facebook twitter instagram issuu linkedin google+ youtube ustv

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

Szkolenie pt. „Zainspiruj siebie”

11 lipca 2016 roku o godz. 17.30 w siedzibie Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 14) rozpocznie się szkolenie pt. „Zainspiruj siebie”, które poprowadzą Patrycja Rusek i Klaudia Uchacz z ProjektFlow.

Podczas spotkania zostaną poruszone następujące kwestie:

  • doświadczenie mocy słów,
  • zasady działania energii,
  • realne działanie,
  • wewnętrzne granice – przeciwstawianie się trudnościom.

 

Jak negocjować z grafenem?

Dr hab. prof. UŚ Rafał Sitko, kierownik Pracowni Analitycznych Metod Spektroskopowych (Instytut Chemii UŚ), bada sposoby wykorzystania grafenu i tlenku grafenu w chemii analitycznej

„Między Śląskiem a Wileńszczyzną”

url do własnej strony konferencji: 
http://silesia-vilna.pl/
miejsce konferencji: 
Katowice

Uniwersytet Śląski oraz Stacja Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności w Katowicach organizują konferencję pt. „Między Śląskiem a Wileńszczyzną”, która odbędzie się 22 i 23 września 2016 roku na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ (aula im. Walerego Pańki).

Data konferencji: 
22 Wrzesień 2016 10:00 - 23 Wrzesień 2016 15:00

Konferencja „Między Śląskiem a Wileńszczyzną”

Logo konferencji

Uniwersytet Śląski oraz Stacja Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności w Katowicach organizują konferencję pt. „Między Śląskiem a Wileńszczyzną”, która odbędzie się 22 i 23 września 2016 roku na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ (aula im. Walerego Pańki).

Artykuł fizyków z UŚ jedną z najczęściej cytowanych prac

Praca prof. dr. hab. Janusza Gluzy oraz dr. Tomasza Jelińskiego z Zakładu Teorii Pola i Cząstek Elementarnych zatytułowana „Heavy neutrinos and the pp –> lljj CMS data” opublikowana we wrześniu 2015 roku w czasopiśmie „Physics Letters B” uzyskała w bazie danych czasopism naukowych Web of Science status „highly cited papers”. Oznacza to, że znalazła się w jednym procencie najczęściej cytowanych prac z danej dziedziny w określonym czasie.

Potwierdzono istnienie fal grawitacyjnych – i co dalej?

Prof. dr hab. Marek Biesiada z Instytutu Fizyki UŚ zaangażowany jest w międzynarodowy projekt związany z pracami przygotowawczymi nad teleskopem Einsteina

Stypendia im. Aleksandra von Humboldta przyznane

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wyłoniła laureatów Polskiego Honorowego Stypendium Naukowego im. Aleksandra von Humboldta. Jest ono przyznawane aktywnym naukowo, wybitnym niemieckim uczonym, którzy chcą przyjechać do Polski na kilkumiesięczny pobyt naukowy.

Warsztaty z zakresu tłumaczenia wspomaganego komputerowo – obsługa programu memoQ

grafika z logotypem Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego organizuje warsztaty z zakresu tłumaczenia wspomaganego komputerowo – obsługa programu memoQ dla osób średniozaawansowanych. Szkolenie poprowadzi dr Izabela Mrochen z Wydziału Filologicznego UŚ – certyfikowany trener memoQ. Zajęcia odbywać się będą 20 maja 2016 roku od godz. 14.00 do 18.00 na Wydziale Matamatyki, Fizyki i Chemii UŚ (Katowice, ul.

Konwersatorium „Jak teoria gier może przedłużyć życie?”

Zdjęcie: Instytut Fizyki UŚ

W czwartek 16 czerwca 2016 roku prof. dr hab. Marek Szopa z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego wygłosi wykład pt. „Jak teoria gier może przedłużyć życie?”. Konwersatorium rozpocznie się o godz. 16.00 w sali audytoryjnej II w Instytucie Fizyki UŚ (Katowice, ul. Uniwersytecka 4). Spotkanie organizuje Sekcja Fizyki w Ekonomii i Naukach Społecznych Polskiego Towarzystwa Fizycznego Oddział Katowicki.

Studenci z Rosji, Białorusi i Ukrainy gośćmi Uniwersytetu Śląskiego

9 maja 2016 roku o godz. 15.00 w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Uniwersytecka 4, sala nr 163) odbędzie się, zorganizowane w ramach programu „Study Tours to Poland”, spotkanie studentów z Rosji, Białorusi i Ukrainy z prorektorem ds. kształcenia i studentów prof. dr. hab. Ryszardem Koziołkiem.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2016
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.