facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

student

Uniwersytet Śląski w programie Kierunki Zamawiane

W ramach programu Uniwersytet Śląski otrzyma środki finansowe z funduszy strukturalnych na zwiększenie liczby absolwentów na następujących kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy:

JM Rektor prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś przewodniczącym KRUP

W trakcie spotkania Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, odbywającego się w sobotę i niedzielę 21 i 22 czerwca w Szczecinie przeprowadzono wybory władz KRUP na kadencję 2008-2012. Nowym przewodniczącym KRUP został prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, rektor-elekt Uniwersytetu Śląskiego. Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich zrzesza rektorów wszystkich 18 polskich uniwersytetów oraz Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.

Wykład pt. „Czas w astronomii, czyli dlaczego zegar słoneczny pokazuje zawsze złą godzinę”

Zdjęcie: budynek Instytutu Matematyki UŚ

Katowicki oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (PTMA) organizuje cykl wykładów o tematyce astronomicznej „Wiosenne spotkania z astronomią”. Najbliższa prelekcja odbędzie się w piątek 22 marca 2019 roku o godz. 17.30.

Seminarium nt. „Co zostało z Niziurskiego?”

Wydział Filologiczny UŚ w Katowicach

15 maja 2019 roku w sali Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się seminarium naukowe nt. „Co zostało z Niziurskiego?”, które zostało objęte patronatem polskiej sekcji IBBY.

Spotkanie informacyjne dotyczące programu Erasmus+

Zdjęcie: grupa studentów trzymających plansze z napisem ERASMUS

Biuro Programu Erasmus+ organizuje spotkanie informacyjne dla studentów Uniwersytetu Śląskiego zakwalifikowanych do programu w roku akademickim 2019/2020. Erasmus+ umożliwia odbycie części studiów w zagranicznej uczelni partnerskiej lub podjęcie praktyk poza granicami kraju. Na stypendium można wyjechać wielokrotnie, a dofinansowanie wynosi nawet do 800 euro miesięcznie.

Spotkanie informacyjne dotyczące programu Erasmus+

Zdjęcie: grupa studentów trzymających plansze z napisem ERASMUS

Biuro Programu Erasmus+ organizuje spotkanie informacyjne dla studentów Uniwersytetu Śląskiego zainteresowanych przystąpieniem do programu oraz ubiegających się o kwalifikację w aktualnym naborze. Spotkanie odbędzie się 28 marca 2019 roku (czwartek) w godz. 10.30–12.00 na Wydziale Prawa i Administracji (Katowice, ul. Bankowa 11B; aula nr 7).

W ramach programu studenci mają możliwość odbycia części studiów w zagranicznej uczelni partnerskiej lub podjęcia praktyk poza granicami kraju. Stypendium Erasmus+ to nawet 800 euro miesięcznie.

Posiedzenie plenarne KRUP w Łodzi

Zdjęcie: długopis w dłoni

Stan wdrażania znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce będzie głównym tematem najbliższego posiedzenia Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP), które odbędzie się 22 marca 2019 roku w Łodzi. W obradach plenarnych ze strony Uniwersytetu Śląskiego udział weźmie JM Rektor UŚ prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Dzień otwarty na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji

Zdjęcie: budynek Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwesytetu Śląskiego

Wykłady, pokazy oraz liczne warsztaty składają się na program tegorocznego dnia otwartego organizowanego na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego. Dla uczniów klas maturalnych wydarzenie będzie okazją do poznania oferty edukacyjnej, rozmowy na temat kierunków studiów oraz zwiedzania cieszyńskiego kampusu.

Międzynarodowy Tydzień Mobilności

Zdjęcie: kampus Uniwersytetu Śląskiego

„International Mobility Week” to wydarzenie adresowane do pracowników administracyjnych z uczelni partnerskich, którzy zajmują się kontaktami międzynarodowymi w swoich macierzystych jednostkach. Celem tygodnia szkoleniowego jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, a także rozwijanie kompetencji z zakresu efektywnej komunikacji międzykulturowej. Od 10 do 14 czerwca 2019 roku uczestników gościć będzie Uniwersytet Śląski.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.