facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

student

Uniwersytet Śląski w programie Kierunki Zamawiane

W ramach programu Uniwersytet Śląski otrzyma środki finansowe z funduszy strukturalnych na zwiększenie liczby absolwentów na następujących kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy:

JM Rektor prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś przewodniczącym KRUP

W trakcie spotkania Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, odbywającego się w sobotę i niedzielę 21 i 22 czerwca w Szczecinie przeprowadzono wybory władz KRUP na kadencję 2008-2012. Nowym przewodniczącym KRUP został prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, rektor-elekt Uniwersytetu Śląskiego. Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich zrzesza rektorów wszystkich 18 polskich uniwersytetów oraz Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.

Konferencja z cyklu „Polonia Restituta…” na Uniwersytecie Śląskim

Logo konferencji „Polonia Restituta…”

Obywatelskość i patriotyzm to temat trzeciej konferencji organizowanej w ramach projektu „Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości”, którego inicjatorami są Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rada ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski. Na projekt składa się dziesięć konferencji tematycznych poświęconych zagadnieniom społecznym ujętym w optyce katolickiej nauki społecznej. Poszczególne spotkania odbywają się w różnych ośrodkach akademickich w kraju, podsumowanie przedsięwzięcia planowane jest podczas kongresu w Krakowie w 2019 roku.

Wykład prof. Tadeusza Niedźwiedzia w ramach spotkań Wszechnicy PAU

Logo Biblioteki Śląskiej

24 kwietnia 2018 roku o godz. 17.00 w Bibliotece Śląskiej w Katowicach (plac Rady Europy 1, sala Parnassos) rozpocznie się spotkanie w ramach Wszechnicy Polskiej Akademii Umiejętności. Prelekcję pt. „Ekstremalne zjawiska pogodowe i klimatyczne” wygłosi prof. zw. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź z Katedry Klimatologii Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego.

Seminarium w ramach cyklu „Problem granic w filozofii i nauce”

Budynek Wydziału Nauk Społecznych

W środę 25 kwietnia 2018 roku o godz. 15.30 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 11, sala sympozjalna III) odbędzie się kolejne spotkanie w ramach 19. edycji seminariów Instytutu Filozofii i Instytutu Fizyki UŚ poświęconych granicom naszej wiedzy.

Rekonstrukcja historii ekosystemów lądowych Antarktyki

Krajobraz Antarktyki

Mgr Mariusz Wierzgoń, doktorant na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, fascynuje się briologią – nauką o mszakach, które można znaleźć praktycznie w każdym, nawet najbardziej nieprzyjaznym żywym organizmom zakątku świata. Te niepozorne rośliny potrafią przetrwać w lesie, na miejskim trawniku, a nawet… na biegunach. Będąc specjalistą w tej dziedzinie, naukowiec pracuje w różnych zespołach badawczych, służąc swoją wiedzą i doświadczeniem.

VI edycja festiwalu filmowego „Made in Poland”

taśma filmowa

8 maja 201 8 roku w budynku Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Uniwersyteckiej 4 w Katowicach odbędzie się szósta edycja festiwalu filmowego „Made in Poland”, której hasło przewodnie brzmi „Made in Poland, Made in Asia”. Celem festiwalu, podczas którego zaprezentowane zostaną produkcje kinematografii polskiej, gruzińskiej, kirgiskiej oraz chińskiej, zawierające elementy charakteryzujące te obszary kulturowe, jest pogłębienie zakresu kompetencji kulturowych wśród studentów polskich oraz zagranicznych.

Nominowani w Ogólnopolskim Konkursie Dziennikarskim im. Krystyny Bochenek

Logo konkursu

Trwa VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek zainicjowanego przez śląskie środowisko dziennikarskie. Celem przedsięwzięcia jest promocja regionu, a także upamiętnienie Krystyny Bochenek, śląskiej dziennikarki znanej z wielu akcji i inicjatyw społecznych. Pula nagród ufundowana przez województwo śląskie wynosi 50 tys. zł.

Piąty wykład w ramach Otwartych Spotkań Dydaktycznych 2017/2018

logo Otwartych Spotkań Dydaktycznych

24 kwietnia 2018 r. w godz. od 16.30 do 19.00 w sali konferencyjnej Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach odbywać się będzie piąty wykład zorganizowany w ramach Otwartych Spotkań Dydaktycznych.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.