facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego

Próbny egzamin z języka angielskiego na poziomie Cambridge Certificate in Advanced English

23 stycznia 2016 r. o godz. 9.00 w siedzibie English Language Centre (Katowice, ul. Bankowa 14, pok. 505) odbędzie się próbny egzamin z języka angielskiego na poziomie Cambridge Certificate in Advanced English. Wydarzenie będzie okazją do sprawdzenia własnych umiejętności, indywidualnych konsultacji i omówienia wyników, a także uzyskania wszelkich informacji o pozostałych egzaminach Cambridge.

I Śląska Konferencja Płodności

16 kwietnia 2015 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej rozpocznie się konferencja pod hasłem „Zdrowa mama, zdrowy tata. Profilaktyka zdrowia prokreacyjnego. Markery płodności kobiet i mężczyzn”. Będzie to spotkanie o charakterze naukowo-szkoleniowym w całości poświęcone kobiecej i męskiej płodności. Przedsięwzięcie jest adresowane do lekarzy, położnych, studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych uczelni, a także wszystkich, którzy chcą zgłębić wiedzę na temat diagnostyki niepłodności.

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Kultura informacyjna w ujęciu interdyscyplinarnym…”

23 października 2015 r. w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbywać się będzie ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Kultura informacyjna w ujęciu interdyscyplinarnym. Teoria i praktyka”. Wydarzenie to jest nawiązaniem do idei zapoczątkowanej podczas międzynarodowej konferencji nt. „Rola biblioteki akademickiej w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego” inaugurującej działalność Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej.

Dni otwarte kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa

16 i 17 kwietnia 2015 r. od godz. 9.00 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej odbywać się będą dni otwarte praktycznego kierunku studiów – komunikacji promocyjnej i kryzysowej.

7. spotkanie w ramach projektu „TEchnologies for young ENtrepreneurs (TEEN)”

18 i 19 marca 2015 r. w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (sala seminaryjna, poziom 2) odbywać się będzie 7. spotkanie partnerów realizujących projekt „TEchnologies for young ENtrepreneurs (TEEN)”. W inauguracji wydarzenia udział weźmie prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny.

Światowy Tydzień Mózgu 2015

Od 16 do 19 marca 2015 r. w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej odbywać się będą wykłady i warsztaty organizowane w ramach Światowego Tygodnia Mózgu 2015. Wydarzenie ma na celu promowanie wiedzy z zakresu neurobiologii i psychologii, zagadnień budowy i funkcjonowania mózgu, technik jego badania, chorób psychicznych i neurologicznych oraz higieny umysłowej. Jest adresowane do studentów, uczniów oraz osób, które interesują się możliwościami i ograniczeniami naszego mózgu. 

Uniwersytet Śląski już po raz szósty organizuje obchody Światowego Tygodnia Mózgu. Uczestnicy spotkań zapoznają się z informacjami na temat ludzkiego mózgu i umysłu, które zostaną przedstawione w ciekawej, popularnonaukowej formie. Dla osób zainteresowanych samodzielnym pogłębianiem wiedzy na ten temat Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka przygotowała warsztaty wyszukiwania informacji w źródłach internetowych i bibliotecznych.

Wernisaż wystawy „Kurant i przyjaciele”

11 września 2013 r. o godz. 18.00 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej odbędzie się wernisaż grafik Studenckiego Koła Artystyczno-Naukowego Litografów UŚ. Otwarcie wystawy, zatytułowanej „Kurant i przyjaciele”, poprzedzą warsztaty artystyczne, które rozpoczną się o godz. 15.00. Podczas zajęć studenci zaprezentują technikę linorytu, natomiast uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość wykonania własnej pracy. Najlepsze grafiki zostaną wystawione.

Spotkanie z redaktorem Markiem Czyżem

W sobotę 14 września 2013 r. rusza akcja „Zaczytane Katowice”, w ramach której znane osoby publicznie będą czytały fragmenty książek. Akcja będzie się odbywać od godz. 16.00 do 21.00 w różnych miejscach Katowic – bibliotekach i klubach, m.in. w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej, w której redaktor Marek Czyż czytać będzie fragmenty książki Witolda Gombrowicza pt. „Kronos”.

Spotkanie Śląskiego Klubu Profesorskiego

7 czerwca 2013 r. o godz. 17.30 w sali konferencyjnej Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach (ul. Bankowa 11a) odbędzie się spotkanie Śląskiego Klubu Profesorskiego. Tematem panelu dyskusyjnego będzie „Akademicki Śląsk”. Uczestnicy spotkania podejmą refleksję nad dziejami, teraźniejszością i perspektywami Uniwersytetu Śląskiego oraz jego miejscem i rolą w socjosystemie Górnego Śląska.

Festiwal Filmoznawczy „Made in Poland”

27 maja 2013 r. w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbędzie się ostatnie spotkanie w ramach Festiwalu Filmoznawczego „Made in Poland”, który został zorganizowany dla studentów cudzoziemców z inicjatywy studentów III roku kulturoznawstwa Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego we współpracy ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej UŚ.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2017
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.