facebook twitter instagram issuu google+ youtube ustv

pedagogika

Konferencja pt. „Janina i Tadeusz Kotarbińscy: Racjonalność w myśleniu i działaniu”

Od 5 do 7 listopada 2015 roku na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbywać się będzie ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Janina i Tadeusz Kotarbińscy: Racjonalność w myśleniu i działaniu”. Wśród poruszanych zagadnień znajdą się m.in.:

Konferencja podsumowująca projekt badawczy pt. „Ogólnopolska diagnoza podnoszenia kompetencji kadr kultury…”

4 listopada 2015 r. w siedzibie SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Katowicach odbędzie się konferencja podsumowująca projekt badawczy pt. „Ogólnopolska diagnoza podnoszenia kompetencji kadr kultury w domach, centrach i ośrodkach kultury”.

Tematem spotkania będzie podnoszenie kompetencji animatorów. Zaprezentowany zostanie ponadto najnowszy raport badawczy Regionalnego Ośrodka Kultury pt. „Ogólnopolska diagnoza podnoszenia kompetencji kadr kultury w domach, centrach i ośrodkach  kultury”.

Prof. Zenon Gajdzica członkiem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

W październiku 2015 r. zakończyły się wybory do Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2015–2018. Jednym z członków komitetu został prof. dr hab. Zenon Gajdzica, dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego.  

IV międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Edukacja małego dziecka…”

miejsce konferencji: 
Cieszyn

23 i 24 listopada 2015 roku w Cieszynie odbywać się będzie IV międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Edukacja małego dziecka. Nauczyciel i dziecko w dobie kryzysu edukacji. Z zagadnień funkcjonowania systemu kształcenia małego dziecka – kierunki zmian”.

Sesja stanowi kontynuację zapoczątkowanego przed kilku laty cyklu międzynarodowych spotkań naukowych poświęconych edukacji małego dziecka w Polsce i na świecie. Tematyka tegorocznej edycji koncentrować się będzie m.in. wokół następujących zagadnień:

Data konferencji: 
23 Listopad 2015 10:00 - 24 Listopad 2015 15:00

XIII Ogólnopolski Festiwal Ekspresji Dziecięcej i Młodzieżowej

Od 24 do 29 kwietnia 2015 roku w Katowicach odbywać się będzie XIII Ogólnopolski Festiwal Ekspresji Dziecięcej i Młodzieżowej. Hasłem wiodącym tegorocznej edycji jest „Sztuka ucieleśnienia”. W programie wydarzenia zaplanowano m.in.: happening plastyczny dla uczniów klas I–III  pt. „Krajobraz mojej duszy – czyli o świadomości własnej wartości”, sesję naukową, warsztaty dla nauczycieli, animatorów i studentów oraz pokazy teatralne.

Konferencja pt. „Socjoterapia – jako forma wspierania rozwoju dzieci i młodzieży”

miejsce konferencji: 
Cieszyn

10 kwietnia 2014 r. w Centrum Konferencyjnym Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie (ul. Bielska 62) odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Socjoterapia – jako forma wspierania rozwoju dzieci i młodzieży”. Będzie to trzecia sesja z cyklu „Aktywizacja jednostek, grup i zbiorowości  w środowisku lokalnym”.

Data konferencji: 
10 Kwiecień 2014 09:00 - 16:00

Konferencja pt. „Senior w centrum oddziaływań edukacyjnych”

miejsce konferencji: 
Cieszyn

18 marca 2014 r. w Centrum Konferencyjnym Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie (ul. Bielska 62) odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Senior w centrum oddziaływań edukacyjnych”. Będzie to druga sesja z cyklu „Aktywizacja jednostek, grup i zbiorowości w środowisku lokalnym”.

Data konferencji: 
18 Marzec 2014 09:00 - 16:00

Twórczość codzienna w teorii i praktyce edukacyjnej. Nauczyciel jako refleksyjny i krytyczny praktyk

miejsce konferencji: 
Pułtłusk

Celem konferencji jest wymiana ustaleń badawczych i refleksja naukowa środowiska teoretyków, badaczy i praktyków odnośnie współczesnych problemów edukacji, rozumianej jako twórcza (innowacyjna i wartościowa), refleksyjna i krytyczna.

Obszary tematyczne konferencji mieszczą się w następujących sformułowaniach, będących jednocześnie podstawowymi kategoriami tematycznymi, wokół których namawiamy Państwa do szerokiego, otwartego dyskursu.

Więcej...

Data konferencji: 
15 Maj 2014 10:00 - 16 Maj 2014 17:00

Dziecko w sytuacjach uczenia się. Konteksty i przestrzenie edukacyjne.

miejsce konferencji: 
Krzyżowa

W założeniu konferencja ma stanowić płaszczyznę wymiany doświadczeń teoretyków i praktyków zajmujących się problematyką edukacji dziecka w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym, tworzeniem warunków sprzyjających uczeniu się. Do głównych celów należy podjęcie próby odpowiedzi na pytania o jakość zachodzących zmian w zakresie tworzenia warunków sprzyjających uczeniu się dzieci, próba dokonania bilansu dotychczasowych działań ukierunkowanych na kreowanie sytuacji uczenia się oraz ocena stanu dotychczasowej współpracy różnych środowisk na rzecz wspierania procesu uczenia się dzieci.

Data konferencji: 
17 Listopad 2014 (Cały dzień) - 19 Listopad 2014 (Cały dzień)

Diagnozy edukacyjne. Dorobek i nowe zadania

url do własnej strony konferencji: 
http://www.ptde.org/
miejsce konferencji: 
Gdańsk

A. Postępy metodologii diagnostyki edukacyjnej

Oczekujemy refleksji na temat typu badań, doboru metod i sposobu prezentacji wyników „dia-gnostyki dużej i małej”, dokonywanej na szerokim świecie i w naszym kraju w ostatnim dwu-dziestoleciu, w PTDE i poza nim. Szczególnie cenne będą ujęcia rozwojowe, pokazujące jak do-pracowywaliśmy się metodologii, którą można uznać za paradygmat naukowy i warsztat dia-gnosty edukacyjnego.

B. Diagnozy edukacyjne na świecie i w Polsce

Data konferencji: 
18 Wrzesień 2014 10:00 - 20 Wrzesień 2014 17:00

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2015
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.