facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Trójstronne porozumienie pomiędzy Uniwersytetem Śląskim, Microsoft Sp. z o.o. oraz Fundacją „Widzialni”

Rektorat UŚ

15 października 2012 r. o godz. 9.30 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbędzie się uroczyste podpisanie trójstronnego porozumienia pomiędzy uczelnią, firmą Microsoft Sp. z o. o. oraz Fundacją „Widzialni”. Ze strony Uniwersytetu dokument podpisze JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, natomiast ze strony Fundacji podpis złoży prezes Wojciech Kulesza. Microsoft Sp. z o.o. reprezentować będzie Marek Kosycarz, dyrektor ds. odpowiedzialności społecznej w polskim oddziale firmy.

Celem współpracy będzie wzajemna wymiana doświadczeń oraz podejmowanie wspólnych przedsięwzięć w zakresie przeciwdziałania przejawom wykluczenia cyfrowego oraz promocji nowych technologii. Partnerzy organizować będą konferencje oraz akcje informacyjne poświęcone zagadnieniu wykluczenia cyfrowego, wspólnie przygotują programy edukacyjne adresowane do uczniów i nauczycieli szkół wszystkich szczebli. Infrastruktura dydaktyczna i informatyczna uczelni w jeszcze większym stopniu zostanie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, podjęte zostaną działania zmierzające do zwiększenia dostępności do nowoczesnych technologii dla społeczności akademickiej UŚ.

O godz. 10.00 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbędzie się konferencja pt. „Cyfrowo wykluczeni”, której organizatorami są: Fundacja Widzialni, Uniwersytet Śląski oraz europoseł Rafał Trzaskowski. Podczas konferencji zostaną poruszone zagadnienia związane z dostępnością serwisów internetowych dla osób niepełnosprawnych i zagrożonych zjawiskiem wykluczenia cyfrowego.

Szczegółowe informacje na temat konferencji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej: www.widzialni.eu.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.