facebook twitter instagram issuu google+ youtube ustv

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Edukacja w społeczeństwie wiedzy - wieloznaczność rzeczywistości edukacyjnej, społecznej i kulturowej

url do własnej strony konferencji: 
http://www.pedagogika.us.edu.pl/eduspol/
miejsce konferencji: 
Katowice
Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii - Instytut Psychologii, Katedra Pedagogiki Wczesnioszkolnej i Pedagogiki Mediów Nadzór merytoryczny: prof. dr hab. Stanisław Juszczyk
Data konferencji: 
24 Wrzesień 2006 23:00 - 26 Wrzesień 2006 22:59

Patologia społeczna - rozmiary, tendencje, objawy, profilaktyka - w świetle badań empirycznych

Seminarium naukowe Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii - Katedra Pedagogiki Społecznej Nadzór merytoryczny: dr hab. Anna Nowak
Data konferencji: 
25 Wrzesień 2006 23:00 - 26 Wrzesień 2006 22:59

Psychologia wobec dylematów współczesności

XV Kolokwia Psychologiczne Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii - Instytut Psychologii Nadzór merytoryczny: prof. zw. dr hab. Zofia Ratajczak, dr Beata Kozak
Data konferencji: 
22 Czerwiec 2006 23:00 - 26 Czerwiec 2006 22:59

Bieg życia - między uniwersalnością a wyjątkowością zmian w rozwoju

Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii - Instytut Psychologii, Katedra Psychologii Zdrowia i Rozwoju Człowieka Nadzór merytoryczny: dr hab. Zofia Dołęga, prof. dr hab. Maria Kielar-Turska
Data konferencji: 
21 Czerwiec 2006 23:00 - 25 Czerwiec 2006 22:59

Sacrum - sztuka - wychowanie

Ogólnopolska Konferencja Naukowa W ramach projektu artystyczno-naukowego Sztuka - sacrum - wartości uniwersalne. In memoriam Jan Paweł II - opieka artystyczna i naukowa projektu prof. dr hab. Mirosława Kapnik Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii - Zakład Arteterapii Nadzór merytoryczny: dr hab. Wiesława Sacher
Data konferencji: 
5 Kwiecień 2006 23:00 - 6 Kwiecień 2006 22:59

Psychospołeczne różnice w procesie kryminogenezy a rodzaje popełnianych przestępstw

miejsce konferencji: 
Katowice
X Ogólnopolska Konferencja Naukowa (z udziałem gości zagranicznych) z cyklu: "Zastosowanie Psychologii Klinicznej w Praktyce Sądowej" Prof. dr hab. Jan Stanik, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Katedra Psychologii Klinicznej
Data konferencji: 
31 Sierpień 2005 23:00 - 30 Wrzesień 2005 22:59

Psychospołeczne różnice w procesie kryminogenezy a rodzaje popełnianych przestępstw

url do własnej strony konferencji: 
http://live.us.edu.pl/files/pliki/konferencje/2005/psychologia/program_konferencji.doc
miejsce konferencji: 
Katowice, ul. Katowicka 27
X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA z cyklu: "Zastosowanie Psychologii Klinicznej w Praktyce Sądowej" Organizator: Prof. dr hab. Jan. M. Stanik, Dr Agnieszka Roszkowska, Dr Leszek Woszczek, Katedra Psychologii Klinicznej i Sądowej
Data konferencji: 
13 Listopad 2005 23:00 - 16 Listopad 2005 22:59

Dziecko w świecie wiedzy, informacji i komunikacji

miejsce konferencji: 
Katowice
Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii, Katedra Pedagogiki Wczesnoszkolnej, Prof. dr hab. Stanisław Juszczyk
Data konferencji: 
15 Listopad 2004 23:00 - 18 Listopad 2004 22:59

I Ogólnopolski Festiwal Ekspresji Dziecięcej

miejsce konferencji: 
Katowice

Organizator: Zakład Arteterapii, Wydział Pedagogiki i Psychologii dr Katarzyna Krasoń, tel. 0 609 580 063 lub 0 32/259 96 66, w. 259

Data konferencji: 
29 Maj 2003 23:00 - 31 Maj 2003 22:59

Człowiek w społecznej przestrzeni ryzyka

miejsce konferencji: 
Ustroń
Organizator: prof. zw. dr hab. Zofia Ratajczak, Wydział Pedagogiki i Psychologii
Data konferencji: 
30 Kwiecień 2003 23:00 - 31 Maj 2003 22:59

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2015
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.