facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

Wykład dr. Marka Kaczmarzyka pt. „Pamięć i uwaga...”

Uczestnicy konferencji

W czwartek 26 października 2017 roku o godz. 16.00 w sali audytoryjnej II w budynku przy ul. Uniwersyteckiej 4 w Katowicach odbędzie się konwersatorium zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział Katowicki. Podczas spotkania kierownik Pracowni Dydaktyki Biologii dr Marek Kaczmarzyk wygłosi wykład pt. „Pamięć i uwaga. Dlaczego tak trudno cokolwiek zapamiętać?”.

Wystąpienie będzie poświęcone takim zagadnieniom, jak:

Spotkanie organizacyjne dot. bezpłatnego kursu języka chińskiego

chińskie znaczki

9 października 2017 roku o godz. 17.30 w Centrum Języka i Kultury Chińskiej Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Uniwersytecka 4, parter, sala nr 11/12) rozpocznie się spotkanie organizacyjne dotyczące bezpłatnego kursu języka chińskiego, którego pierwsza edycja odbędzie się w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018. Pierwszeństwo zapisu na zajęcia będą mieli studenci I, II i III stopnia studiów oraz wykładowcy Uniwersytetu Śląskiego.

Nowa specjalność z zakresu optometrii

Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

Od roku akademickiego 2017/2018 na prowadzonym na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego kierunku biofizyka (studia stacjonarne II stopnia) uruchomiona zostanie nowa specjalność z zakresu optometrii – dziedziny wiedzy stosowanej, której głównym przedmiotem zainteresowania jest proces widzenia, a szczególnie wszystko to, co służy ochronie, usprawnieniu, zachowaniu i rozwojowi tego procesu.

Specjalność ta, która realizowana będzie w nowoczesnych pracowniach zlokalizowanych w

V Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna „Logopedia w teorii i praktyce”

logo Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej

16 i 17 września 2017 roku w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie odbywać się będzie V Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna „Logopedia w teorii i praktyce”, której organizatorami są: Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego, Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude, Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach Akademii Ignatianum w Krakowie oraz Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych.

Osobliwości Świata Fizyki 2017

grafika promująca Osobliwości Świata Fizyki

Od 5 do 29 września 2017 roku w Instytucie Fizyki im. Augusta Chełkowskiego na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego odbywać się będą XXXIII Osobliwości Świata Fizyki. Pokazy oraz wykłady będą miały miejsce w salach audytoryjnych Instytutu Fizyki (Katowice, ul. Uniwersytecka 4).

Spotkania w ramach Osobliwości Świata Fizyki organizowane są przez Pracownię Dydaktyki Fizyki UŚ już od 1984 roku. Ich tematyka związana jest z programem szkolnym. W tym roku uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych będą mieli okazję wysłuchać wykładów: „Elektromagnetyzm wokół nas”, „Fizyka na wakacjach”, „Ciepło, zimno, gorąco, mróz!”.

VI ogólnopolska konferencja pt. „Pomiędzy naukami – zjazd fizyków i chemików”

logo konferencji

15 września 2017 r. w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie odbędzie się IV ogólnopolska konferencja studentów i doktorantów pt. „Pomiędzy naukami – zjazd fizyków i chemików”. Podczas spotkania wykłady inauguracyjne zostaną wygłoszone przez dr hab. Irenę Jankowską-Sumarę z Instytutu Fizyki Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Techniczego Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie oraz dr. hab. Piotra Młynarza z Zakładu Chemii Bioorganicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej.

Nowe konstrukcje polimerowe do budowy ogniw słonecznych

Zdjęcie laboratorium Instytutu Chemii UŚ

Naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego we współpracy ze specjalistami z Politechniki Śląskiej opracowują nowe konstrukcje polimerowe, które w przyszłości będą mogły być wykorzystywane do budowy nowej generacji ogniw fotowoltaicznych.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2017
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.