facebook twitter instagram issuu google+ youtube ustv

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

Dr hab. Marcin Kostur laureatem nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia dydaktyczne

Dr hab. Marcin Kostur z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego został laureatem nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2015 roku za osiągnięcia dydaktyczne.

Dr hab. Marcin Kostur podejmuje działania obejmujące zarówno innowacyjne metody prowadzenia zajęć dydaktycznych, jak i nowatorskie przygotowanie materiałów dydaktycznych. Kluczem do innowacyjności działań jest komputeryzacja dydaktyki oraz rozwiązania dydaktyczne o charakterze systemowym.

Inauguracja roku akademickiego 2015/2016 na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii

Inauguracja roku akademickiego 2015/2016 na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się 5 października 2015 r. o godz. 10.00 w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie (ul. 75 Pułku Piechoty 1A). W programie zaplanowano m.in. wystąpienie dziekan Wydziału prof. zw. dr hab. Alicji Ratusznej, immatrykulację studentów i doktorantów, a także wręczenie dyplomów najlepszym absolwentom. Wykład inauguracyjny pt.

Pracownicy Instytutu Fizyki UŚ nagrodzeni podczas Zjazdu Fizyków Polskich

11 września 2015 roku zakończył się Zjazd Fizyków Polskich w Kielcach. Podczas tegorocznego wydarzenia zostały przyznane nagrody dla wybitnych uczonych, nauczycieli oraz popularyzatorów nauki. Wśród laureatów znalazło się dwóch fizyków z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego – prof. zw. dr hab. Marian Paluch otrzymał Nagrodę Naukową im.

Spotkanie promujące kierunki matematyczne, przyrodnicze i techniczne

W piątek 18 września 2015 r. na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się spotkanie, którego celem jest promocja kierunków matematycznych, przyrodniczych i technicznych wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Spotkanie, które rozpocznie się o godz. 10.30 w auli im. Mikołaja Kopernika, będzie okazją do prezentacji potencjału, jakim dysponuje Uniwersytet Śląski, Politechnika Śląska oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. W programie wydarzenia przewidziano również pokaz pt.

Osobliwości Świata Fizyki 2015

Od 3 do 30 września 2015 r. w Instytucie Fizyki im. Augusta Chełkowskiego na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego odbywać się będą XXXI Osobliwości Świata Fizyki. Pokazy oraz wykłady będą miały miejsce w salach audytoryjnych Instytutu Fizyki (Katowice, ul. Uniwersytecka 4).

Uroczysta inauguracja cyklu wykładów z pokazami z fizyki odbędzie się 3 września o godz. 10.00 w auli im. Andrzeja Pawlikowskiego w Instytucie Fizyki UŚ.

Spotkania w ramach Osobliwości Świata Fizyki organizowane są przez Pracownię Dydaktyki Fizyki UŚ już od 1984 roku. Ich tematyka związana jest z programem szkolnym. W tym roku uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych będą mieli okazję wysłuchać wykładów: „Na tropie światła”, „Piękno nano- i mikroświata”, „Cząsteczki na luzie”.

Szkolenie pt. „Giełda na start”

 

26 sierpnia 2015 roku w godz. od 17.00 do 19.00 w biurze Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 14, sala 415) odbędzie się szkolenie z podstaw inwestowania na Giełdzie Papierów Wartościowych pt. „Giełda na start”. Wśród poruszanych zagadnień znajdą się takie kwestie, jak:

Program wspólnych studiów polsko-włoskich z matematyki – Intermath

Uruchomiona została oficjalna strona internetowa programu Intermath – wspólnych studiów polsko-włoskich, kończących się uzyskaniem dyplomów magisterskich dwóch uczelni: Uniwersytetu Śląskiego i University of L'Aquila we Włoszech w zakresie interdyscyplinarnej matematyki. Strona dostępna jest pod adresem www.intermaths.eu.

Podsumowanie Roku Szkoły Zawodowców w województwie śląskim

Kuratorium Oświaty w Katowicach w ramach Roku Szkoły Zawodowców, ogłoszonego przez Ministra Edukacji Narodowej, podjęło szereg inicjatyw mających na celu upowszechnienie szkolnictwa zawodowego. Zaprezentowanie ich realizacji nastąpi na spotkaniu podsumowującym Rok Szkoły Zawodowców w województwie śląskim, w którym wezmą udział doradcy zawodowi oraz uczniowie gimnazjów i szkół kształcących w zawodzie. Spotkanie odbędzie się 24 czerwca 2015 roku o godz. 10.00 w auli im. Andrzeja Pawlikowskiego w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Uniwersytecka 4).

II edycja ogólnopolskiego Konkursu Wzrostu Kryształów dla Młodzieży Szkolnej

10 czerwca 2015 roku na sympozjum w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Uniwersytecka 4) odbyło się wręczenie nagród w II edycji ogólnopolskiego Konkursu Wzrostu Kryształów dla Młodzieży Szkolnej.   

Seminarium podsumowujące realizację projektu „Fundament Optymalnego rozwoju: Staże z Technologii – FORSZT”

8 czerwca 2015 r. o godz. 9.30 w sali Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego  (Katowice, ul. Bankowa 14) odbędzie się seminarium podsumowujące realizację projektu „Fundament Optymalnego rozwoju: Staże z Technologii – FORSZT”. W spotkaniu weźmie udział prorektor ds. finansów i rozwoju prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski.

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2015
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.