facebook twitter instagram issuu google+ youtube ustv

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Patologia instytucji - rozmiary, tendencje, objawy w świetle badań empirycznych

miejsce konferencji: 
Katowice
II Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Konferencja krajowa Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii - Instytut Pedagogiki Nadzór merytoryczny: prof. UŚ dr hab. Anna Nowak, dr Andrzej Czerkawski
Data konferencji: 
24 Październik 2007 23:00 - 25 Październik 2007 22:59

Dziecko w kulturze europejskiej. Patriotyczny aspekt uczestnictwa dzieci i młodzieży w kulturze muzycznej

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii - Zakład Arteterapii Nadzór merytoryczny: prof. dr hab. Mirosława Knapik
Data konferencji: 
30 Listopad 2006 23:00 - 2 Grudzień

2006 22:59

Człowiek w sytuacji zagrożenia. Kryzysy. Katastrofy. Kataklizmy. (Cz. III)

Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii - Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Ogólnej Nadzór merytoryczny: prof. UŚ dr hab. Katarzyna Popiołek
Data konferencji: 
26 Wrzesień 2006 23:00 - 30 Wrzesień 2006 22:59

Edukacja w społeczeństwie wiedzy - wieloznaczność rzeczywistości edukacyjnej, społecznej i kulturowej

url do własnej strony konferencji: 
http://www.pedagogika.us.edu.pl/eduspol/
miejsce konferencji: 
Katowice
Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii - Instytut Psychologii, Katedra Pedagogiki Wczesnioszkolnej i Pedagogiki Mediów Nadzór merytoryczny: prof. dr hab. Stanisław Juszczyk
Data konferencji: 
24 Wrzesień 2006 23:00 - 26 Wrzesień 2006 22:59

Patologia społeczna - rozmiary, tendencje, objawy, profilaktyka - w świetle badań empirycznych

Seminarium naukowe Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii - Katedra Pedagogiki Społecznej Nadzór merytoryczny: dr hab. Anna Nowak
Data konferencji: 
25 Wrzesień 2006 23:00 - 26 Wrzesień 2006 22:59

Psychologia wobec dylematów współczesności

XV Kolokwia Psychologiczne Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii - Instytut Psychologii Nadzór merytoryczny: prof. zw. dr hab. Zofia Ratajczak, dr Beata Kozak
Data konferencji: 
22 Czerwiec 2006 23:00 - 26 Czerwiec 2006 22:59

Bieg życia - między uniwersalnością a wyjątkowością zmian w rozwoju

Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii - Instytut Psychologii, Katedra Psychologii Zdrowia i Rozwoju Człowieka Nadzór merytoryczny: dr hab. Zofia Dołęga, prof. dr hab. Maria Kielar-Turska
Data konferencji: 
21 Czerwiec 2006 23:00 - 25 Czerwiec 2006 22:59

Sacrum - sztuka - wychowanie

Ogólnopolska Konferencja Naukowa W ramach projektu artystyczno-naukowego Sztuka - sacrum - wartości uniwersalne. In memoriam Jan Paweł II - opieka artystyczna i naukowa projektu prof. dr hab. Mirosława Kapnik Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii - Zakład Arteterapii Nadzór merytoryczny: dr hab. Wiesława Sacher
Data konferencji: 
5 Kwiecień 2006 23:00 - 6 Kwiecień 2006 22:59

Psychospołeczne różnice w procesie kryminogenezy a rodzaje popełnianych przestępstw

miejsce konferencji: 
Katowice
X Ogólnopolska Konferencja Naukowa (z udziałem gości zagranicznych) z cyklu: "Zastosowanie Psychologii Klinicznej w Praktyce Sądowej" Prof. dr hab. Jan Stanik, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Katedra Psychologii Klinicznej
Data konferencji: 
31 Sierpień 2005 23:00 - 30 Wrzesień 2005 22:59

Psychospołeczne różnice w procesie kryminogenezy a rodzaje popełnianych przestępstw

url do własnej strony konferencji: 
http://live.us.edu.pl/files/pliki/konferencje/2005/psychologia/program_konferencji.doc
miejsce konferencji: 
Katowice, ul. Katowicka 27
X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA z cyklu: "Zastosowanie Psychologii Klinicznej w Praktyce Sądowej" Organizator: Prof. dr hab. Jan. M. Stanik, Dr Agnieszka Roszkowska, Dr Leszek Woszczek, Katedra Psychologii Klinicznej i Sądowej
Data konferencji: 
13 Listopad 2005 23:00 - 16 Listopad 2005 22:59

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2015
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.