facebook twitter instagram issuu google+ youtube ustv

Wydział Nauk Społecznych

Kurs CKU z zakresu negocjacji kryzysowych

14 i 15 marca 2015 r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się specjalistyczny kurs z zakresu negocjacji kryzysowych organizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego UŚ.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z problematyką komunikacji i negocjacji w sytuacji kryzysowej, z naciskiem na praktykę radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia. Kurs poprowadzą eksperci z tej dziedziny oraz negocjatorzy policyjni.

Wykład pt. „Rola i miejsce agencji wywiadu we współczesnym państwie”

We wtorek 3 marca 2015 r. o godz. 12.40 w auli im. Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się wykład pt. „Rola i miejsce agencji wywiadu we współczesnym państwie”, który poprowadzą przedstawiciele Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Organizatorem wydarzenia jest Samorząd Studencki WNS.

Szczegółowe informacje: www.facebook.com.

Seminarium interdyscyplinarne z cyklu „Problem granic poznania w filozofii i nauce”

W środę 4 marca 2015 r. o godz. 15.30 w sali sympozjalnej nr 3 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 11, IV piętro) odbędzie się pierwsze spotkanie 13. edycji cyklu „Granice poznania w filozofii i nauce” organizowane przez Instytut Filozofii oraz Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego. Wykład zatytułowany „Co algorytmy dopasowania mają wspólnego z transplantacją nerek?" wygłosi prof. dr hab. Marek Szopa z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego.

Wykład i spotkanie z ks. prof. Michałem Hellerem

10 marca 2015 r. gościem Uniwersytetu Śląskiego będzie wybitny kosmolog, filozof i teolog ks. prof. zw. dr hab. Michał Heller. Na Wydziale Nauk Społecznych UŚ o godz. 15.00 odbędzie się wykład i spotkanie pt. „Od Wielkiego Wybuchu do gułagu. Jak usprawiedliwić historię Wszechświata?”. Spotkanie poprowadzi prof. zw. dr hab. Bogdan Dembiński z Instytutu Filozofii UŚ.

Badania naukowe nad historią ideologii syjonistycznej

W serwisie internetowym UŚ dostępna jest strona poświęcona działalności naukowej pracowników uczelni – www.us.edu.pl/dzialalnosc-naukowa. Zachęcamy naukowców oraz wydziały do promocji osiągnięć. Poniżej udostępniamy tekst na temat studiów nad historią ideologii syjonistycznej. Artykuł ukazał się w „Gazecie Uniwersyteckiej UŚ”, nr 5 (225) luty 2015.

 

Badania naukowe nad historią ideologii syjonistycznej „Długa droga do Izraela”

Dr hab. Jacek Surzyn z Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Wydziału Nauk Społecznych UŚ prowadzi badania nad historią ideologii syjonistycznej

Długa droga do Izraela

Antysemityzm, emancypacja, syjonizm. Narodziny ideologii syjonistycznej to tytuł projektu, sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. Jego celem było przebadanie początków ruchu syjonistycznego tworzącego się w drugiej połowie XIX wieku – jego podstaw ideologicznych, filozoficznych oraz politycznych.

Dr Robert Rajczyk uzyskał stypendium w programie „Taiwan Fellowship”

Dr Robert Rajczyk z Zakładu Systemów Politycznych Polski i Państw Europy Środkowej i Wschodniej w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ uzyskał stypendium w programie „Taiwan Fellowship” w 2015 roku. Ustanowione przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Chińskiej (Tajwanu) stypendium przyznawane jest zagranicznym ekspertom i naukowcom zainteresowanym prowadzeniem badań związanych z Tajwanem. Dr Robert Rajczyk będzie prowadzić badania na Uniwersytecie Nanhua.

Panel dyskusyjny „Województwo śląskie. Rok 1945”

25 lutego 2015 r. o godz. 12.00 w sali Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się panel dyskusyjny pt. „Województwo śląskie. Rok 1945”. W spotkaniu wezmą udział: dr hab. Kazimierz Miroszewski i dr hab. Sylwester Fertacz z Instytutu Historii UŚ oraz dr. hab. Adam Dziurok z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Kurs doskonalenia zawodowego w zakresie nauczania etyki i filozofii oraz kreatywności metodą Lego-Logos

27 i 28 lutego 2015 r. na Wydziale Nauk Społecznych w Katowicach (ul. Bankowa 11, Instytut Filozofii) będzie trwać kurs doskonalenia zawodowego w zakresie nauczania etyki i filozofii oraz kreatywności metodą Lego-Logos – kurs pierwszego stopnia pt. „Dlaczego Tales patrzył w niebo?”. Uczestnicy będą mieli okazję dowiedzieć się m.in.:

Promocja publikacji pracowników Instytutu Historii UŚ

We wtorek 27 stycznia 2015 r. w sali Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się spotkanie promujące publikacje pracowników Instytutu Historii. Podczas spotkania, które rozpocznie się o godz. 13.00, zaprezentowanych zostanie ponad dwadzieścia publikacji z lat 2013–2014.

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2015
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.