facebook twitter instagram issuu google+ youtube ustv

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

XI Dyskusja Panelowa „Oblicza fizyki. Między fascynacją a niepokojem”

W piątek 4 grudnia 2015 roku o godz. 10.00 w auli im. Andrzeja Pawlikowskiego w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się XI Dyskusja Panelowa z cyklu „Oblicza fizyki. Między fascynacją a niepokojem”. Tematem spotkania będzie „Światło i dźwięk”.

W programie tegorocznej Dyskusji Panelowej przewidziano wystąpienia:

Konferencja pt. „Ger–Kominek Workshop in Mathematical Analysis and Real Functions”

20 i 21 listopada 2015 r. w sali Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii (Katowice, ul. Bankowa 14) odbywać się będzie konferencja międzynarodowa pn. „Ger–Kominek Workshop in Mathematical Analysis and Real Functions”, dedykowana prof. zw. dr. hab. Romanowi Gerowi i prof. dr. hab. Zygfrydowi Kominkowi – pracownikom Zakładu Równań Funkcyjnych UŚ. W wydarzeniu udział wezmą prorektor ds.

Wykład dr. Tomasza Rożka pt. „Jak mówić, żeby zostać zrozumianym?”

26 listopada 2015 r. o godz. 16.00 w sali audytoryjnej nr II w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Uniwersytecka 4) odbędzie się wykład dr.  Tomasza Rożka –  dziennikarza, fizyka, popularyzatora nauki pt. „Jak mówić, żeby zostać zrozumianym?”.

Organizatorem wydarzenia jest Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział Katowicki. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.ptf.us.edu.pl/wordpress/?p=478.

Zajęcia z fizyki dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. I.J. Paderewskiego

10 listopada 2015 roku uczniowie X Liceum Ogólnokształcącego im. I.J. Paderewskiego w Katowicach odwiedzą Uniwersytet Śląski, by uczestniczyć w zajęciach przygotowanych dla nich przez pracowników Instytutu Fizyki. Uczniom zaprezentowane zostaną: doświadczenia związane z drganiem strun, wyznaczaniem prędkości dźwięku metodą Kundta-Quincke’ego, badania dotyczące warunków równowagi statycznej oraz dynamiki ruchu obrotowego i ruchu postępowego, a także pokazy z wykorzystaniem stołu powietrznego.

Projekt pt. „Matematyka kodem nowoczesności”

Przez kilka ostatnich lat Uniwersytet Śląski w Katowicach uczestniczył w programie kierunków zamawianych, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, mających na celu zwiększenie liczby absolwentów kierunków szczególnie ważnych dla gospodarki. Jednym z kierunków objętych tą formą wsparcia była matematyka I stopnia.

Szkolenie pt. „Podstawy negocjacji z klientem”

16 listopada 2015 r. o godz. 17.00 na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 14, sala nr 416) odbędzie się szkolenie pt. „Podstawy negocjacji z klientem”, które poprowadzi Lucjan Grajczyk.

Podczas warsztatów zostaną omówione następujące kwestie:

  • sprzedaż czy manipulacja,
  • sprzedaż jako dialog,
  • czy dobry przedsiębiorca = dobry sprzedawca,
  • czy jako sprzedawca rozwiązujesz swój problem, czy klienta.

 

Otwarcie wystawy interaktywnej „Autostrada Dźwięku”

We wtorek 20 października 2015 r. o godz. 9.30 w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Uniwersytecka 4) odbędzie się otwarcie wystawy interaktywnej „Autostrada Dźwięku” w ramach projektu edukacyjnego „Instytut Odkrywania Tajemnic”. W inauguracji udział wezmą: prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek, dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii prof. zw. dr hab.

Uroczyste seminarium z okazji 80. rocznicy urodzin śp. prof. dr. hab. Marka Kuczmy

10 października 2015 r. o godz. 10.30 na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 14, sala 227) odbędzie się uroczyste seminarium z okazji 80. rocznicy urodzin śp. prof. dr. hab. Marka Kuczmy. Sesję poprowadzi prof. dr hab. Maciej Sablik, dyrektor Instytutu Matematyki UŚ. W programie zaplanowano m.in. pokaz pamiątkowych zdjęć oraz wspomnienia uczniów profesora i uczestników seminarium, a także uczczenie rocznicy urodzin przy grobie profesora Marka Kuczmy.

Dr hab. Marcin Kostur laureatem nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia dydaktyczne

Dr hab. Marcin Kostur z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego został laureatem nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2015 roku za osiągnięcia dydaktyczne.

Dr hab. Marcin Kostur podejmuje działania obejmujące zarówno innowacyjne metody prowadzenia zajęć dydaktycznych, jak i nowatorskie przygotowanie materiałów dydaktycznych. Kluczem do innowacyjności działań jest komputeryzacja dydaktyki oraz rozwiązania dydaktyczne o charakterze systemowym.

Inauguracja roku akademickiego 2015/2016 na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii

Inauguracja roku akademickiego 2015/2016 na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się 5 października 2015 r. o godz. 10.00 w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie (ul. 75 Pułku Piechoty 1A). W programie zaplanowano m.in. wystąpienie dziekan Wydziału prof. zw. dr hab. Alicji Ratusznej, immatrykulację studentów i doktorantów, a także wręczenie dyplomów najlepszym absolwentom. Wykład inauguracyjny pt.

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2015
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.