P. Finance.

Spotkanie będzie okazją do rozmów na temat współpracy naukowo-edukacyjnej Francji i Polski, możliwości jej dalszego rozwoju, a także kwestii związanych z Polską Akademią Nauk.

Podczas pobytu w Paryżu przewodniczący konferencji niemieckiej, francuskiej i polskiej spotkali i się także z minister edukacji i szkolnictwa wyższego Francji Najat Vallaud-Belkacem oraz sekretarz stanu Geneviève Fioraso, by rozmawiać o możliwych kierunkach działań edukacyjnych w kontekście bezpieczeństwa. Spotkanie było również okazją do przekazania wyrazów wsparcia i solidarności w związku z zamachami terrorystycznymi w Paryżu. W czasie spotkanie przewodniczący konferencji przekazali wyraz wsparcia i solidarności dla Francji w tych trudnych chwilach i wszystkich walczących o wartości demokratyczne, w tym o wolność słowa. 


List JM Rektora UŚ, przewodniczącego KRASP prof. Wiesława Banysia ws. zamachów terrorystycznych we Francji

 


Foto: KRASP

 

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.