facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

pedagogika

Konferencja pt. „Edukacja dla rozwoju – edukacja w rozwoju – teoria i praktyka. Osiągnięcia – ważne perspektywy”

url do własnej strony konferencji: 
http://weinoe.us.edu.pl/ogolnopolska-konferencja-naukowa-edukacja-dla-rozwoju-edukacja-w-rozwoju-teoria-i-praktyka
miejsce konferencji: 
Cieszyn

Od 24 do 25 maja 2018 roku na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie (ul. Bielska 62) odbywać się będzie ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Edukacja dla rozwoju – edukacja w rozwoju – teoria i praktyka. Osiągnięcia – ważne perspektywy”. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Data konferencji: 
24 Maj 2018 09:00 - 25 Maj 2018 18:00

Seminarium pt. „»W stronę nowych możliwości« – między aktywizacją a pracą”

Ręce ludzi biorących udział w konferencji

W środę 7 czerwca 2017 roku o godz. 13.00 na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego (Cieszyn, ul. Bielska 62) rozpocznie się seminarium pt. „»W stronę nowych możliwości« – między aktywizacją a pracą”, podczas którego omówione zostaną tematy dotyczące aktywizacji osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Międzynarodowa konferencja z cyklu „Wczesna interwencja – interdyscyplinarne spojrzenie na wsparcie dziecka i jego rodziny”

url do własnej strony konferencji: 
http://www.wczesnainterwencja.net/
miejsce konferencji: 
Cieszyn

Od 20 do 22 października 2016 r. w Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie odbędzie się I międzynarodowa konferencja z cyklu „Wczesna interwencja – interdyscyplinarne spojrzenie na wsparcie dziecka i jego rodziny”, która adresowana jest do teoretyków i praktyków zainteresowanych zagadnieniami wczesnej interwencji oraz wczesnego wspomagania rozwoju  dziecka i jego rodziny, a w szczególności do pedagogów, psychologów, fizjoterapeutów, lekarzy oraz pracowników socjalnych.

Data konferencji: 
20 Październik 2016 09:00 - 22 Październik 2016 15:00

VIII edycja międzynarodowej konferencji naukowej „Teoretyczne i praktyczne aspekty nauczania na odległość”

url do własnej strony konferencji: 
http://www.dlcc.us.edu.pl/
miejsce konferencji: 
Cieszyn

Od 10 do 11 października 2016 roku na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ w Cieszynie odbywać się będzie VIII edycja międzynarodowej konferencji naukowej „Teoretyczne i praktyczne aspekty nauczania na odległość” („Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning”), w której udział wezmą partnerzy z dziesięciu krajów w ramach unijnego projektu IRNet. Wśród poruszanych zagadnień znajdą się m.in. takie kwestie, jak:

Data konferencji: 
10 Październik 2016 09:00 - 11 Październik 2016 15:00

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Kapitał społeczny i kulturowy polsko-czeskiego pogranicza na Śląsku Cieszyńskim…”

miejsce konferencji: 
Cieszyn

18 października 2016 roku w Cieszynie na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego odbywać się będzie międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Kapitał społeczny i kulturowy polsko-czeskiego pogranicza na Śląsku Cieszyńskim – dokonania, problemy, perspektywy” organizowana w ramach I Kongresu Czechoznawstwa Polskiego.

Data konferencji: 
18 Październik 2016 10:00 - 16:00

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Refleksyjne wychowanie”

url do własnej strony konferencji: 
http://www.refleksyjnewychowanie.us.edu.pl/
miejsce konferencji: 
Katowice

18 listopada 2016 roku na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się I Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Refleksyjne wychowanie”, organizowana przez Zakład Teorii Wychowania UŚ.

Data konferencji: 
18 Listopad 2016 09:00 - 18:00

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne tendencje w resocjalizacji”

url do własnej strony konferencji: 
http://weinoe.us.edu.pl/wspolczesne-tendencje-w-resocjalizacji-zaproszenie-na-konferencje
miejsce konferencji: 
Cieszyn

Od 9 do 10 maja 2016 roku na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie odbędzie się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne tendencje w resocjalizacji”, która stanie się okazją do spotkania przedstawicieli środowisk naukowych, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką resocjalizacji i terapii dzieci oraz młodzieży niedostosowanej społecznie, a także osób dorosłych wchodzących w konflikt z prawem.

Data konferencji: 
9 Maj 2016 09:00 - 10 Maj 2016 16:00

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne tendencje w resocjalizacji”

Od 9 do 10 maja 2016 roku na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie odbędzie się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne tendencje w resocjalizacji”, która stanie się okazją do spotkania przedstawicieli środowisk naukowych, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką resocjalizacji i terapii dzieci oraz młodzieży niedostosowanej społecznie, a także osób dorosłych wchodzących w konflikt z prawem.

Konferencja pt. „O nauki zaangażowane – w praktykę edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób z niepełnosprawnością”

18 i 19 kwietnia 2016 roku w Hotelu „Jaskółka” w Ustroniu odbędzie się XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „O nauki zaangażowane – w praktykę edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób z niepełnosprawnością”.

Tegoroczna edycja konferencji dotyczyć będzie rzeczywistej i możliwej roli interdyscyplinarnej wiedzy o niepełnosprawności w kreowaniu praktyk edukacyjnych, rehabilitacyjnych i społecznych.

Organizatorami wydarzenia jest Zakład Pedagogiki Specjalnej Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.