facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Wydział Nauk Społecznych

17. edycja seminarium „Problem granic w filozofii i nauce”

Budynek Wydziału Nauk Społecznych

W marcu 2017 roku rozpocznie się siedemnasta edycja interdyscyplinarnego seminarium Instytutu Filozofii i Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego dotycząca granic naszej wiedzy. Pierwszy z cyklu wykładów poświęcony będzie filozoficznym aspektom matematyki greckiej, temat omówi kierownik Zakładu Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej Wydziału Nauk Społecznych prof. zw. dr hab.

Cykl spotkań pt. „Niesamowita historia ludzkości”

logo Centrum Kształcenia Ustawicznego

Od 13 do 17 lutego 2017 roku w salach audytoryjnych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbywać się będzie kolejny cykl zajęć w ramach „Spotkań z nauką”. Tematem tegorocznego cyklu, który jest adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, będzie „Niesamowita historia ludzkości”. Wykładowcy filologii angielskiej, historii, politologii i filologii polskiej przybliżą uczniom niesamowitą historię naszej kultury.

III edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Konfliktach Zbrojnych po 1945 roku

zdjęcie: budynek Wydziału Nauk Społecznych

Zakład Stosunków Międzynarodowych Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach organizuje III edycję Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Konfliktach Zbrojnych po 1945 roku, która odbędzie się 21 marca 2017 roku o godz. 11.30 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Każdą szkołę reprezentować może maksymalnie 10 uczestników.

Konferencja pt. „Zdrowie 2.0”

url do własnej strony konferencji: 
http://www.wiseplace.pl/konferencja8.html
miejsce konferencji: 
Katowice

18 października 2017 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 11) odbywać się będzie konferencja pt. „Zdrowie 2.0” poświęcona zagadnieniu zdrowia z perspektywy nauk społecznych oraz medycznych.

Data konferencji: 
18 Październik 2017 09:00 - 17:00

Konferencja pt. „Zdrowie 2.0”

Logo Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego

18 października 2017 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 11) odbywać się będzie konferencja pt. „Zdrowie 2.0” poświęcona zagadnieniu zdrowia z perspektywy nauk społecznych oraz medycznych.

Prof. Miro Haček z gościnnym wykładem na Wydziale Nauk Społecznych

Logo Wydziału Nauk Społecznych

W czwartek 19 stycznia 2017 roku o godz. 12.45 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 11) prof. Miro Haček reprezentujący Department of Political Science at the Faculty of Social Sciences (Uniwersytet Lublański, Słowenia) wygłosi gościnny wykład. Wystąpienie pt. „Political and Economic Consolidation of Former Yugoslav Republics” będzie dotyczyło historycznego i politycznego podłoża rozpadu Jugosławii oraz obecnej sytuacji politycznej republik powstałych w wyniku tego procesu.

Wykład „Kwantowe podróże w czasie – granice absurdu?”

Wydział Nauk Społecznych UŚ

W środę 11 stycznia 2017 roku o godz. 15.30 w sali sympozjalnej III na Wydziale Nauk Społecznych (Katowice, ul. Bankowa 11) odbędzie się ostatni w tym semestrze wykład w ramach XVI edycji seminarium „Problem granic w filozofii i nauce”. Referat pt. „Kwantowe podróże w czasie – granice absurdu?” wygłosi dr hab. Jerzy Dajka, dyrektor Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego.

Organizatorami interdyscyplinarnych seminariów są Instytut Filozofii oraz Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego.

Czarny PR przełomu XV i XVI wieku

Dr Katarzyna Niemczyk z Zakładu Historii Średniowiecznej w Instytucie Historii UŚ zajmuje się południowo-wschodnią polityką Jagiellonów.

Spotkanie z przedstawicielami Grupy NEUCA

Logo Biura Karier Uniwersytetu Śląskiego

W czwartek 8 grudnia 2016 roku w godz. od 10.00 do 16.00 w holu głównym Wydziału Nauk Społecznych (Katowice, ul. Bankowa 11) odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Grupy NEUCA, specjalizującej się w wielu obszarach krajowego rynku ochrony zdrowia, w tym w hurtowej dystrybucji farmaceutyków. Profil działalności firmy obejmuje m.in. segmenty handlu hurtowego, produkcji farmaceutyków, marketingu, zarządzania siecią przychodni lekarskich, badań klinicznych oraz telemedycyny.

Piąty wykład w ramach 16. edycji seminarium „Problem granic w filozofii i nauce”

W środę 7 grudnia 2016 roku o godz. 15.30 w sali sympozjalnej nr III na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 11, piętro IV) odbędzie się piąty wykład w ramach XVI edycji interdyscyplinarnego seminarium „Problem granic w filozofii i nauce”.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2017
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.