facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

Szkolenie pt. „Pozycjonowanie stron internetowych”

Logo Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości

We wtorek 10 stycznia 2017 roku o godz. 17.00 w biurze Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości przy Uniwersytecie Śląskim (Katowice, ul. Bankowa 14, sala nr 415) rozpocznie się szkolenie pt. „Pozycjonowanie stron internetowych”, które dotyczyć będzie zagadnień związanych z pewnym i bezpiecznym pozycjonowaniem stron.

Wykład ks. dr. hab. Wojciecha Grygiela

Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego

„Fizyka Arystotelesa: aspekty wewnętrznej logiki ciągłości z fizyką współczesną” to temat wykładu otwartego, który w piątek 13 stycznia 2017 roku w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego wygłosi ks. dr hab. Wojciech Grygiel z Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Seminarium rozpocznie się o godz. 13.00 w sali 160. 

 

Jak przyspieszyć działanie leków?

Zespół prof. zw. dr. hab. Mariana Palucha z Zakładu Biofizyki i Fizyki Molekularnej prowadzi badania nad właściwościami struktur amorficznych i ich wykorzystaniem w przemyśle farmaceutycznym.

X wykład im. Profesora Andrzeja Lasoty

Logo Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii

W piątek 13 stycznia 2017 roku o godz. 15.30 w sali Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 14, sala 227) odbędzie się X wykład im. Profesora Andrzeja Lasoty. Wydarzenie zostało ustanowione przez Radę Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii w 2008 roku dla uczczenia osoby i dzieła prof. Andrzeja Lasoty – doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego oraz członka Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności.

Inauguracja działalności Nowej Wszechnicy Górnośląskiej „Solidarność”

30 listopada 2016 r. o godz. 11.00 w auli. im. Andrzeja Pawlikowskiego w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się pierwsze spotkanie w ramach Nowej Wszechnicy Górnośląskiej „Solidarność”. Inauguracyjny wykład pt. „Henryk Sienkiewicz nie tylko do Polaków”, który jest adresowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, wygłosi prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek.

XII Dyskusja Panelowa „Oblicza fizyki – między fascynacją a niepokojem”

Grafika z napisem "Oblicza fizyki"

Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego organizuje Dyskusję Panelową „Oblicza fizyki – między fascynacją a niepokojem”. Tematem tegorocznej dwunastej edycji są szeroko rozumiane relacje pomiędzy symetriami a oddziaływaniami w przyrodzie.

Spotkania zapoczątkowane zostały w 2005 roku – Światowym Roku Fizyki i mają charakter interdyscyplinarny. W gronie dotychczasowych wykładowców znaleźli się między innymi fizycy, matematycy, biolodzy, lekarze, filozofowie i filolodzy. W tym roku większość wykładowców stanowią fizycy, pracujący na styku fizyki i innych dziedzin nauki.

Konkurs im. Marka Kuczmy

W Instytucie Matematyki Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 14) odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów laureatom konkursu im. Marka Kuczmy. Tegoroczna czterdziesta pierwsza edycja konkursu rozpoczęła się w sobotę 26 listopada 2016 roku. W wydarzeniu udział wzięli prorektor ds. finansów i rozwoju dr hab. prof. UŚ Michał Daszykowski oraz prodziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii dr hab.

Warsztaty z zakresu tłumaczenia wspomaganego komputerowo

Logo SPNJO

W piątek 25 listopada 2016 roku w godz. od 14.00 do 18.00 w pracowni komputerowej Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 14, s. 425) odbędą się warsztaty pt. „Konwersja plików PDF – Wordfast Anywhere. Program wspomagający pracę tłumacza w chmurze”.

Bezpłatny kurs obsługi programu „Płatnik”

Logo Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii

W sobotę 19 listopada 2016 roku od godz. 9.00 do 16.00 w pracowni komputerowej Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 14, s. 428) odbędzie się bezpłatny kurs obsługi programu „Płatnik”.

Szkolenie kierowane jest do osób chcących poszerzyć lub nabyć kwalifikacje z zakresu przygotowywania dokumentów rozliczeniowych i ubezpieczeniowych oraz wymiany informacji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Podczas warsztatów omówione zostaną następujące zagadnienia:

SPiN Day 2016 w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego

Zdjęcie budynku Instytutu Fizyki UŚ

W czwartek 10 listopada 2016 roku o godz. 10.00 w auli im. Andrzeja Pawlikowskiego Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Uniwersytecka 4) rozpocznie się cykl wykładów zorganizowanych w ramach dnia aktywności naukowej SPiN Day 2016.

Wydarzenie jest częścią obchodów Międzynarodowego Dnia Centrów i Muzeów Nauki i zgodne z ideami Porozumienia Społeczeństwo i Nauka SPiN – platformy współpracy instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji nieformalnej, którego głównym celem jest rozwój społeczeństwa opartego na edukacji, nauce, technice i innowacji. Członkowie SPiN realizują ten cel, wybierając odpowiednie dla charakteru ich instytucji formy działalności adresowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów, doktorantów, nauczycieli oraz pracowników naukowych.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2017
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.