facebook twitter instagram issuu linkedin google+ youtube ustv

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

Artykuł fizyków z UŚ jedną z najczęściej cytowanych prac

Praca prof. dr. hab. Janusza Gluzy oraz dr. Tomasza Jelińskiego z Zakładu Teorii Pola i Cząstek Elementarnych zatytułowana „Heavy neutrinos and the pp –> lljj CMS data” opublikowana we wrześniu 2015 roku w czasopiśmie „Physics Letters B” uzyskała w bazie danych czasopism naukowych Web of Science status „highly cited papers”. Oznacza to, że znalazła się w jednym procencie najczęściej cytowanych prac z danej dziedziny w określonym czasie.

Potwierdzono istnienie fal grawitacyjnych – i co dalej?

Prof. dr hab. Marek Biesiada z Instytutu Fizyki UŚ zaangażowany jest w międzynarodowy projekt związany z pracami przygotowawczymi nad teleskopem Einsteina

Stypendia im. Aleksandra von Humboldta przyznane

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wyłoniła laureatów Polskiego Honorowego Stypendium Naukowego im. Aleksandra von Humboldta. Jest ono przyznawane aktywnym naukowo, wybitnym niemieckim uczonym, którzy chcą przyjechać do Polski na kilkumiesięczny pobyt naukowy.

Warsztaty z zakresu tłumaczenia wspomaganego komputerowo – obsługa programu memoQ

grafika z logotypem Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego organizuje warsztaty z zakresu tłumaczenia wspomaganego komputerowo – obsługa programu memoQ dla osób średniozaawansowanych. Szkolenie poprowadzi dr Izabela Mrochen z Wydziału Filologicznego UŚ – certyfikowany trener memoQ. Zajęcia odbywać się będą 20 maja 2016 roku od godz. 14.00 do 18.00 na Wydziale Matamatyki, Fizyki i Chemii UŚ (Katowice, ul.

Konwersatorium „Jak teoria gier może przedłużyć życie?”

Zdjęcie: Instytut Fizyki UŚ

W czwartek 16 czerwca 2016 roku prof. dr hab. Marek Szopa z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego wygłosi wykład pt. „Jak teoria gier może przedłużyć życie?”. Konwersatorium rozpocznie się o godz. 16.00 w sali audytoryjnej II w Instytucie Fizyki UŚ (Katowice, ul. Uniwersytecka 4). Spotkanie organizuje Sekcja Fizyki w Ekonomii i Naukach Społecznych Polskiego Towarzystwa Fizycznego Oddział Katowicki.

Studenci z Rosji, Białorusi i Ukrainy gośćmi Uniwersytetu Śląskiego

9 maja 2016 roku o godz. 15.00 w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Uniwersytecka 4, sala nr 163) odbędzie się, zorganizowane w ramach programu „Study Tours to Poland”, spotkanie studentów z Rosji, Białorusi i Ukrainy z prorektorem ds. kształcenia i studentów prof. dr. hab. Ryszardem Koziołkiem.

Egzaminy Cambridge English w sesji letniej 2016

logo English Language Centre

Centrum Egzaminacyjne British Council w Katowicach (English Language Centre, ul. Bankowa 14, p. 505) przypomina, że trwają jeszcze zapisy na egzaminy Cambridge English w sesji letniej 2016 (KET, PET, FCE for Schools, FCE, CAE, IELTS). Szczegółowe informacje oraz zapisy na stronie: www.britishcouncil.pl.

Zdany egzamin Cambridge English daje honorowany na całym świecie certyfikat, potwierdzający znajomość języka angielskiego zgodny ze Skalą Poziomów Rady Europy (CEFR).

Kolejny wykład w ramach cyklu „Problem granic w filozofii i nauce”

27 kwietnia 2016 roku o godz. 15.30 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się kolejne spotkanie w ramach XV edycji seminarium „Problem granic w filozofii i nauce”. Wykład pt. „O planetach słów kilka” wygłosi dr Jacek Czakański z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz z Planetarium Śląskiego w Chorzowie.

Organizatorami interdyscyplinarnych seminariów są Instytut Filozofii oraz Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego.

Finał X Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego

19 kwietnia 2016 r. o godz. 10.00 w Instytucie Chemii Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Szkolna 9) odbędzie się finał X Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego.

W finale zawodnicy będą rozwiązywać niezbyt skomplikowane manualnie zadania laboratoryjne. Przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań zostaną im zademonstrowane potrzebne elementy techniki laboratoryjnej, co powinno ułatwić wykonywanie zadań laboratoryjnych tym uczestnikom Konkursu, którzy mieli dotychczas niewiele okazji do samodzielnej pracy w laboratorium chemicznym.

Prelekcja i wystawa fotograficzna „Galapagos i Ekwador”

W czwartek 21 kwietnia 2016 roku o godz. 17.00 w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie odbędzie się prelekcja multimedialna dr. Antoniego Winiarskiego pt. „Galapagos i Ekwador”. Organizatorem spotkania jest Koło NSZZ „Solidarność” pracowników Instytutu Fizyki.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2016
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.