facebook twitter instagram issuu linkedin google+ youtube ustv

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

Jesienne spotkania z astronomią

Grafika z napisem "Jesienne spotkania a astronomią"

Katowicki oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii oraz Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego organizują cykl wykładów o tematyce astronomicznej pn. „Jesienne spotkania z astronomią”. Wykłady będą się odbywać w listopadzie i grudniu w Instytucie Fizyki UŚ (sala audytoryjna):

  • 4 listopada 2016, godz. 18.00, dr hab. Ilona Bednarek „Oblicza gwiazd”, cz. 1,
  • 25 listopada 2016, godz. 18.00, Amadeusz Miszuda „Układy podwójne gwiazd”,
  • 9 grudnia 2016, godz. 18.00, dr hab. Ilona Bednarek „Oblicza gwiazd”, cz. 2.

 

Wykłady otwarte Uniwersytetu Śląskiego Dzieci

24 września 2016 roku w salach audytoryjnych Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Uniwersytecka 4) odbędą się wykłady otwarte organizowane w ramach Uniwersytetu Śląskiego Dzieci. Dla uczestników przygotowano trzy rodzaje zajęć: „Poszukiwacze”, „Odkrywcy” oraz „Młodzi Naukowcy, Eksperci”.

Zajęcia mają między innymi rozwijać i wzbogacać dotychczasowe zainteresowania, wiedzę i umiejętności, rozbudzać ciekawość poznawczą i inspirować do odkrywania nowych obszarów zainteresowań, kształtować intelekt, zapał do nauki oraz osobowość młodych studentów.

Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii

Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego

We wtorek 4 października 2016 r. odbędzie się inauguracja roku akademickiego 2016/2017 na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii. Uroczystość rozpocznie się o godz. 10.00 w Instytucie Fizyki w auli audytoryjnej III (Katowice, ul. Uniwersytecka 4). W inauguracji udział weźmie prorektor ds. finansów i rozwoju dr hab. prof. UŚ Michał Daszykowski.  

Konferencja pt. „Pomiędzy naukami – zjazd fizyków i chemików”

Budynek Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarny

Młodzi naukowcy prowadzący badania w dziedzinie chemii, fizyki oraz dziedzinach pokrewnych będą gośćmi Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych (ŚMCEBI). Okazję do spotkania stanowić będzie piąta ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Pomiędzy naukami – zjazd fizyków i chemików”, która odbędzie się 16 września 2016 roku w Chorzowie.

Szkolenie pt. „Przedsiębiorca we współczesnym systemie monetarnym”

Już 13 września 2016 r. o godzinie 17.00 w biurze Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości na Uniwersytecie Śląskim (Katowice, ul. Bankowa 14) odbędzie się szkolenie pt. „Przedsiębiorca we współczesnym systemie monetarnym”. Spotkanie poprowadzi Robert Klimek – magister ekonomii, agent firmy inwestycyjnej oraz członek komisji nadzoru finansowego.

Podczas spotkania, poświęconego wpływowi polityki pieniężnej na zarzadzanie kapitałem pieniężnym, zostaną poruszone takie zagadnienia, jak:

Szkolenie pt. „Czy można efektywnie zarządzać czasem?”

29 sierpnia 2016 roku o godz. 17.00 w siedzibie Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 14) rozpocznie się szkolenie pt. „Czy można efektywnie zarządzać czasem?”, które poprowadzą Patrycja Rusek – filozof, trener oraz Klaudia Uchacz – psycholog, trener. Wśród poruszanych zagadnień znajdą się następujące kwestie:

  • efektywne wykorzystywanie czasu – remanent czasu,
  • pułapki czasowe,
  • jasne cele,
  • priorytety.

 

Osobliwości Świata Fizyki 2016

logo Osobliwości Świata Fizyki 2016

Od 5 do 30 września 2016 roku w Instytucie Fizyki im. Augusta Chełkowskiego na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego odbywać się będą XXXII Osobliwości Świata Fizyki. Pokazy oraz wykłady będą miały miejsce w salach audytoryjnych Instytutu Fizyki (Katowice, ul. Uniwersytecka 4).

Jak negocjować z grafenem?

Dr hab. prof. UŚ Rafał Sitko, kierownik Pracowni Analitycznych Metod Spektroskopowych (Instytut Chemii UŚ), bada sposoby wykorzystania grafenu i tlenku grafenu w chemii analitycznej

Badania dotyczące grafenu

Dr hab. prof. UŚ Rafał Sitko, kierownik Pracowni Analitycznych Metod Spektroskopowych (Instytut Chemii UŚ), bada sposoby wykorzystania grafenu i tlenku grafenu w chemii analitycznej

Warsztaty pt. „Stres”

16 sierpnia 2016 o godz. 17.00 w siedzibie Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości UŚ (Katowice, ul. Bankowa 14) rozpoczną się warsztaty pt. „Stres”, które poprowadzą Patrycja Rusek – filozof, trener oraz Klaudia Uchacz – psycholog, trener. Spotkanie zostanie poświęcone sposobom radzenia sobie ze stresem. Wśród poruszanych zagadnień znajdą się następujące kwestie:

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2016
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.