facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

Osobliwości Świata Fizyki 2017

grafika promująca Osobliwości Świata Fizyki

Od 5 do 29 września 2017 roku w Instytucie Fizyki im. Augusta Chełkowskiego na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego odbywać się będą XXXIII Osobliwości Świata Fizyki. Pokazy oraz wykłady będą miały miejsce w salach audytoryjnych Instytutu Fizyki (Katowice, ul. Uniwersytecka 4).

Spotkania w ramach Osobliwości Świata Fizyki organizowane są przez Pracownię Dydaktyki Fizyki UŚ już od 1984 roku. Ich tematyka związana jest z programem szkolnym. W tym roku uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych będą mieli okazję wysłuchać wykładów: „Elektromagnetyzm wokół nas”, „Fizyka na wakacjach”, „Ciepło, zimno, gorąco, mróz!”.

VI ogólnopolska konferencja pt. „Pomiędzy naukami – zjazd fizyków i chemików”

logo konferencji

15 września 2017 r. w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie odbędzie się IV ogólnopolska konferencja studentów i doktorantów pt. „Pomiędzy naukami – zjazd fizyków i chemików”. Podczas spotkania wykłady inauguracyjne zostaną wygłoszone przez dr hab. Irenę Jankowską-Sumarę z Instytutu Fizyki Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Techniczego Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie oraz dr. hab. Piotra Młynarza z Zakładu Chemii Bioorganicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej.

Nowe konstrukcje polimerowe do budowy ogniw słonecznych

Zdjęcie laboratorium Instytutu Chemii UŚ

Naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego we współpracy ze specjalistami z Politechniki Śląskiej opracowują nowe konstrukcje polimerowe, które w przyszłości będą mogły być wykorzystywane do budowy nowej generacji ogniw fotowoltaicznych.

Szkolenie pt. „Badanie potrzeb kluczem do profesjonalnej obsługi klienta”

logo AIP

26 czerwca 2017 roku w godz. od 16.30 do 19.30 w biurze Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości przy Uniwersytecie Śląskim (Katowice, ul. Bankowa 14, sala 415) odbędzie się szkolenie pt. „Badanie potrzeb kluczem do profesjonalnej obsługi klienta”.

Warsztaty poprowadzi Urszula Patelka – trener, konsultant, coach i praktyk sprzedaży, certyfikowany trener Akademii Trenerów Sprzedaży Development Partners. Podstawowym obszarem jej specjalizacji jest rozwój kompetencji komunikacyjnych w ujęciu biznesowym oraz sprzedaż relacyjno-biznesowa. 

Wykład w ramach cyklu międzywydziałowych wykładów z zakresu nauk przyrodniczych

Logo Polskiej Akademii Umiejętności

W poniedziałek 26 czerwca 2017 roku o godz. 17.00 w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Uniwersytecka 4) rozpocznie się wykład pt. „Polipragmazja i jatrogenia – narastające problemy medycyny”, który wygłosi prof. dr hab. n. med. Jan Duława, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Finał Śląskiego Festiwalu Strategii, Statystyki i Ekonomii (ŚFiStEk)

budynek Instytutu Fizyki UŚ

13 czerwca 2017 roku w Instytucie Fizyki w Katowicach odbędzie się runda finałowa Śląskiego Festiwalu Strategii, Statystyki i Ekonomii (ŚFiStEk) – konkursu, którego celem jest propagowanie analitycznych metod podejmowania decyzji w ekonomii i naukach społecznych oraz promowanie współpracy przygotowującej uczniów do pracy w zespołach projektowych.

Patent dla nowych związków o działaniu przeciwnowotworowym

Studentka dokonująca syntezy związków organicznych. Fot. Robert Musioł

Naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego i Politechniki Śląskiej opracowali nowe związki organiczne z grupy kwasów chinolinowych, które znajdą zastosowanie w wytwarzaniu leków przeciwnowotworowych. Decyzją Urzędu Patentowego RP wynalazek oraz sposób jego otrzymywania zostały objęte ochroną patentową.

Śląski Festiwal Strategii, Statystyki i Ekonomii (ŚFiStEk)

Instytut Fizyki UŚ

Śląski Festiwal Strategii, Statystyki i Ekonomii (ŚFiStEk) to zorganizowany przez Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego konkurs, którego celem jest propagowanie analitycznych metod podejmowania decyzji w ekonomii i naukach społecznych oraz promowanie współpracy przygotowującej uczniów do pracy w zespołach projektowych.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W każdej rundzie będą zadania z sześciu kategorii. W edycji 2017 roku wśród kategorii znajdą się:

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2017
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.