facebook twitter instagram issuu linkedin google+ youtube ustv

Wydział Nauk Społecznych

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Ezoteryka i alchemia. Zapomniane filozofie?”

miejsce konferencji: 
Katowice

24 września 2016 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Ezoteryka i alchemia. Zapomniane filozofie?”, która zostanie poświęcona kulturoznawczym, filozoficznym i historycznym badaniom nad tematyką ezoteryki oraz różnymi formami uprawiania filozofii. Wśród poruszanych zagadnień znaleźć się mogą:

Data konferencji: 
24 Wrzesień 2016 09:00 - 16:00

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Ezoteryka i alchemia. Zapomniane filozofie?”

Logo Wydziału Nauk Społecznych

24 września 2016 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Ezoteryka i alchemia. Zapomniane filozofie?”, która zostanie poświęcona kulturoznawczym, filozoficznym i historycznym badaniom nad tematyką ezoteryki oraz różnymi formami uprawiania filozofii. Wśród poruszanych zagadnień znaleźć się mogą:

Ogólnopolska konferencja studentów i doktorantów pt. „Film i Filozofia”

miejsce konferencji: 
Katowice

10 września 2016 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się ogólnopolska konferencja studentów i doktorantów pt. „Film i Filozofia”, której organizatorem jest Instytut Filozofii UŚ.

Data konferencji: 
10 Wrzesień 2016 09:00 - 16:00

Ogólnopolska konferencja studentów i doktorantów pt. „Film i filozofia”

10 września 2016 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się ogólnopolska konferencja studentów i doktorantów pt. „Film i filozofia”, której organizatorem jest Instytut Filozofii UŚ.

Tajemnica panewnickiego klasztoru

Zajęcie historyka często przypomina pracę detektywa. Cierpliwość, wnikliwa penetracja miejsca zdarzenia, umiejętność łączenia faktów, ale przede wszystkim żmudne poszukiwania śladów – to niezbędne cechy zarówno badacza, jak i śledczego. Czasem jednak bywa, że o odkryciu nieznanych dotąd faktów decyduje przypadek. Taki też był początek historii odnalezienia stanowiska dowodzenia namiestnika III Rzeszy na Górnym Śląsku gauleitera Fritza Brachta, jego tajnej kwatery – „górnośląskiego wilczego szańca”, jak nazwano ją w prasie regionalnej.

Badania dotyczące tajemnicy panewnickiego klasztoru

Zajęcie historyka często przypomina pracę detektywa. Cierpliwość, wnikliwa penetracja miejsca zdarzenia, umiejętność łączenia faktów, ale przede wszystkim żmudne poszukiwania śladów – to niezbędne cechy zarówno badacza, jak i śledczego. Czasem jednak bywa, że o odkryciu nieznanych dotąd faktów decyduje przypadek. Taki też był początek historii odnalezienia stanowiska dowodzenia namiestnika III Rzeszy na Górnym Śląsku gauleitera Fritza Brachta, jego tajnej kwatery – „górnośląskiego wilczego szańca”, jak nazwano ją w prasie regionalnej.

Ageōmétrētos mēdeìs eisítō

Gdy niemiecki fizyk Carl F. von Weizsäcker powiedział Wernerowi Heisenbergowi, że zamierza studiować filozofię, ten stwierdził, że dobry filozof powinien wpierw zrozumieć wielkie osiągnięcia w dziedzinie myśli, które dokonały się w ich stuleciu. Dlatego Weizsäcker zmienił zdanie i postanowił najpierw studiować fizykę. Czy można jednak zrozumieć odkrycia, jakie dokonały się wraz z rewolucją zapoczątkowaną przez Alberta Einsteina bez odwoływania się do filozofii? – Raczej nie. Coraz częściej współcześni fizycy sięgają do dorobku wielkich myślicieli.

Tajemnica panewnickiego klasztoru

Zajęcie historyka często przypomina pracę detektywa. Cierpliwość, wnikliwa penetracja miejsca zdarzenia, umiejętność łączenia faktów, ale przede wszystkim żmudne poszukiwania śladów – to niezbędne cechy zarówno badacza, jak i śledczego. Czasem jednak bywa, że o odkryciu nieznanych dotąd faktów decyduje przypadek. Taki też był początek historii odnalezienia stanowiska dowodzenia namiestnika III Rzeszy na Górnym Śląsku gauleitera Fritza Brachta, jego tajnej kwatery – „górnośląskiego wilczego szańca”, jak nazwano ją w prasie regionalnej.

Spotkanie uczestników międzynarodowego projektu RESCuE

Wydział Nauk Społecznych UŚ

Uniwersytet Śląski gościć będzie uczestników międzynarodowego projektu RESCuE – Patterns of Resilience during Socioeconomic Crises among Households in Europe. Od 2014 roku projekt współrealizowany jest w dziewięciu europejskich krajach oraz w Turcji. Jego celem jest identyfikacja socjoekonomicznych i kulturowych praktyk radzenia sobie ze skutkami kryzysu ekonomicznego przez gospodarstwa domowe zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym w różnych krajach i regionach Unii Europejskiej.

Zapomniane karty historii

Początki regionu przemysłowego nazwanego Zagłębiem Dąbrowskim sięgają XIX stulecia. Dwa wieki to niewiele, zdawać by się więc mogło, że w historii tej ziemi nie powinno być miejsca na białe plamy czy nieodkryte tajemnice.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2016
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.