facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Uniwersytet Śląski

Uniwersytet Śląski w programie Kierunki Zamawiane

W ramach programu Uniwersytet Śląski otrzyma środki finansowe z funduszy strukturalnych na zwiększenie liczby absolwentów na następujących kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy:

Wakacyjna akcja promocyjna Wydawnictwa UŚ

regał z książkami

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego przygotowało adresowaną wyłącznie do klientów indywidualnych wakacyjną akcję promocyjną, w ramach której publikacje oficyny będzie można zakupić z 50% rabatem. Książki w formie papierowej można będzie zakupić z rabatem za pośrednictwem strony www.wydawnictwo.us.edu.pl. Jednocześnie te same pozycje będą dostępne z tym samym rabatem w formie elektronicznej w ebookpoint.pl.

Filmy WRiTV na 43. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni

Grafika: klaps filmowy i taśma filmowa

Siedem etiud wyprodukowanych przez Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego zostało zakwalifikowanych do konkursu filmów krótkometrażowych 43. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Lot badawczy balonu ULKA odwołany

ULKA

Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne zaplanowany na 16 lipca 2018 roku na godz. 18.30 lot badawczy Uniwersyteckich Laboratoriów Kontroli Atmosfery (ULKA) – balonu wyposażonego w aparaturę do pomiarów zanieczyszczenia powietrza został odwołany.

Kolejny lot badawczy balonu ULKA

ULKA

16 lipca 2018 roku o godz. 18.30 odbędzie się kolejny lot badawczy Uniwersyteckich Laboratoriów Kontroli Atmosfery (ULKA) – balonu wyposażonego w aparaturę do pomiarów zanieczyszczenia powietrza. Balon wystartuje z parkingu przy budynku Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach. Przeprowadzone zostaną pomiary temperatury, wilgotności oraz ciśnienia, a także stężenie sadzy i ozonu.

Listy osób zakwalifikowanych na studia

Grafika promująca rekrutację na studia

W systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów) opublikowane zostały wyniki rekrutacji na większość kierunków studiów stacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich. Listy osób zakwalifikowanych wraz z informacją dotyczącą miejsc i terminów składania dokumentów wymaganych na studia dostępne są na stronie: irk.us.edu.pl/listy. W związku z przepisami o ochronie danych osobowych listy widoczne są tylko dla kandydatów zarejestrowanych w ​systemie IRK.

Informacja o przewidywanych działaniach związanych z wdrożeniem Ustawy 2.0

Zdjęcie dokumentu

3 lipca 2018 roku Sejm RP przyjął ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawę Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zostały one skierowane do dalszych prac w Senacie RP, gdzie 9 lipca 2018 roku Komisja Nauki, Edukacji i Sportu rekomendowała ich przyjęcie z niewielkimi poprawkami.

Projekty obu ustaw w wersjach skierowanych do Senatu RP:

Szkolenie pt. „Efektywna komunikacja”

Na żółtym tle napis: Akademia Rozwoju Kariery

W środę 18 lipca 2018 roku w godz. od 9.00 do 14.00 w Studenckiej Strefie Aktywności w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12, s. 133) odbędzie się szkolenie pn. „Efektywna komunikacja” w ramach Akademii Rozwoju Kariery 2018. Warsztaty, które poprowadzi trener i doradca zawodowy Agnieszka Dunaj, adresowane są do studentów i absolwentów UŚ chcących nauczyć się skutecznej komunikacji. 

Podczas spotkania poruszone zostaną takie kwestie, jak:

Spotkanie informacyjne dot. konkursu TANGO 3

rektorat Uniwersytetu Śląskiego

W piątek 13 lipca 2018 r. o godz. 10.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (II piętro, sala nr 159) rozpocznie się spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu TANGO 3. W trakcie spotkania, w którym udział wezmą przedstawiciele Biura Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Śląskiego oraz spółki celowej SPIN-US Sp. z o.o., przybliżone zostaną zasady uzyskania dofinansowania w ramach wspólnej inicjatywy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki, jaką stanowi konkurs TANGO.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.