facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Wydział Nauk Społecznych

Zakończenie roku szkolnego X Liceum Ogólnokształcącego im. I.J. Paderewskiego w Katowicach

28 kwietnia 2017 roku o godz. 17.00 w auli im. Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych UŚ odbędzie się zakończenie roku szkolnego X Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Jana Paderewskiego w Katowicach, działającego pod patronatem Uniwersytetu Śląskiego.

Konferencja pt. „Stosunki międzynarodowe w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku”

url do własnej strony konferencji: 
http://www.inpidz.us.edu.pl/news-techniczne/10-konferencja/157-stosunki-mi%C4%99dzynarodowe-w-pierwszej-i-drugiej-dekadzie-xxi-wieku.html
miejsce konferencji: 
Katowice

Od 27 do 28 kwietnia 2017 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 11) odbywać się będzie ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Stosunki międzynarodowe w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku”. Wydarzenie organizowane jest w ramach obchodów 15. rocznicy istnienia Koła Naukowego Stosunków Międzynarodowych UŚ.

W programie konferencji zaplanowano siedem sesji tematycznych oraz panel ekspercki dotyczący:

Data konferencji: 
27 Kwiecień 2017 09:00 - 28 Kwiecień 2017 18:00

Konferencja pt. „Stosunki międzynarodowe w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku”

Logo Koła Naukowego Stosunków Międzynarodowych UŚ

Od 27 do 28 kwietnia 2017 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 11) odbywać się będzie ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Stosunki międzynarodowe w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku”. Wydarzenie organizowane jest w ramach obchodów 15. rocznicy istnienia Koła Naukowego Stosunków Międzynarodowych UŚ.

W programie konferencji zaplanowano siedem sesji tematycznych oraz panel ekspercki dotyczący:

„Ekonomia na bank” – spotkanie z ekspertem

Ekonomia na bank - logo projektu

Uniwersytet Śląski wraz z Bankiem PKO BP SA prowadzi projekt edukacyjny pt. „Ekonomia na bank”, którego głównym celem jest wsparcie studentów UŚ w rozwijaniu umiejętności w zakresie ekonomii i finansów, w tym korzystania z instytucji, usług oraz narzędzi finansowych.

Wykład pt. „Fizycy w badaniach nowotworów” prof. Elżbiety Zipper

zdjęcie: Wydział Nauk Społecznych UŚ

26 kwietnia 2017 roku o godz. 15.30 w sali sympozjalnej III na Wydziale Nauk Społecznych (Katowice, ul. Bankowa 11) rozpocznie się kolejne spotkanie w ramach XVII edycji seminarium „Problem granic w filozofii i nauce” – wspólnego przedsięwzięcia Instytutu Filozofii i Instytutu Fizyki UŚ. Tym razem wykład pt. „Fizycy w badaniach nowotworów” wygłosi prof. zw. dr hab. Elżbieta Zipper z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego.

Konferencja naukowa pt. „Sukces i motywacja to nie wszystko”

Logo studenckiego koła naukowego

21 i 22 kwietnia 2017 roku na Wydziale Nauk Społecznych (w sali sympozjalnej III) odbędzie się konferencja „Sukces i motywacja to nie wszystko” organizowana przez Studenckie Koło Naukowe Doradztwa Filozoficznego i Coachingu. Celem spotkania jest krytyczna analiza doradztwa filozoficznego i coachingu, jego sytuacji na polskim rynku, a także promowanie najlepszych praktyk na tym gruncie.

Poczet władczyń Polski

Okładka książki

„Poczet królów i książąt polskich” z 1892 roku zawierający rysunki 44 władców sporządzone przez Jana Matejkę, a także ich życiorysy spisane przez Stanisława Smolkę doczekał się wielomilionowych nakładów i zapoczątkował potężną serię późniejszych wydawnictw, które oprócz różniących je redakcji i edycji powielały jedynie pierwowzór – wszak zawartość merytoryczna pozostaje niezmienna.

Międzynarodowa konferencja naukowa „Jan Patočka i inni…"

„Jan Patočka i inni. W kręgu czeskiej filozofii, historii, polityki i kultury” to tytuł międzynarodowej konferencji naukowej, która odbywać będzie się 2 i 3 czerwca 2017 roku w Katowicach. Tematyka spotkania obejmuje zagadnienia związane ze społeczeństwem czeskim, jego przeszłością i teraźniejszością.

Seminarium w ramach cyklu „Problem granic w filozofii i nauce”

Budynek Wydziału Nauk Społecznych

12 kwietnia 2017 roku o godz. 15.30 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 11, sala sympozjalna III) rozpocznie się kolejne spotkanie w ramach 17. edycji seminariów Instytutu Filozofii i Instytutu Fizyki UŚ poświęconych granicom naszej wiedzy.

Spotkanie w ramach projektu „Ekonomia na bank”

"Ekonomia na bank"

Uniwersytet Śląski wraz z Bankiem PKO BP SA prowadzi projekt edukacyjny pt. „Ekonomia na bank”, którego głównym celem jest wsparcie studentów UŚ w rozwijaniu umiejętności w zakresie ekonomii i finansów, w tym korzystania z instytucji, usług oraz narzędzi finansowych.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2017
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.