facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Wydział Nauk Społecznych

Kryzys „cyberdżihadyzmu”?

Zdjęcie klawiatury

Na przełomie 2014 i 2015 roku działalność propagandowa tzw. Państwa Islamskiego w przestrzeni wirtualnej osiągnęła swoją największą popularność. Publikowane materiały prezentujące dekapitację jeńców, sceny walk czy inne treści związane z terroryzmem docierały każdorazowo za pośrednictwem portali społecznościowych, informacyjnych czy tematycznych stron internetowych do milionów odbiorców. Począwszy od 2016 roku zainteresowanie internautów nowo publikowanymi materiałami zaczęło jednak spadać.

Rekrutacja na warsztaty metropolitalne

logo Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych UŚ

W październiku 2017 roku na Wydziale Nauk Społecznych UŚ w Katowicach rozpocznie się I edycja warsztatów metropolitalnych, organizowanych przez Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych (OPMiM) we współpracy z Biurem Współpracy z Gospodarką UŚ oraz SPIN-US Sp. z o.o.

Uczestnicy zajęć będą mogli poszerzyć swoją wiedzę w zakresie funkcjonowania obszarów metropolitalnych, procesów metropolizacji i narzędzi ich modelowania. Wśród poruszanych na szkoleniu zagadnień znajdą się między innymi kwestie prawne związane z funkcjonowaniem metropolii, problemy zagospodarowania przestrzennego, transportu metropolitalnego i zrównoważonego rozwoju.

Konferencja pt. „Polityki publiczne w dobie kryzysu. Dylematy teorii i praktyki”

url do własnej strony konferencji: 
http://www.inpidz.us.edu.pl/konferencja-inpidz-2017.html
miejsce konferencji: 
Ustroń

16 i 17 listopada 2017 roku w hotelu „Jaskółka” w Ustroniu odbędzie się konferencja Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego pt. „Polityki publiczne w dobie kryzysu. Dylematy teorii i praktyki”, która dotyczyć będzie problematyki przedmiotu i zakresu badań oraz wyzwań stojących przed politykami publicznymi.

Data konferencji: 
16 Listopad 2017 09:00 - 17 Listopad 2017 17:00

Trwa nabór na specjalność kariery europejskie w administracji i biznesie

Wydział Nauk Społecznych

Na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach we współpracy z Instytutem Studiów Politycznych w Lille we Francji uruchomiona została specjalność kariery europejskie w administracji i biznesie, która jest prowadzona na kierunku socjologia (studia stacjonarne II stopnia).

Seminarium w ramach cyklu „Problem granic w filozofii i nauce”

Budynek Wydziału Nauk Społecznych

W środę 24 maja 2017 roku o godz. 15.30 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 11, sala sympozjalna III) rozpocznie się kolejne spotkanie w ramach 17. edycji seminariów Instytutu Filozofii i Instytutu Fizyki UŚ poświęconych granicom naszej wiedzy.

Seminarium w ramach cyklu „Problem granic w filozofii i nauce”

Budynek Wydziału Nauk Społecznych

10 maja 2017 roku o godz. 15.30 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 11, sala sympozjalna III) rozpocznie się kolejne spotkanie w ramach 17. edycji seminariów Instytutu Filozofii i Instytutu Fizyki UŚ poświęconych granicom naszej wiedzy.

Konferencja pt. „Bezpieczeństwo w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku w wymiarze narodowym i międzynarodowym”

Wydział Nauk Społecznych

10 maja 2017 roku w godz. od 10.00 do 17.30 w auli im. Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych odbywać się będzie ogólnopolska konferencja naukowa pt.  „Bezpieczeństwo w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku w wymiarze narodowym i międzynarodowym. Zagrożenia i perspektywy”, której organizatorami są Zakład Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Komenda Główna Policji w Warszawie.

Zakończenie roku szkolnego X Liceum Ogólnokształcącego im. I.J. Paderewskiego w Katowicach

28 kwietnia 2017 roku o godz. 17.00 w auli im. Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych UŚ odbędzie się zakończenie roku szkolnego X Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Jana Paderewskiego w Katowicach, działającego pod patronatem Uniwersytetu Śląskiego.

Konferencja pt. „Stosunki międzynarodowe w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku”

url do własnej strony konferencji: 
http://www.inpidz.us.edu.pl/news-techniczne/10-konferencja/157-stosunki-mi%C4%99dzynarodowe-w-pierwszej-i-drugiej-dekadzie-xxi-wieku.html
miejsce konferencji: 
Katowice

Od 27 do 28 kwietnia 2017 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 11) odbywać się będzie ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Stosunki międzynarodowe w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku”. Wydarzenie organizowane jest w ramach obchodów 15. rocznicy istnienia Koła Naukowego Stosunków Międzynarodowych UŚ.

W programie konferencji zaplanowano siedem sesji tematycznych oraz panel ekspercki dotyczący:

Data konferencji: 
27 Kwiecień 2017 09:00 - 28 Kwiecień 2017 18:00

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2017
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.