facebook twitter instagram issuu google+ youtube ustv

Wydział Nauk Społecznych

Dzień Campus France w Polsce

Ambasada Francji w Polsce, Instytut Francuski w Polsce oraz Agencja Campus France organizują „Dni Campus France w Polsce – Studia we Francji”. Spotkania odbywać się będą od 4 do 7 listopada 2014 r. w ośmiu miastach w Polce. Adresowane są do osób zainteresowanych studiami we Francji, stypendiami rządu francuskiego, podwójnymi dyplomami francusko-polskimi oraz nauką języka francuskiego w Polsce.

Wykład otwarty gen. Romana Polko pt. „Globalna sieć terrorystyczna”

6 listopada 2014 r. w godz. 11.10–12.40 w auli im. Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się wykład otwarty gen. Romana Polko pt. „Globalna sieć terrorystyczna”. Roman Polko jest generałem dywizji Wojska Polskiego oraz doktorem nauk wojskowych. W czasie służby dowodził jednostką Wojsk Specjalnych GROM, uczestnicząc w misjach m.in. w b. Jugosławii, Afganistanie i Iraku. W 2007 r. pełnił również obowiązki szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Kolejna edycja cyklu spotkań „Problem granic w filozofii i nauce”

W roku akademickim 2014/2015 rozpoczęła się kolejna edycja seminariów z cyklu „Problem granic w filozofii i nauce”. Spotkania odbywają się w środy o godz. 15.30 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (sala sympozjalna III, IV piętro). Najbliższe seminarium odbędzie się 12 listopada 2014 r., wykład wygłosi dr Agnieszka Woszczyk z Zakładu Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej UŚ.

Inauguracja Akademii Dyplomacji

25 października 2014 r. o godz. 10.00 w sali sympozjalnej II (3 piętro) na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 11) odbędzie się inauguracja zajęć w ramach Akademii Dyplomacji.

Wykład inauguracyjny pt. „Unia Europejska po Traktacie z Lizbony” wygłosi dr Jan Olbrycht, poseł do Parlamentu Europejskiego.

Badania archeologiczne w Bytomiu

Wzgórze św. Małgorzaty to miejsce założenia pierwszego grodu bytomskiego. Tamtejsze grodzisko jest jednym z niewielu miejsc w naszym regionie, gdzie można obserwować kontynuację osadniczą od wczesnego średniowiecza do chwili obecnej. Gród bytomski wzmiankowany był już w XII w., a jego początki sięgają XI stulecia. Badania archeologiczne prowadzone w tym miejscu zostały zainicjowane przez Uniwersytet Śląski w ramach programu badawczego „Atlas historyczny miast polskich – Atlas historyczny Bytomia”.

Inauguracja roku akademickiego 2014/2015 na Wydziale Nauk Społecznych

6 października 2014 r. o godz. 10.00 odbędzie się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2014/2015 na Wydziale Nauk Społecznych UŚ. W uroczystości udział weźmie prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Spotkania dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych na WNS

28 października 2014 r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach rozpocznie się cykl spotkań dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych .

Cykl pt. „U źródeł kultury europejskiej” będzie prowadzony w roku akademickim 2014/2015.

Uroczystość inauguracji roku szkolnego IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka

1 września 2014 r. o godz. 10.00 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się uroczystość inauguracji roku szkolnego IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka, działającego pod patronatem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W wydarzeniu udział weźmie prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk. Wykład inauguracyjny wygłosi dr Grzegorz Odoj z Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ.

Badania naukowe na temat demonologii tekstów

W serwisie internetowym UŚ dostępna jest strona poświęcona działalności naukowej pracowników uczelni – www.us.edu.pl/dzialalnosc-naukowa. Zachęcamy naukowców oraz wydziały do promocji osiągnięć. Poniżej udostępniamy tekst na temat realizacji projektu dotyczącego poszukiwania związków między demonologią tekstów z Nag Hammadi a demonologią magii grecko-rzymskiej. Artykuł ukazał się w „Gazecie Uniwersyteckiej UŚ”, nr 10 (220) lipiec–wrzesień 2014.

Indeksuję demony

Dr Przemysław Piwowarczyk w ramach projektu badawczego realizowanego na Wydziale Nauk Społecznych UŚ poszukuje związków między demonologią tekstów z Nag Hammadi a demonologią magii grecko-rzymskiej

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Strona internetowa bez barier
Copyright © 2001-2014
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.