facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Wydział Nauk Społecznych

Konferencja pt. „Miasto pod napięciem”

miejsce konferencji: 
Katowice

Od 28 do 29 września 2017 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 11) odbywać będzie się konferencja naukowa pt. „Miasto pod napięciem” organizowana przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Śląskiego pod patronatem Oddziału Katowickiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Sekcji Socjologii Miasta PTS. Honorowy patronat nad konferencją objął JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab.

Ogólnopolska konferencja pt. „Półwysep Bałkański 25 lat po rozpadzie SFRJ”

miejsce konferencji: 
Katowice

W piątek 7 kwietnia 2017 roku o godz. 9.00 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 11) rozpocznie się ogólnopolska konferencja pt. „Półwysep Bałkański 25 lat po rozpadzie SFRJ” organizowana przez Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych UŚ. Studenci oraz doktoranci reprezentujący ośrodki naukowe z całej Polski podczas spotkania podejmą próbę odpowiedzi na pytania dotyczące obecnej sytuacji społeczno-politycznej na Półwyspie Bałkańskim.

Data konferencji: 
7 Kwiecień 2017 09:00 - 15:00

Ogólnopolska konferencja pt. „Bliski Wschód w XXI wieku”

miejsce konferencji: 
Katowice

W piątek 24 marca 2017 roku o godz. 9.00 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 11) rozpocznie się ogólnopolska konferencja pt. „Bliski Wschód w XXI wieku” organizowana przez Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych UŚ. Studenci oraz doktoranci reprezentujący ośrodki naukowe z całej Polski podczas spotkania podejmą próbę odpowiedzi na pytania dotyczące obecnej sytuacji społeczno-politycznej na Bliskim Wschodzie.

Data konferencji: 
24 Marzec 2017 09:00 - 15:00

Konferencja pt. „Miasto pod napięciem”

Logo Wydziału Nauk Społecznych UŚ

Od 28 do 29 września 2017 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 11) odbywać będzie się konferencja naukowa pt. „Miasto pod napięciem” organizowana przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Śląskiego pod patronatem Oddziału Katowickiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Sekcji Socjologii Miasta PTS. Honorowy patronat nad konferencją objął JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab.

Ogólnopolska konferencja pt. „Półwysep Bałkański 25 lat po rozpadzie SFRJ”

Logo Koła Naukowego Stosunków Międzynarodowych

W piątek 7 kwietnia 2017 roku o godz. 9.00 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 11) rozpocznie się ogólnopolska konferencja pt. „Półwysep Bałkański 25 lat po rozpadzie SFRJ” organizowana przez Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych UŚ. Studenci oraz doktoranci reprezentujący ośrodki naukowe z całej Polski podczas spotkania podejmą próbę odpowiedzi na pytania dotyczące obecnej sytuacji społeczno-politycznej na Półwyspie Bałkańskim.

Ogólnopolska konferencja pt. „Bliski Wschód w XXI wieku”

Logo Koła Naukowego Stosunków Międzynarodowych

W piątek 24 marca 2017 roku o godz. 9.00 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 11) rozpocznie się ogólnopolska konferencja pt. „Bliski Wschód w XXI wieku” organizowana przez Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych UŚ. Studenci oraz doktoranci reprezentujący ośrodki naukowe z całej Polski podczas spotkania podejmą próbę odpowiedzi na pytania dotyczące obecnej sytuacji społeczno-politycznej na Bliskim Wschodzie.

Uczelnie będą współpracować w ramach Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych

Logo OPMiM

We wtorek 4 kwietnia 2017 roku o godz. 9.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12, aula im. Kazimierza Lepszego) rozpocznie się seminarium pt. „Nauka dla samorządu – wiedzieć żeby działać”, inaugurujące współpracę międzyuczelnią w ramach Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych (OPMiM).

Dzień studyjny pt. „Vote, mobilisation politique et démocratie”

Logo Wydziału Nauk Społecznych

W czwartek 30 marca 2017 roku o godz. 10.00 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 11) odbywać się będzie dzień studyjny pt. „Vote, mobilisation politique et démocratie” poświęcony życiu politycznemu współczesnej Francji. Wydarzenie kierowane jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów, którzy chcą poszerzyć wiedzę nt. kultury Francji (w tym między innymi nt. kształtowania się świadomości politycznej młodzieży).

Międzynarodowe seminarium pt. „Europa w obliczu wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa, tożsamości i jakości życia”

logo Śląskiego Międzynarodowego Centrum Postępu Społecznego

Celem Śląskiego Międzynarodowego Centrum Postępu Społecznego (MCPS) jest organizowanie debat i dyskusji oraz różnych form działalności edukacyjnej (kursów, studiów podyplomowych itp.), które dotyczyć będą problematyki postępu społecznego w wymiarze globalnym, europejskim, narodowym oraz lokalnym. Najbliższą inicjatywą MCPS jest międzynarodowe seminarium naukowe pt. „Europa w obliczu wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa, tożsamości i jakości życia” („Europe in the Context of Challenges and Threats to Security, Identity and Quality of Life”), które odbywać się będzie 23 i 24 marca 2017 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

17. edycja seminarium „Problem granic w filozofii i nauce”

Budynek Wydziału Nauk Społecznych

W marcu 2017 roku rozpocznie się siedemnasta edycja interdyscyplinarnego seminarium Instytutu Filozofii i Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego dotycząca granic naszej wiedzy. Pierwszy z cyklu wykładów poświęcony będzie filozoficznym aspektom matematyki greckiej, temat omówi kierownik Zakładu Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej Wydziału Nauk Społecznych prof. zw. dr hab.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2017
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.