facebook twitter instagram issuu linkedin google+ youtube ustv

pedagogika

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Refleksyjne wychowanie”

miejsce konferencji: 
Katowice

20 czerwca 2016 roku na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się I Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Refleksyjne wychowanie”, organizowana przez Zakład Teorii Wychowania UŚ.

Data konferencji: 
20 Czerwiec 2016 08:00 - 20:00

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Refleksyjne wychowanie”

Zdjęcie: budynek Wydziału Pedagogiki i Psychologii

20 czerwca 2016 roku na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się I Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Refleksyjne wychowanie”, organizowana przez Zakład Teorii Wychowania UŚ.

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne tendencje w resocjalizacji”

url do własnej strony konferencji: 
http://weinoe.us.edu.pl/wspolczesne-tendencje-w-resocjalizacji-zaproszenie-na-konferencje
miejsce konferencji: 
Cieszyn

Od 9 do 10 maja 2016 roku na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie odbędzie się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne tendencje w resocjalizacji”, która stanie się okazją do spotkania przedstawicieli środowisk naukowych, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką resocjalizacji i terapii dzieci oraz młodzieży niedostosowanej społecznie, a także osób dorosłych wchodzących w konflikt z prawem.

Data konferencji: 
9 Maj 2016 09:00 - 10 Maj 2016 16:00

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne tendencje w resocjalizacji”

Od 9 do 10 maja 2016 roku na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie odbędzie się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne tendencje w resocjalizacji”, która stanie się okazją do spotkania przedstawicieli środowisk naukowych, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką resocjalizacji i terapii dzieci oraz młodzieży niedostosowanej społecznie, a także osób dorosłych wchodzących w konflikt z prawem.

Konferencja pt. „O nauki zaangażowane – w praktykę edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób z niepełnosprawnością”

18 i 19 kwietnia 2016 roku w Hotelu „Jaskółka” w Ustroniu odbędzie się XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „O nauki zaangażowane – w praktykę edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób z niepełnosprawnością”.

Tegoroczna edycja konferencji dotyczyć będzie rzeczywistej i możliwej roli interdyscyplinarnej wiedzy o niepełnosprawności w kreowaniu praktyk edukacyjnych, rehabilitacyjnych i społecznych.

Organizatorami wydarzenia jest Zakład Pedagogiki Specjalnej Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego.

Wykład gościnny dr Marzeny Bogus

8 marca 2016 roku w Centrum Konferencyjnym Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie odbędzie się wykład dr Marzeny Bogus z Akademii Jana Długosza w Częstochowie pt. „Ceniony fachowiec czy wół do roboty? O nauczycielach elementarnych na Śląsku Cieszyńskim w XIX wieku”. Organizatorem wydarzenia jest Polskie Towarzystwo Pedagogiczne – Oddział w Cieszynie.

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Bezpieczne dzieciństwo. Aspekty prawne, kryminologiczne i społeczne”

miejsce konferencji: 
Bielsko-Biała

5 kwietnia 2016 roku w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej (ul. Willowa 2) odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Bezpieczne dzieciństwo. Aspekty prawne, kryminologiczne i społeczne”.

Data konferencji: 
5 Kwiecień 2016 08:29 - 17:00

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Bezpieczne dzieciństwo. Aspekty prawne, kryminologiczne i społeczne”

5 kwietnia 2016 roku w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej (ul. Willowa 2) odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Bezpieczne dzieciństwo. Aspekty prawne, kryminologiczne i społeczne”.

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Człowiek w sytuacji zagrożenia wykluczeniem społecznym i edukacyjnym”

Od 13 do 14 kwietnia 2016 roku na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego odbywać się będzie V edycja międzynarodowej konferencji naukowej z cyklu „Aktywizacja jednostek, grup i zbiorowości w środowisku lokalnym”. Tegoroczne spotkanie przebiegać będzie pod hasłem „Człowiek w sytuacji zagrożenia wykluczeniem społecznym i edukacyjnym”.

Wśród poruszanych zagadnień znajdą się takie kwestie, jak:

Międzynarodowa konferencja pt. „Rodzina i szkoła w środowisku lokalnym”

miejsce konferencji: 
Cieszyn

14 i 15 listopada 2016 roku na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego odbywać się będzie IV edycja międzynarodowej konferencji naukowej z cyklu „Aktywizacja jednostek, grup i zbiorowości w środowisku lokalnym”. Tegoroczne spotkanie przebiegać będzie pod hasłem „Rodzina i szkoła w środowisku lokalnym”.

Data konferencji: 
14 Listopad 2016 10:00 - 15 Listopad 2016 15:00

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2016
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.