facebook twitter instagram issuu linkedin google+ youtube ustv

Wydział Nauk Społecznych

Wykłady gościnne na temat Skandynawii, historii, wikingów oraz sag

Na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016 odbędzie się seria wykładów gościnnych w ramach modułu „Viking Age and Medieval Scandinavia”, które przygotują specjaliści z University College of Southeast Norway oraz University College London. Zajęcia skierowane są do miłośników historii, Skandynawii, wikingów oraz sag.

Harmonogram wykładów:

Szkolenia w Akademickim Centrum Sukcesu

25, 26 i 27 stycznia 2016 r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 11, sala nr 312) będą prowadzone szkolenia z cyklu otwartych wykładów w języku angielskim i francuskim organizowanych przez Akademickie Centrum Sukcesu UŚ. Warsztaty pt. „Integracja europejska i globalizacja w świetle autorytetów myśli politycznej” poprowadzi dr Frédéric Delaneuville. Zgłoszenia udziału należy przesłać na adres e-mail: akces@us.edu.pl.

Uroczyste wręczenie dyplomów laureatom konkursu „Lider umiędzynarodowienia UŚ”

Wręczenie dyplomu kolejnemu laureatowi konkursu „Lider umiędzynarodowienia UŚ” odbyło się we wtorek 19 stycznia 2016 roku. Podczas posiedzenia Rady Wydziału Nauk Społecznych dyplom odebrał dr Robert Radek, który zajął drugie miejsce w konkursie w kategorii młodszy pracownik naukowy.

Szkolenia Akademickiego Centrum Sukcesu

18 stycznia 2016 roku w godz. od 13.00 do 16.00 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 11, sala nr 312) odbędzie się szkolenie otwarte pt. „Jak właściwie przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?”, które jest organizowane przez Akademickie Centrum Sukcesu UŚ. Warsztaty poprowadzą Katarzyna Navarro-Opach oraz Małgorzata Trojan z firmy CYCLAD.

Kolejne spotkanie z cyklu „Problem granic w filozofii i nauce”

13 stycznia 2016 roku o godz. 15.30 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 11, sala sympozjalna III, IV piętro) odbędzie się kolejne seminarium z cyklu „Problem granic w filozofii i nauce”. Gościem spotkania będzie prof. dr hab. Maciej Maśka z Zakładu Fizyki Teoretycznej UŚ, który wygłosi wykład pt. „Kot Schrödingera”.

Wykład gen. dr. Mieczysława Bieńka

12 stycznia 2016 roku o godz. 9.00 w auli im. Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się wykład otwarty gen. dr. Mieczysława Bieńka pt. „Rola NATO w zwalczaniu zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego”.

Spotkanie z Radkiem Smilginem, autorem książki „Zawód tester”

Akademickie Centrum Sukcesu Uniwersytetu Śląskiego i Instytut Socjologii UŚ we współpracy z portalem testerzy.pl organizują spotkanie z Radkiem Smilginem – autorem książki „Zawód tester”. Wydarzenie będzie okazją do prezentacji publikacji, rozmowy na temat pasji testowania oprogramowania, a także konsultacji. Spotkanie, które rozpocznie się 15 grudnia 2015 roku o godz. 18.00 na Wydziale Nauk Społecznych (sala 312), skierowane jest do studentów Uniwersytetu Śląskiego, a także osób poszukujących kierunków własnego rozwoju lub wiążących swoją przyszłość z testowaniem.

Wykład prof. Mariana Kisiela w ramach cyklu „Problem granic w filozofii i nauce”

W środę 9 grudnia 2015 roku o godz. 15.30 w sali sympozjalnej nr III na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się kolejne spotkanie w ramach XIV edycji seminarium „Problem granic w filozofii i nauce”. Wykład pt. „Literatura: granice poznania i wyobraźni” wygłosi prof. zw. dr hab. Marian Kisiel z Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Organizatorami interdyscyplinarnych seminariów są Instytut Filozofii oraz Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego.

Wampiriada 2015

Organizowana przez Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Śląskiego kolejna akcja honorowego oddawania krwi – Wampiriada odbędzie się 10 grudnia 2015 r. Na deptaku przed rektoratem uczelni na honorowych krwiodawców czekać będzie krwiobus Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Natomiast na Wydziale Nauk Społecznych znajdować się będzie stoisko NZS z poczęstunkiem i nagrodami do wygrania.

Konferencja pt. „Bezpieczeństwo Polski i bezpieczeństwo międzynarodowe w kontekście konfliktu ukraińskiego”

10 grudnia 2015 roku w godz. od 9.00 do 16.00 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 11, sala sympozjalna I) odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Bezpieczeństwo Polski i bezpieczeństwo międzynarodowe w kontekście konfliktu ukraińskiego”. Uczestniczący w spotkaniu eksperci (m.in.

Shortcuts

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2016
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.