facebook twitter instagram issuu linkedin google+ youtube ustv

Wydział Nauk Społecznych

Ageōmétrētos mēdeìs eisítō

Gdy niemiecki fizyk Carl F. von Weizsäcker powiedział Wernerowi Heisenbergowi, że zamierza studiować filozofię, ten stwierdził, że dobry filozof powinien wpierw zrozumieć wielkie osiągnięcia w dziedzinie myśli, które dokonały się w ich stuleciu. Dlatego Weizsäcker zmienił zdanie i postanowił najpierw studiować fizykę. Czy można jednak zrozumieć odkrycia, jakie dokonały się wraz z rewolucją zapoczątkowaną przez Alberta Einsteina bez odwoływania się do filozofii? – Raczej nie. Coraz częściej współcześni fizycy sięgają do dorobku wielkich myślicieli.

Tajemnica panewnickiego klasztoru

Zajęcie historyka często przypomina pracę detektywa. Cierpliwość, wnikliwa penetracja miejsca zdarzenia, umiejętność łączenia faktów, ale przede wszystkim żmudne poszukiwania śladów – to niezbędne cechy zarówno badacza, jak i śledczego. Czasem jednak bywa, że o odkryciu nieznanych dotąd faktów decyduje przypadek. Taki też był początek historii odnalezienia stanowiska dowodzenia namiestnika III Rzeszy na Górnym Śląsku gauleitera Fritza Brachta, jego tajnej kwatery – „górnośląskiego wilczego szańca”, jak nazwano ją w prasie regionalnej.

Spotkanie uczestników międzynarodowego projektu RESCuE

Wydział Nauk Społecznych UŚ

Uniwersytet Śląski gościć będzie uczestników międzynarodowego projektu RESCuE – Patterns of Resilience during Socioeconomic Crises among Households in Europe. Od 2014 roku projekt współrealizowany jest w dziewięciu europejskich krajach oraz w Turcji. Jego celem jest identyfikacja socjoekonomicznych i kulturowych praktyk radzenia sobie ze skutkami kryzysu ekonomicznego przez gospodarstwa domowe zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym w różnych krajach i regionach Unii Europejskiej.

Zapomniane karty historii

Początki regionu przemysłowego nazwanego Zagłębiem Dąbrowskim sięgają XIX stulecia. Dwa wieki to niewiele, zdawać by się więc mogło, że w historii tej ziemi nie powinno być miejsca na białe plamy czy nieodkryte tajemnice.

Piknik Historyków Sztuki

6 czerwca 2016 roku od godz. 12.00 do 16.00 w Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” (Chorzów, ul. Parkowa 25) odbywać się będzie pierwsza edycja Pikniku Historyków Sztuki.

W programie:

Kolejna edycja Podyplomowych Kwalifikacyjnych Studiów Historycznych

Trwa nabór do kolejnej edycji Podyplomowych Kwalifikacyjnych Studiów Historycznych, które rozpoczną się we wrześniu 2016 roku i są adresowane do absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich. Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Historyczne to szansa, by w najkrótszym czasie uzyskać uprawnienie do nauczania historii oraz historii i społeczeństwa we wszystkich typach szkół. Zajęcia odbywają się w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 11) raz w tygodniu (w piątki). Plan zajęć uwzględnia przerwę podczas ferii świątecznych i zimowych.

Spotkanie z Wojciechem Szymańskim

24 maja 2016 roku o godz. 11.00 w sali sympozjalnej Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się spotkanie z Wojciechem Szymańskim, korespondentem Polskiego Radia w Berlinie. Organizatorem wydarzenia jest Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego.

Kolejny wykład w ramach cyklu „Problem granic w filozofii i nauce”

25 maja 2016 roku o godz. 15.30 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się kolejne spotkanie w ramach XV edycji seminarium „Problem granic w filozofii i nauce”. Wykład pt. „Anatomia talentu” wygłosi prof. dr hab. Andrzej Szarek z Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Rekrutacja na specjalność kariery europejskie w administracji i biznesie

Logo: wiele wyborów, jeden Uniwersytet

Rozpoczyna się rekrutacja na specjalność kariery europejskie w administracji i biznesie – międzynarodowe studia II stopnia (tzw. magisterskie), która prowadzona jest na kierunku socjologia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach we współpracy z Instytutem Studiów Politycznych w Lille we Francji.

Konferencja „Liberalizm w Polsce. Historia i współczesność idei”

Klub Austriackiej Szkoły Ekonomii w Katowicach, KoLiber Katowice oraz Koło Naukowe Politologów Uniwersytetu Śląskiego organizują ogólnopolską konferencję naukową pt. „Liberalizm w Polsce. Historia i współczesność idei”. Spotkanie rozpocznie się 11 maja 2016 roku o godz. 9.00 na Wydziale Nauk Społecznych UŚ w sali Rady Wydziału. Wstęp jest wolny.

Program konferencji (dokument pdf) 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2016
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.