facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Uniwersytet Śląski

Uniwersytet Śląski w programie Kierunki Zamawiane

W ramach programu Uniwersytet Śląski otrzyma środki finansowe z funduszy strukturalnych na zwiększenie liczby absolwentów na następujących kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy:

Rekrutacja na studia International Executive MBA

Logo MBA

Do 23 października 2018 roku trwa rekrutacja do programu International Executive MBA. Projekt jest wspólnym przedsięwzięciem Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów i Uniwersytetu Śląskiego. Jakość programu prowadzonego zarówno w języku angielskim, jak i polskim potwierdza instytucja walidująca – Rotterdam School of Management.

Inauguracja programu „Uniwersytet Najlepszych”

logo "Uniwersytetu Najlepszych"

24 października 2018 r. o godz. 11.30 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 12) rozpocznie się uroczysta inauguracja programu „Uniwersytet Najlepszych”. Projekt ma na celu rozwijanie zainteresowań najzdolniejszych mieszkańców Katowic, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, pokazanie im bogatej oferty edukacyjnej Uniwersytetu Śląskiego oraz zachęcenie do podjęcia studiów w stolicy województwa śląskiego.

Trwają zapisy na Intensywne Warsztaty Maturalne 2018/2019

Logo Centrum Kształcenia Ustawicznego UŚ

Zespół Uniwersytetu Śląskiego Maturzystów, działającego w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego UŚ, organizuje dla tegorocznych maturzystów Intensywne Warsztaty Maturalne. Innowacyjny projekt edukacyjny obejmuje 60 godzin ciekawych zajęć i kreatywnych ćwiczeń, które ułatwią zdanie egzaminu maturalnego.

Spotkanie inaugurujące projekt pn. „Uniwersytet Młodego Dziennikarza...”

Kilka osób siedzących w sali

Uniwersytet Śląski rozpoczyna realizację projektu pn. „Uniwersytet Młodego Dziennikarza – zajęcia dydaktyczne z zakresu dziennikarstwa radiowo-telewizyjnego i e-sportu dla szkół średnich” (POWR.03.01.00-00-U084/17), dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt ma na celu zwiększenie kompetencji 60 uczniów z wybranych szkół ponadpodstawowych m.in. w zakresie: przygotowywania treści multimedialnych, planowania strategicznego, radzenia sobie ze stresem oraz działań marketingowych.

Podpisanie umowy o współpracy z Pekińskim Uniwersytetem Technicznym

Grafika: flaga Polski i flaga Chin

Uniwersytet Śląski nawiąże szerszą współpracę z Pekińskim Uniwersytetem Technicznym. Uroczyste podpisanie umowy ramowej odbyło się 17 października 2018 roku o godz. 9.00 w rektoracie UŚ.

ISAD 2018

grafika promująca IV edycję ISAD - niebieski zarys twarzy, z symbolem dźwięku

20 października 2018 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach (ul. Bankowa 11, sala konferencyjna, parter) odbędzie się czwarta edycja otwartego seminarium zorganizowanego z okazji Międzynarodowego Dnia Świadomości Jąkania (International Stuttering Awareness Day – ISAD 2018). Temat tegorocznej edycji brzmi „Speak your mind – Powiedz, co masz na myśli!”.

Inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Śląskim Dzieci

Logo uniwersytetu Śląskiego Dzieci

Inauguracja nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Śląskim Dzieci rozpocznie się w sobotę 13 października 2018 roku o godz. 10.00 na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ w Sosnowcu. W programie uroczystości przewidziano m.in. wystąpienie dziekana WNoZ dr. hab. prof. UŚ Leszka Marynowskiego, a także pasowanie młodych adeptów nauki na studentów oraz wręczenie indeksów reprezentantom Poszukiwaczy, Odkrywców, Młodych Naukowców i Ekspertów.

Seminarium pn. „Firma – idea: zarządzanie systemami złożonymi”

Plakat Open Eyes '18 Economy Summit

W środę 17 października 2018 roku o godz. 10.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (ul. Bankowa 12, aula im. Kazimierza Lepszego) rozpocznie się seminarium pn. „Firma – idea: zarządzanie systemami złożonymi” adresowane do ekonomistów, psychologów, fizyków oraz praktyków zarządzania, a także osób, które są zainteresowane tematem zarządzania procesami złożonymi. Celem spotkania jest rozwijanie koncepcji firmy – idei poprzez przedstawienie badań oraz praktyki działania firm w aspektach:

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.