facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Kraj - nauka i edukacja

JM Rektor prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś przewodniczącym KRUP

W trakcie spotkania Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, odbywającego się w sobotę i niedzielę 21 i 22 czerwca w Szczecinie przeprowadzono wybory władz KRUP na kadencję 2008-2012. Nowym przewodniczącym KRUP został prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, rektor-elekt Uniwersytetu Śląskiego. Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich zrzesza rektorów wszystkich 18 polskich uniwersytetów oraz Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.

Konferencja pt. „Inżynieria Przyszłości 2019. Innowacyjne rozwiązania techniczne i organizacyjne dla przemysłu”

url do własnej strony konferencji: 
www.future.engineering.itee.radom.pl
miejsce konferencji: 
Warszawa

29 i 30 maja 2019 roku w Warszawie odbywać się będzie V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Biznesowa pt. „Inżynieria Przyszłości 2019. Innowacyjne rozwiązania techniczne i organizacyjne dla przemysłu”. Organizatorami wydarzenia jest Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Business Center Club, w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, Foresight Europe Network, ReConfirm oraz Smart Specialisation Platform S3.

Data konferencji: 
29 Maj 2019 08:00 - 30 Maj 2019 17:00

IV Interdyscyplinarna Akademicka Konferencja Ochrony Środowiska (IAKOŚ IV)

miejsce konferencji: 
Gdańsk

Od 5 do 7 kwietnia 2019 roku na Politechnice Gdańskiej (Centrum Nanotechnologii A, ul. Gabriela Narutowicza 11/12) odbywać się będzie IV Interdyscyplinarna Akademicka Konferencja Ochrony Środowiska (IAKOŚ IV), której organizatorami są Koło Naukowe Konfuzor, Koło Naukowe Mikrobiologia w Inżynierii Środowiska, Koło Naukowe Studentów Fizyki Politechniki Gdańskiej, Naukowe Koło Chemików Studentów Politechniki Gdańskiej.

Data konferencji: 
5 Kwiecień 2019 09:00 - 7 Kwiecień 2019 15:00

Prof. Wiesław Banyś członkiem Komisji do spraw etyki w nauce PAN

prof. Wiesław Banyś

Zgromadzenie ogólne Polskiej Akademii Nauk wybrało członków Komisji do spraw etyki w nauce na kadencję 2019–2022. W jej skład powołano dziewięć osób reprezentujących środowisko nauki i szkolnictwa wyższego. Członkiem komisji wybrany został prof. zw. dr hab.

Pierwsze eliminacje w narciarskim Akademickim Pucharze Polski

Ikona: narciarz

AZS Winter Cup to organizowany od 16 lat cykl zawodów w narciarstwie alpejskim. W Akademickim Pucharze Polski regularnie startuje ponad sto zawodniczek i zawodników, a z roku na rok poziom sportowy zawodów staje się coraz wyższy. Zarówno w eliminacjach, jak i zawodach finałowych prowadzone są klasyfikacje indywidualne w slalomie gigancie oraz w slalomie, a także klasyfikacja drużynowa.

Obraz z badania tomograficznego będzie jeszcze dokładniejszy. Patent dla UŚ

Grafika przedstawiająca dokument

Patenty Uniwersytetu Śląskiego

Naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego są współautorami rozwiązania stosowanego w badaniach tomograficznych i mikrotomograficznych, dzięki któremu możliwe będzie uzyskanie bardziej precyzyjnego obrazu struktury danego obiektu. Metoda została objęta ochroną patentową.

Konferencja naukowa nt. „Biografia pedagogiczna a jej zastosowanie w edukacji”

miejsce konferencji: 
Lublin

Od 11 do 12 kwietnia 2019 r. w Instytucie Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbywać się będzie VII Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Biografia pedagogiczna a jej zastosowanie w edukacji” z serii „Współczesne przestrzenie edukacyjne biografistyki”. Konferencja organizowana jest przez Katedrę Biografistyki Pedagogicznej KUL.

Data konferencji: 
11 Kwiecień 2019 09:00 - 12 Kwiecień 2019 16:00

Wyniki konkursów wspierających mobilność naukowców

Logo Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłosiła wyniki konkursów na wymianę bilateralną pomiędzy Polską a krajami partnerskimi, w tym Portugalią i Republiką Czeską. W programie wspierającym mobilność naukowców w celu realizacji wspólnych projektów badawczych Uniwersytet Śląski uzyskał dofinansowanie trzech projektów: dwa z nich realizowane będą z partnerami z Czech – Uniwersytetem Palackiego w Ołomuńcu i Uniwersytetem Masaryka w Brnie, a trzeci z Universidade de Évora w Portugalii.

I Ogólnopolska Konferencja Doktorantów pt. „Prawo własności przemysłowej w XXI wieku – teoria i praktyka”

url do własnej strony konferencji: 
http://unikonferencje.pl/konferencja/9802-i-ogolnopolska-konferencja-doktorantow-pt-prawo-wlasnosci-przemyslowej-w-xxi-wieku-teoria-i-praktyka
miejsce konferencji: 
Białystok

8 marca 2019 r. odbędzie się I Ogólnopolska Konferencja Doktorantów pt. „Prawo własności przemysłowej w XXI wieku – teoria i praktyka” na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Konferencja skierowana jest do osób zainteresowanych prawem własności intelektualnej oraz przepisami w zakresie polskiego i unijnego prawa własności przemysłowej. Gośćmi będą rzecznicy patentowi oraz eksperci Urzędu Patentowego RP.

Data konferencji: 
8 Marzec 2019 09:00 - 16:00

Prof. Jerzy Łuczka członkiem Rady NCN

Prof. Jerzy Łuczka

Prof. zw. dr hab. Jerzy Łuczka, kierownik Zakładu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Śląskiego, otrzymał nominację na członka Rady Narodowego Centrum Nauki, którą tworzy dwudziestu czterech naukowców reprezentujących różne dyscypliny nauki. Do ich obowiązków należy m.in. określanie priorytetowych obszarów badań podstawowych oraz warunków przeprowadzania konkursów na projekty badawcze, ustalanie wysokości środków na nie przeznaczonych, a także ogłaszanie konkursów NCN.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.