facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Wydział Nauk Społecznych

Wykład „Kwantowe podróże w czasie – granice absurdu?”

Wydział Nauk Społecznych UŚ

W środę 11 stycznia 2017 roku o godz. 15.30 w sali sympozjalnej III na Wydziale Nauk Społecznych (Katowice, ul. Bankowa 11) odbędzie się ostatni w tym semestrze wykład w ramach XVI edycji seminarium „Problem granic w filozofii i nauce”. Referat pt. „Kwantowe podróże w czasie – granice absurdu?” wygłosi dr hab. Jerzy Dajka, dyrektor Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego.

Organizatorami interdyscyplinarnych seminariów są Instytut Filozofii oraz Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego.

Czarny PR przełomu XV i XVI wieku

Dr Katarzyna Niemczyk z Zakładu Historii Średniowiecznej w Instytucie Historii UŚ zajmuje się południowo-wschodnią polityką Jagiellonów.

Spotkanie z przedstawicielami Grupy NEUCA

Logo Biura Karier Uniwersytetu Śląskiego

W czwartek 8 grudnia 2016 roku w godz. od 10.00 do 16.00 w holu głównym Wydziału Nauk Społecznych (Katowice, ul. Bankowa 11) odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Grupy NEUCA, specjalizującej się w wielu obszarach krajowego rynku ochrony zdrowia, w tym w hurtowej dystrybucji farmaceutyków. Profil działalności firmy obejmuje m.in. segmenty handlu hurtowego, produkcji farmaceutyków, marketingu, zarządzania siecią przychodni lekarskich, badań klinicznych oraz telemedycyny.

Piąty wykład w ramach 16. edycji seminarium „Problem granic w filozofii i nauce”

W środę 7 grudnia 2016 roku o godz. 15.30 w sali sympozjalnej nr III na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 11, piętro IV) odbędzie się piąty wykład w ramach XVI edycji interdyscyplinarnego seminarium „Problem granic w filozofii i nauce”.

Sztuka kompromisu

Dr Aneta Borowik z Zakładu Historii Sztuki prowadzi badania naukowe poświęcone powojennej modernie na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim. 

Dr Aneta Borowik

Debata pt. „Aborcja jako element praw obywatelskich czy przejaw kultury śmierci”

Logo Wydziału Nauk Społecznych

W czwartek 15 grudnia 2016 roku o godz. 11.00 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 11, aula im. Kazimierza Popiołka) rozpocznie się debata pt. „Aborcja jako element praw obywatelskich czy przejaw kultury śmierci”.

Spotkanie, które dotyczyć będzie problemu aborcji w ujęciu społecznym, obywatelskim, filozoficznym i etycznym, adresowane jest do studentów, absolwentów, pracowników naukowych oraz wszystkich zainteresowanych.

Wykład prof. Wojciecha Świątkiewicza w ramach 16. edycji seminarium „Problem granic w filozofii i nauce”

W ramach XVI edycji interdyscyplinarnego seminarium Instytutu Filozofii i Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego dotyczącego problemów granic prof. zw. dr hab. Wojciech Świątkiewicz wygłosi wykład zatytułowany „Społeczny świat i jego legitymizacje”. Seminarium rozpocznie się w środę 23 listopada 2016 roku o godz. 15.30 w sali sympozjalnej III na Wydziale Nauk Społecznych (Katowice, ul. Bankowa 11).

Dzień Campus France na Uniwersytecie Śląskim

Grafika: zdjęcie studentki w bibliotece i napis "Studia we Francji...."

Ambasada Francji w Polsce, Instytut Francuski w Polsce oraz Agencja Campus France organizują „Dni Campus France w Polsce – Studia we Francji”. Spotkania odbywać się będą w dziewięciu polskich miastach uniwersyteckich: Szczecinie, Krakowie, Warszawie, Katowicach, Gliwicach, Gdańsku, Toruniu, Łodzi oraz Wrocławiu.  

Dni Campus France adresowane są głównie do licealistów oraz studentów zainteresowanych studiami we Francji, stypendiami rządu francuskiego, podwójnymi dyplomami francusko-polskimi oraz nauką języka francuskiego w Polsce.

W Katowicach Dzień Campus France odbędzie się 6 grudnia w sali sympozjalnej II na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego.

Konferencja naukowa pt. „Wybitni Rzymianie czasów schyłku Republiki. Gajusz Juliusz Cezar”

miejsce konferencji: 
Katowice

Od 21 do 22 listopada 2016 roku odbywać się będzie konferencja naukowa pt. „Wybitni Rzymianie czasów schyłku Republiki. Gajusz Juliusz Cezar”, zorganizowana przez Zakład Historii Starożytnej Instytutu Historii UŚ. Wydarzenie kierowane jest do historyków interesujących się zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianą problematyką cezariańską.

Data konferencji: 
21 Listopad 2016 09:00 - 22 Listopad 2016 14:00

Spotkanie z gen. prof. dr. hab. Stanisławem Koziejem

Logo Wydziału Nauk Społecznych

We wtorek 15 listopada 2016 roku o godz. 12.00 w auli im. Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 11) odbędzie się spotkanie z gen. prof. dr. hab. Stanisławem Koziejem – generałem brygady w stanie spoczynku, nauczycielem akademickim, pracownikiem Uczelni Łazarskiego oraz szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego przy Prezydencie RP w latach 2010–2015.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2017
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.