facebook twitter instagram issuu linkedin google+ youtube ustv

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

Inauguracja działalności Nowej Wszechnicy Górnośląskiej „Solidarność”

30 listopada 2016 r. o godz. 11.00 w auli. im. Andrzeja Pawlikowskiego w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się pierwsze spotkanie w ramach Nowej Wszechnicy Górnośląskiej „Solidarność”. Inauguracyjny wykład pt. „Henryk Sienkiewicz nie tylko do Polaków”, który jest adresowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, wygłosi prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek.

XII Dyskusja Panelowa „Oblicza fizyki – między fascynacją a niepokojem”

Grafika z napisem "Oblicza fizyki"

Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego organizuje Dyskusję Panelową „Oblicza fizyki – między fascynacją a niepokojem”. Tematem tegorocznej dwunastej edycji są szeroko rozumiane relacje pomiędzy symetriami a oddziaływaniami w przyrodzie.

Spotkania zapoczątkowane zostały w 2005 roku – Światowym Roku Fizyki i mają charakter interdyscyplinarny. W gronie dotychczasowych wykładowców znaleźli się między innymi fizycy, matematycy, biolodzy, lekarze, filozofowie i filolodzy. W tym roku większość wykładowców stanowią fizycy, pracujący na styku fizyki i innych dziedzin nauki.

Konkurs im. Marka Kuczmy

W Instytucie Matematyki Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 14) odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów laureatom konkursu im. Marka Kuczmy. Tegoroczna czterdziesta pierwsza edycja konkursu rozpoczęła się w sobotę 26 listopada 2016 roku. W wydarzeniu udział wzięli prorektor ds. finansów i rozwoju dr hab. prof. UŚ Michał Daszykowski oraz prodziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii dr hab.

Warsztaty z zakresu tłumaczenia wspomaganego komputerowo

Logo SPNJO

W piątek 25 listopada 2016 roku w godz. od 14.00 do 18.00 w pracowni komputerowej Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 14, s. 425) odbędą się warsztaty pt. „Konwersja plików PDF – Wordfast Anywhere. Program wspomagający pracę tłumacza w chmurze”.

Bezpłatny kurs obsługi programu „Płatnik”

Logo Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii

W sobotę 19 listopada 2016 roku od godz. 9.00 do 16.00 w pracowni komputerowej Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 14, s. 428) odbędzie się bezpłatny kurs obsługi programu „Płatnik”.

Szkolenie kierowane jest do osób chcących poszerzyć lub nabyć kwalifikacje z zakresu przygotowywania dokumentów rozliczeniowych i ubezpieczeniowych oraz wymiany informacji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Podczas warsztatów omówione zostaną następujące zagadnienia:

SPiN Day 2016 w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego

Zdjęcie budynku Instytutu Fizyki UŚ

W czwartek 10 listopada 2016 roku o godz. 10.00 w auli im. Andrzeja Pawlikowskiego Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Uniwersytecka 4) rozpocznie się cykl wykładów zorganizowanych w ramach dnia aktywności naukowej SPiN Day 2016.

Wydarzenie jest częścią obchodów Międzynarodowego Dnia Centrów i Muzeów Nauki i zgodne z ideami Porozumienia Społeczeństwo i Nauka SPiN – platformy współpracy instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji nieformalnej, którego głównym celem jest rozwój społeczeństwa opartego na edukacji, nauce, technice i innowacji. Członkowie SPiN realizują ten cel, wybierając odpowiednie dla charakteru ich instytucji formy działalności adresowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów, doktorantów, nauczycieli oraz pracowników naukowych.

Jesienne spotkania z astronomią

Grafika z napisem "Jesienne spotkania a astronomią"

Katowicki oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii oraz Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego organizują cykl wykładów o tematyce astronomicznej pn. „Jesienne spotkania z astronomią”. Wykłady będą się odbywać w listopadzie i grudniu w Instytucie Fizyki UŚ (sala audytoryjna):

  • 4 listopada 2016, godz. 18.00, dr hab. Ilona Bednarek „Oblicza gwiazd”, cz. 1,
  • 25 listopada 2016, godz. 18.00, Amadeusz Miszuda „Układy podwójne gwiazd”,
  • 9 grudnia 2016, godz. 18.00, dr hab. Ilona Bednarek „Oblicza gwiazd”, cz. 2.

 

Wykłady otwarte Uniwersytetu Śląskiego Dzieci

24 września 2016 roku w salach audytoryjnych Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Uniwersytecka 4) odbędą się wykłady otwarte organizowane w ramach Uniwersytetu Śląskiego Dzieci. Dla uczestników przygotowano trzy rodzaje zajęć: „Poszukiwacze”, „Odkrywcy” oraz „Młodzi Naukowcy, Eksperci”.

Zajęcia mają między innymi rozwijać i wzbogacać dotychczasowe zainteresowania, wiedzę i umiejętności, rozbudzać ciekawość poznawczą i inspirować do odkrywania nowych obszarów zainteresowań, kształtować intelekt, zapał do nauki oraz osobowość młodych studentów.

Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii

Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego

We wtorek 4 października 2016 r. odbędzie się inauguracja roku akademickiego 2016/2017 na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii. Uroczystość rozpocznie się o godz. 10.00 w Instytucie Fizyki w auli audytoryjnej III (Katowice, ul. Uniwersytecka 4). W inauguracji udział weźmie prorektor ds. finansów i rozwoju dr hab. prof. UŚ Michał Daszykowski.  

Konferencja pt. „Pomiędzy naukami – zjazd fizyków i chemików”

Budynek Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarny

Młodzi naukowcy prowadzący badania w dziedzinie chemii, fizyki oraz dziedzinach pokrewnych będą gośćmi Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych (ŚMCEBI). Okazję do spotkania stanowić będzie piąta ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Pomiędzy naukami – zjazd fizyków i chemików”, która odbędzie się 16 września 2016 roku w Chorzowie.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2016
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.