facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Uniwersytet Śląski

Uniwersytet Śląski w programie Kierunki Zamawiane

W ramach programu Uniwersytet Śląski otrzyma środki finansowe z funduszy strukturalnych na zwiększenie liczby absolwentów na następujących kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy:

Piąty wykład w ramach Otwartych Spotkań Dydaktycznych 2017/2018

logo Otwartych Spotkań Dydaktycznych

24 kwietnia 2018 r. w godz. od 16.30 do 19.00 w sali konferencyjnej Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach odbywać się będzie piąty wykład zorganizowany w ramach Otwartych Spotkań Dydaktycznych.

Nocne Powtórki Maturalne – briefing prasowy

Zdjęcie: mikrofony dziennikarskie

Od 23 do 28 kwietnia 2018 roku Uniwersytet Śląski Maturzystów organizuje dla uczniów Szybkie Nocne Powtórki Maturalne. Podczas trzygodzinnych wykładów omawiane będą najtrudniejsze oraz najczęściej pojawiające się w arkuszach zagadnienia maturalne.

2 maja dniem wolnym od zajęć dydaktycznych

zielona tablica z napisem dzień wolny od zajęć dydaktycznych

W związku ze zbliżającą się „majówką” i dniami ustawowo wolnymi od pracy, tj. 1 maja (Święto Pracy) i 3 maja (Święto Konstytucji 3 maja) 2 maja 2018 roku jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych na podstawie zarządzenia Rektora w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018.

Komunikat nr 8 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z 17 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych:

Telefonogram dotyczący pracy w dniach 2 maja oraz 1 czerwca

piór leżące na zapisanej kartce papieru

Telefonogram 

Dotyczy: pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

W związku z wnioskiem Związków Zawodowych dopuszczam możliwość nieświadczenia pracy przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w dniach 2 maja 2018 r. oraz 1 czerwca 2018 r., na zasadach określonych poniżej.

Seminarium naukowe na temat mediacji w konfliktach zbiorowych

CINiBA

W poniedziałek 23 kwietnia 2018 r. o godz. 11.30 w sali seminaryjnej w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach (ul. Bankowa 11a, poziom 2) rozpocznie się seminarium naukowe pt. „Trzy dekady mediacji w konfliktach zbiorowych w Polsce. Konstruktywna interwencja czy obligatoryjna uciążliwość?”, będące podsumowaniem międzynarodowego projektu pt. „New European Industrial Relations (NEIRE) – Mediation system effectiveness for collective organizational conflicts: A comparative study in Europe”.

Podpisanie porozumienia o współpracy z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Zdjęcie: teczka na dokumenty

Uniwersytet Śląski w Katowicach nawiązał współpracę z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Porozumienie podpisane zostało 16 kwietnia 2018 roku w zabrzańskiej Sztolni Królowa Luiza. Dokument sygnowali prorektor ds. finansów i rozwoju prof. dr hab. Michał Daszykowski oraz dyrektor Muzeum Bartłomiej Szewczyk. W wydarzeniu udział wzięła Katarzyna Dzióba – zastępca prezydenta Zabrza.

Konferencja pt. „(z)Rozum Siebie. Nowoczesne podejścia do człowieka w psychologii i coachingu”

logo Studenckiego Koła Naukowego Doradztwa Filozoficznego i Coachingu

Od 25 do 27 kwietnia 2018 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej oraz w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbywać się będzie, zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe Doradztwa Filozoficznego i Coachingu, konferencja pt. „(z)Rozum Siebie. Nowoczesne podejścia do człowieka w psychologii i coachingu”.

Konferencja pt. „Francuski klucz do sukcesu – język francuski w szkole, dlaczego i jak”

flaga Francji

25 kwietnia 2018 roku w godz. od 9.30 do 14.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbywać się będzie konferencja pt. „Francuski klucz do sukcesu – język francuski w szkole, dlaczego i jak”, mająca na celu promocję języka francuskiego i jego nauczanie. Spotkanie, w którym udział wezmą m.in.: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, konsul generalny Francji w Krakowie Frédéric de Touchet, attaché ds. naukowych i uniwersyteckich Christophe Paoli, zastępca prezydenta Katowic Waldemar Bojarun, śląski kurator oświaty Urszula Bauer, naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Katowice Sławomir Witek, podzielone zostało na trzy panele.

Organizatorami konferencji są Konsulat Generalny Francji w Krakowie oraz Instytut Francuski Honorowy.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.