facebook twitter instagram issuu google+ youtube ustv

informatyka

XXIII Międzynarodowa Konferencja Krystalografii Stosowanej

Od 20 do 24 września 2015 roku w Krynicy Zdroju odbywać się będzie XXIII Międzynarodowa Konferencja Krystalografii Stosowanej (XXIII Conference on Applied Crystallography), na której zostaną zaprezentowane wyniki specjalistów z dziedziny krystalografii, nauki o materiałach, fizyki i chemii ciała stałego w odniesieniu do materiałów stosowanych w technice i medycynie.

Patent na wynalazek „Transformator piezoelektryczno-magnetyczny jako czujnik natężenia pola magnetycznego”

Ochronę patentową uzyskał wynalazek „Transformator piezoelektryczno-magnetyczny jako czujnik natężenia pola magnetycznego”, którego twórcą jest dr inż. Lucjan Kozielski z Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego. Rozwiązanie zostało zgłoszone w Urzędzie Patentowym RP jako wynalazek 23 grudnia 2011 pod numerem P.397547. 1 czerwca 2015 r. Urząd Patentowy RP po pozytywnej ocenie innowacyjności rozwiązania podjął decyzję o udzieleniu patentu.

Konferencja Młodych Informatyków

url do własnej strony konferencji: 
http://ii.us.edu.pl/kierunek-zamawiany/

8 czerwca 2015 r. o godz. 8.30 w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Śląskiego (Sosnowiec, ul. Będzińska 39, sala B4) rozpocznie się Konferencja Młodych Informatyków. Seminarium organizowane jest w ramach projektu „Informatyka inżynierska – kierunek zamawiany Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”. Prelegentami podczas konferencji będą studenci kierunku zamawianego oraz przedstawiciel firmy zewnętrznej.

Program

Data konferencji: 
8 Czerwiec 2015 08:30 - 13:00

Stoisko informacyjne firmy Senetic w Instytucie Informatyki

21 maja 2015 roku w godz. od 9.00 do 16.00 w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Śląskiego (Sosnowiec, ul. Będzińska 39) odbędzie się spotkanie informacyjne z przedstawicielami firmy Senetic.

Podczas spotkania będzie można uzyskać informacje na temat specyfiki pracy w firmie, kryteriów, jakie należy spełnić, aby podjąć praktykę, a także aktualnych ofert pracy.

Seminarium pt. „Mechatronika w edukacji i przemyśle”

23 kwietnia 2015 roku w godz. 10.00–15.00 w Instytucie Technologii i Mechatroniki Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach (Sosnowiec, ul. Żytnia 12) odbędzie się seminarium pt. „Mechatronika w edukacji i przemyśle”.

Spotkanie jest adresowane do dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli mechatroniki, automatyki, elektroniki oraz do wszystkich zainteresowanych tematyką mechatroniczną.

Psyche - Ciało - (Nie)stabilność

url do własnej strony konferencji: 
http://www.ukw.edu.pl/jednostka/kolo_psychoterapii/a01b2646ad80fad394a3/23059
miejsce konferencji: 
Bydgoszcz
Data konferencji: 
27 Maj 2015 10:00 - 17:00

Podpisanie porozumienia o współpracy naukowo-badawczej i wdrożeniowej z firmą „Technomex”

9 kwietnia 2015 r. w siedzibie firmy „Technomex” w Gliwicach zostało podpisane porozumienie o współpracy naukowo-badawczej i wdrożeniowej pomiędzy Uniwersytetem Śląskim w Katowicach a Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „Technomex” sp. z o.o. Dokument sygnowali prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz prezes Zarządu Janusz Franczyk.

Trzeci blok cyklu Dobre Praktyki Tworzenia Oprogramowania

Trwają zapisy na trzeci i zarazem ostatni w tym roku akademickim blok cyklu Dobre Praktyki Tworzenia Oprogramowania (DPTO). Ogólnodostępne wykłady na temat dziedzictwa programistów odbędą się 22 kwietnia 2015 r. na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu.

Konferencja pt. „Kurator sądowy w zredukowanej czy w poszerzonej rzeczywistości”

23 kwietnia 2015 r. od godz. 9.30 w Centrum Konferencyjnym Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego (Cieszyn, ul. Bielska 62) odbędzie się konferencja społeczno-naukowa pt. „Kurator sądowy w zredukowanej czy w poszerzonej rzeczywistości”.  

Celem konferencji jest przedstawienie zadań i problemów kurateli sądowej w Polsce, a także odbycie posiedzenia Krajowej Rady Kuratorów. Wśród poruszanych zagadnień znajdą się  między innymi:

Płatne praktyki letnie w Future Processing

Do 16 kwietnia 2015 r. trwa rekrutacja na płatne praktyki w firmie Future Processing (FP). W trakcie dwumiesięcznego cyklu zajęć (lipiec–sierpień) praktykanci będą uczestniczyć w wielu formach szkoleniowych (wykładach, warsztatach, prezentacjach, ćwiczeniach indywidualnych i grupowych, panelach dyskusyjnych oraz konsultacjach ze specjalistami), zdobywając wiedzę i umiejętności pozwalające w przyszłości wykonywać pracę inżyniera oprogramowania. Po ich zakończeniu będą mieli szansę na zatrudnienie w firmie FP.

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2015
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.