facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

„Teoretyczne i praktyczne aspekty kształcenia na odległość" - konferencja naukowa w Cieszynie

W ramach międzynarodowego projektu „E-learning - drogą do porozumiewania się w środowisku wielokulturowym", którego koordynatorem jest Uniwersytet Śląski, w dniach 19-20 października 2009 r. na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie odbędzie się konferencja nt. „Teoretyczne i praktyczne aspekty kształcenia na odległość".

Partnerami Uniwersytetu Śląskiego przy realizacji grantu są: Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy i Uniwersytet w Ostrawie.

Projekt „E-learning - drogą do porozumiewania się w środowisku wielokulturowym" zakłada zacieśnienie współpracy i umocnienie relacji pomiędzy Czechami, Polską i Słowacją. Celem projektu jest promocja współpracy regionalnej krajów Grupy Wyszehradzkiej.

 

Program konferencji pdf

Opis projektu pdf

                                         

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.