facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Wydział Nauk Społecznych

Dzień Campus France na Uniwersytecie Śląskim

dziewczyna wybierająca z regału książkę

Ambasada Francji w Polsce, Instytut Francuski w Polsce oraz Agencja Campus France w listopadzie 2017 roku organizują w miastach uniwersyteckich „Dni Campus France w Polsce – Studia we Francji”, które adresowane są głównie do licealistów oraz studentów zainteresowanych studiami we Francji, stypendiami rządu francuskiego, podwójnymi dyplomami francusko-polskimi oraz nauką języka francuskiego w Polsce.

IV edycja Olimpiady Wiedzy o Mediach

logo Olimpiady Wiedzy o Mediach

Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach jest współorganizatorem ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mediach, której celem jest popularyzacja wiedzy z zakresu nauki o mediach oraz promocja edukacji medialnej. W 2017 roku odbywa się jej IV edycja, nad którą patronat objęli minister edukacji narodowej Anna Zalewska oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego dr Jarosław Gowin.

Seminarium w ramach cyklu „Problem granic w filozofii i nauce”

Budynek Wydziału Nauk Społecznych

25 października 2017 roku o godz. 15.30 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 11, sala sympozjalna III) rozpocznie się kolejne spotkanie w ramach 18. edycji seminariów Instytutu Filozofii i Instytutu Fizyki UŚ poświęconych granicom naszej wiedzy.

Dr hab. prof. AWF Krzysztof Ficek z Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach wygłosi prelekcję pt. „Ortobiologia – na granicy mitów i faktów”.

Sympozjum naukowe pt. „Roma aeterna i początki Rzymu – interpretacje starożytne”

Wydział Nauk Społecznych

20 października 2017 roku w sali Rady Wydziału Nauk Społecznych będzie się odbywać, zorganizowane przez Zakład Historii Starożytnej Instytutu Historii UŚ, sympozjum naukowe pt.  „Roma aeterna i początki Rzymu – interpretacje starożytne”. Podczas spotkania prelegenci, reprezentujący różne szkoły badawcze i kilka ośrodków akademickich, podejmą rozważania nad zagadnieniami skupionymi wokół idei mitycznych początków miasta nad Tybrem oraz idei „wiecznotrwałości” Rzymu.

Konferencja pt. „Społeczne granice pracy...”

Wydział Nauk Społecznych

27 i 28 października 2017 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej  w Katowicach odbywać się będzie  III międzynarodowa konferencja pt. „Społeczne granice pracy.

Cykl spotkań dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych pt. „Źródła kultury europejskiej”

Wydział Nauk Społecznych

W roku akademickim 2017/2018 we wtorki w godz. od 11.05 do 12.35 w auli im. Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbywać się będzie cykl spotkań dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z cyklu „Źródła kultury europejskiej”, który pomyślany został jako dialog poszczególnych nauk uprawianych na Wydziale Nauk Społecznych, mający wskazać na wielość sposobów myślenia stanowiących podstawę współczesnej kultury.

18. edycja seminarium „Problem granic w filozofii i nauce”

Budynek Wydziału Nauk Społecznych UŚ

W październiku 2017 roku rozpocznie się osiemnasta edycja interdyscyplinarnego seminarium Instytutu Filozofii i Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego dotycząca granic naszej wiedzy. Pierwszy z cyklu wykładów poświęcony będzie granicom poznania we współczesnej ekonomii, temat omówi prof. dr hab. Aleksander Jakimowicz z Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Seminarium odbędzie się w środę 11 października 2017 roku o godz.

Konferencja naukowa pt. „Archeologia górnośląska w 20-lecie śmierci prof. Jerzego Szydłowskiego”

logo Muzeum Śląskiego

21 września 2017 roku w sali Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się konferencja naukowa pt. „Archeologia górnośląska w 20-lecie śmierci prof. Jerzego Szydłowskiego” poświęcona wybitnemu uczonemu, archeologowi, nauczycielowi akademickiemu, muzealnikowi związanemu z Muzeum Śląskim i z Uniwersytetem Śląskim, na którym od 1973 roku był pracownikiem naukowym, pełniąc różne funkcje: wicedyrektora Instytutu Historii (1979–1980), dziekana (1980) i prodziekana (1982–1984). Wśród prelegentów znajdują się m.in.

Konferencja pt. „Tradycja i formy krytycyzmu w filozofii europejskiej”

miejsce konferencji: 
Katowice

12 i 13 września 2017 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 11, sala sympozjalna III) odbywać się będzie międzynarodowa konferencja pt. „Tradycja i formy krytycyzmu w filozofii europejskiej”. Wśród prelegentów znaleźli się m.in.: prorektor ds. badań naukowych prof. zw. dr hab.

Konferencja pt. „Tradycja i formy krytycyzmu w filozofii europejskiej”

Budynek Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego

12 i 13 września 2017 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 11, sala sympozjalna III) odbywać się będzie międzynarodowa konferencja pt. „Tradycja i formy krytycyzmu w filozofii europejskiej”. Wśród prelegentów znaleźli się m.in.: prorektor ds. badań naukowych prof. zw. dr hab.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2017
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.