facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Kraj - nauka i edukacja

JM Rektor prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś przewodniczącym KRUP

W trakcie spotkania Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, odbywającego się w sobotę i niedzielę 21 i 22 czerwca w Szczecinie przeprowadzono wybory władz KRUP na kadencję 2008-2012. Nowym przewodniczącym KRUP został prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, rektor-elekt Uniwersytetu Śląskiego. Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich zrzesza rektorów wszystkich 18 polskich uniwersytetów oraz Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.

Posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich w Lublinie

Finansowe oraz praktyczne aspekty wdrażania nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce to główne tematy najbliższego posiedzenia Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP), które odbędzie się w poniedziałek 22 października 2018 roku w Lublinie. Ze strony Uniwersytetu Śląskiego w obradach udział weźmie JM Rektor UŚ prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Uroczystość wręczenia nagrody Narodowego Centrum Nauki

Logo Narodowego Centrum Nauki

Wyróżnienia dla młodych naukowców za znaczące osiągnięcia naukowe w ramach badań podstawowych wręczone zostaną podczas uroczystości, która odbędzie się 10 października 2018 roku w Krakowie. Ze strony Uniwersytetu Śląskiego w wydarzeniu udział weźmie JM Rektor UŚ prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Srebrne Lwy dla filmu w reżyserii prof. Filipa Bajona

Zdjęcie: klaps i taśma filmowa

W sobotę 22 września 2018 roku zakończył się 43. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. To jedno z najważniejszych wydarzeń filmowych promujących rodzimą kinematografię. Na jego program składają się m.in. trzy sekcje konkursowe – konkurs główny, w którym najważniejszymi nagrodami są Złote i Srebrne Lwy przyznawane przez międzynarodowe jury, konkurs Inne Spojrzenie, w ramach którego przyznawana jest nagroda Złoty Pazur oraz konkurs filmów krótkometrażowych prezentujący etiudy i fabularne filmy dyplomowe studentów szkół filmowych oraz fabularne filmy krótkometrażowe.

Pracownicy UŚ laureatami stypendium dla wybitnych młodych naukowców

Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę laureatów kolejnej edycji stypendiów przyznawanych młodym wybitnym naukowcom (do 35. roku życia), prowadzącym wysokiej jakości badania i cieszącym się imponującym dorobkiem naukowym w skali międzynarodowej. W tym roku rozpatrzonych zostało 1129 wniosków, stypendium otrzyma 181 naukowców, łączna kwota finansowania wyniesie ponad 35 mln zł. Wśród laureatów znaleźli się pracownicy Uniwersytetu Śląskiego:

Współpraca z firmą EduLab sp. z o.o.

Zdjęcie: długopis w dłoni

Uniwersytet Śląski rozpoczyna współpracę z firmą EduLab sp. z o.o., z którą zawarta została umowa na wdrożenie systemu w ramach projektu dotyczącego akceleratora nowych technologii EduLAB działającego w sektorze nauki. Pracownikom Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ udostępniony zostanie system informatyczny Universality, wspomagający m.in. obsługę procesu dydaktycznego poprzez korzystanie z zadań programistycznych zaproponowanych przez firmy IT.

Gospodarka o obiegu zamkniętym

url do własnej strony konferencji: 
http://www.ibwch.lodz.pl/pl229,konferencja.html
miejsce konferencji: 
Łódź

Pierwsza Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Gospodarka o obiegu zamkniętym” odbędzie się 18 października 2018 roku. w Instytucie Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi.

Data konferencji: 
18 Październik 2018 08:00 - 16:00

Wyzwania dla bezpieczeństwa państwa w aspekcie zmieniającego się środowiska geopolitycznego

miejsce konferencji: 
Bydgoszcz

Ogólnopolska Konferencja Naukowa GlobState „Wyzwania dla bezpieczeństwa państwa w aspekcie zmieniającego się środowiska geopolitycznego” odbędzie się 4 i 5 grudnia 2018 roku w Centrum Kongresowym Opery Nova w Bydgoszczy.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń oraz prezentacja wyników badań i potrzeb w zakresie bezpieczeństwa narodowego państwa. Wnioski wypracowane podczas dyskusji będą inspiracją do dalszych działań w zakresie poszukiwania i promowania optymalnych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa państwa. 

Data konferencji: 
4 Grudzień

2018 08:00
- 5 Grudzień

2018 16:00

Konferencja pt. „Strategia jednostki samorządu terytorialnego w świetle wyzwań XXI wieku”

url do własnej strony konferencji: 
www.konferencja.szczecinek.spoleczna.pl
miejsce konferencji: 
Szczecinek

16 października 2018 roku w Szczecinku odbędzie się konferencja naukowa pt. „Strategia jednostki samorządu terytorialnego w świetle wyzwań XXI wieku” organizowana przez Wydział Zamiejscowy Społecznej Akademii Nauk w Szczecinku pod patronatem Starosty Szczecineckiego.

Data konferencji: 
16 Październik 2018 09:00 - 18:00

Przewodnik po nowych zasadach ewaluacji jakości działalności naukowej

Logo Narodowego Kongresu Nauki

Na stronie Narodowego Kongresu Nauki opublikowany został dokument pt. „Ewaluacja jakości działalności naukowej – przewodnik” opracowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przewodnik opisuje założenia nowego systemu ewaluacji działalności naukowej wprowadzanego przez tzw. ustawę 2.0 i jej rozporządzenia wykonawcze.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.