facebook twitter instagram issuu linkedin google+ youtube ustv

pedagogika

Seminarium naukowe pt. „Meandry edukacji medialnej w Polsce – wybrane perspektywy”

15 stycznia 2016 roku o godz. 10.00 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (Katowice, ul. Bankowa 11A, sala seminaryjna, poziom II) rozpocznie się seminarium naukowe pt. „Meandry edukacji medialnej w Polsce – wybrane perspektywy”. W wydarzeniu weźmie udział prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek.

Prof. Zenon Gajdzica członkiem Prezydium Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

10 grudnia 2015 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk (kadencja 2015–2018). W programie spotkania zaplanowano między innymi: wręczenie powołań członkom Komitetu, wybór przewodniczącego i zastępców przewodniczącego Komitetu, wybór sekretarza naukowego oraz członków Prezydium Komitetu.

Jednym z członków Prezydium został wybrany dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Zenon Gajdzica.

Konferencja pt. „Janina i Tadeusz Kotarbińscy: Racjonalność w myśleniu i działaniu”

Od 5 do 7 listopada 2015 roku na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbywać się będzie ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Janina i Tadeusz Kotarbińscy: Racjonalność w myśleniu i działaniu”. Wśród poruszanych zagadnień znajdą się m.in.:

Konferencja podsumowująca projekt badawczy pt. „Ogólnopolska diagnoza podnoszenia kompetencji kadr kultury…”

4 listopada 2015 r. w siedzibie SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Katowicach odbędzie się konferencja podsumowująca projekt badawczy pt. „Ogólnopolska diagnoza podnoszenia kompetencji kadr kultury w domach, centrach i ośrodkach kultury”.

Tematem spotkania będzie podnoszenie kompetencji animatorów. Zaprezentowany zostanie ponadto najnowszy raport badawczy Regionalnego Ośrodka Kultury pt. „Ogólnopolska diagnoza podnoszenia kompetencji kadr kultury w domach, centrach i ośrodkach  kultury”.

Prof. Zenon Gajdzica członkiem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

W październiku 2015 r. zakończyły się wybory do Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2015–2018. Jednym z członków komitetu został prof. dr hab. Zenon Gajdzica, dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego.  

IV międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Edukacja małego dziecka…”

miejsce konferencji: 
Cieszyn

23 i 24 listopada 2015 roku w Cieszynie odbywać się będzie IV międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Edukacja małego dziecka. Nauczyciel i dziecko w dobie kryzysu edukacji. Z zagadnień funkcjonowania systemu kształcenia małego dziecka – kierunki zmian”.

Sesja stanowi kontynuację zapoczątkowanego przed kilku laty cyklu międzynarodowych spotkań naukowych poświęconych edukacji małego dziecka w Polsce i na świecie. Tematyka tegorocznej edycji koncentrować się będzie m.in. wokół następujących zagadnień:

Data konferencji: 
23 Listopad 2015 10:00 - 24 Listopad 2015 15:00

XIII Ogólnopolski Festiwal Ekspresji Dziecięcej i Młodzieżowej

Od 24 do 29 kwietnia 2015 roku w Katowicach odbywać się będzie XIII Ogólnopolski Festiwal Ekspresji Dziecięcej i Młodzieżowej. Hasłem wiodącym tegorocznej edycji jest „Sztuka ucieleśnienia”. W programie wydarzenia zaplanowano m.in.: happening plastyczny dla uczniów klas I–III  pt. „Krajobraz mojej duszy – czyli o świadomości własnej wartości”, sesję naukową, warsztaty dla nauczycieli, animatorów i studentów oraz pokazy teatralne.

Konferencja pt. „Socjoterapia – jako forma wspierania rozwoju dzieci i młodzieży”

miejsce konferencji: 
Cieszyn

10 kwietnia 2014 r. w Centrum Konferencyjnym Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie (ul. Bielska 62) odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Socjoterapia – jako forma wspierania rozwoju dzieci i młodzieży”. Będzie to trzecia sesja z cyklu „Aktywizacja jednostek, grup i zbiorowości  w środowisku lokalnym”.

Data konferencji: 
10 Kwiecień 2014 09:00 - 16:00

Konferencja pt. „Senior w centrum oddziaływań edukacyjnych”

miejsce konferencji: 
Cieszyn

18 marca 2014 r. w Centrum Konferencyjnym Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie (ul. Bielska 62) odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Senior w centrum oddziaływań edukacyjnych”. Będzie to druga sesja z cyklu „Aktywizacja jednostek, grup i zbiorowości w środowisku lokalnym”.

Data konferencji: 
18 Marzec 2014 09:00 - 16:00

Twórczość codzienna w teorii i praktyce edukacyjnej. Nauczyciel jako refleksyjny i krytyczny praktyk

miejsce konferencji: 
Pułtłusk

Celem konferencji jest wymiana ustaleń badawczych i refleksja naukowa środowiska teoretyków, badaczy i praktyków odnośnie współczesnych problemów edukacji, rozumianej jako twórcza (innowacyjna i wartościowa), refleksyjna i krytyczna.

Obszary tematyczne konferencji mieszczą się w następujących sformułowaniach, będących jednocześnie podstawowymi kategoriami tematycznymi, wokół których namawiamy Państwa do szerokiego, otwartego dyskursu.

Więcej...

Data konferencji: 
15 Maj 2014 10:00 - 16 Maj 2014 17:00

Shortcuts

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2016
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.