facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Terminy wypłat wynagrodzeń w grudniu i styczniu

zapisana kartka papieru, na której leży otwarte pióro

Katowice dn. 22 listopada 2018 r.

 

TELEFONOGRAM

W związku z końcowymi rozliczeniami płacowymi w roku 2018, uprzejmie Państwa informuję o terminach  wypłat wynagrodzeń w grudniu 2018 roku oraz w styczniu 2019 roku:

27 grudnia 2018 r. – wypłata wynagrodzeń dla pracowników administracji za miesiąc XII 2018 roku,

27 grudnia 2018 r. – wypłata wynagrodzeń dla pracowników obsługi za miesiąc XII 2018 roku,

27 grudnia 2018 r. – dodatkowa wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli akademickich (wszelkie należności dotyczące rozliczenia roku 2018),

27 grudnia 2018 r. – wypłata wynagrodzeń dla osób spoza Uczelni z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło za miesiąc XII 2018 roku,

27 grudnia 2018 r. – wypłata wynagrodzeń za miesiąc XII 2018 roku lub innych należności za rok 2018 projektów unijnych, projektów krajowych, grantów itp.,

2 stycznia 2019 r. –  wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli akademickich za miesiąc styczeń 2019 roku.

W celu zapewnienia terminowej realizacji powyższych wypłat, proszę o złożenie wszystkich dokumentów płacowych oraz umów zleceń i umów o dzieło wraz z rachunkami, które dotyczą zadań zrealizowanych w roku 2018 w Dziale Płac w nieprzekraczalnym terminie 7 grudnia 2018 roku.

Rektor Uniwersytetu Śląskiego
prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.