facebook twitter instagram issuu linkedin google+ youtube ustv

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

Szkolenie pt. „Czy można efektywnie zarządzać czasem?”

29 sierpnia 2016 roku o godz. 17.00 w siedzibie Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 14) rozpocznie się szkolenie pt. „Czy można efektywnie zarządzać czasem?”, które poprowadzą Patrycja Rusek – filozof, trener oraz Klaudia Uchacz – psycholog, trener. Wśród poruszanych zagadnień znajdą się następujące kwestie:

  • efektywne wykorzystywanie czasu – remanent czasu,
  • pułapki czasowe,
  • jasne cele,
  • priorytety.

 

Osobliwości Świata Fizyki 2016

logo Osobliwości Świata Fizyki 2016

Od 5 do 30 września 2016 roku w Instytucie Fizyki im. Augusta Chełkowskiego na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego odbywać się będą XXXII Osobliwości Świata Fizyki. Pokazy oraz wykłady będą miały miejsce w salach audytoryjnych Instytutu Fizyki (Katowice, ul. Uniwersytecka 4).

Jak negocjować z grafenem?

Dr hab. prof. UŚ Rafał Sitko, kierownik Pracowni Analitycznych Metod Spektroskopowych (Instytut Chemii UŚ), bada sposoby wykorzystania grafenu i tlenku grafenu w chemii analitycznej

Badania dotyczące grafenu

Dr hab. prof. UŚ Rafał Sitko, kierownik Pracowni Analitycznych Metod Spektroskopowych (Instytut Chemii UŚ), bada sposoby wykorzystania grafenu i tlenku grafenu w chemii analitycznej

Warsztaty pt. „Stres”

16 sierpnia 2016 o godz. 17.00 w siedzibie Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości UŚ (Katowice, ul. Bankowa 14) rozpoczną się warsztaty pt. „Stres”, które poprowadzą Patrycja Rusek – filozof, trener oraz Klaudia Uchacz – psycholog, trener. Spotkanie zostanie poświęcone sposobom radzenia sobie ze stresem. Wśród poruszanych zagadnień znajdą się następujące kwestie:

Szkolenie pt. „Zainspiruj siebie”

11 lipca 2016 roku o godz. 17.30 w siedzibie Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 14) rozpocznie się szkolenie pt. „Zainspiruj siebie”, które poprowadzą Patrycja Rusek i Klaudia Uchacz z ProjektFlow.

Podczas spotkania zostaną poruszone następujące kwestie:

  • doświadczenie mocy słów,
  • zasady działania energii,
  • realne działanie,
  • wewnętrzne granice – przeciwstawianie się trudnościom.

 

Jak negocjować z grafenem?

Dr hab. prof. UŚ Rafał Sitko, kierownik Pracowni Analitycznych Metod Spektroskopowych (Instytut Chemii UŚ), bada sposoby wykorzystania grafenu i tlenku grafenu w chemii analitycznej

„Między Śląskiem a Wileńszczyzną”

url do własnej strony konferencji: 
http://silesia-vilna.pl/
miejsce konferencji: 
Katowice

Uniwersytet Śląski oraz Stacja Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności w Katowicach organizują konferencję pt. „Między Śląskiem a Wileńszczyzną”, która odbędzie się 22 i 23 września 2016 roku na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ (aula im. Walerego Pańki).

Data konferencji: 
22 Wrzesień 2016 10:00 - 23 Wrzesień 2016 15:00

Konferencja „Między Śląskiem a Wileńszczyzną”

Logo konferencji

Uniwersytet Śląski oraz Stacja Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności w Katowicach organizują konferencję pt. „Między Śląskiem a Wileńszczyzną”, która odbędzie się 22 i 23 września 2016 roku na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ (aula im. Walerego Pańki).

Artykuł fizyków z UŚ jedną z najczęściej cytowanych prac

Praca prof. dr. hab. Janusza Gluzy oraz dr. Tomasza Jelińskiego z Zakładu Teorii Pola i Cząstek Elementarnych zatytułowana „Heavy neutrinos and the pp –> lljj CMS data” opublikowana we wrześniu 2015 roku w czasopiśmie „Physics Letters B” uzyskała w bazie danych czasopism naukowych Web of Science status „highly cited papers”. Oznacza to, że znalazła się w jednym procencie najczęściej cytowanych prac z danej dziedziny w określonym czasie.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2016
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.