facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Konferencja pt. „Naukowcy dawniej i dziś – osobowość, rola, profesjonalizm”

miejsce konferencji: 
Katowice

W piątek 20 kwietnia 2018 roku na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Michała Grażyńskiego 53) odbędzie się konferencja naukowa pt. „Naukowcy dawniej i dziś – osobowość, rola, profesjonalizm”, której celem będzie prezentacja wyników badań empirycznych i apriorycznych o tematyce dotyczącej wzorców aktywności naukowej w Polsce i w innych krajach.

Data konferencji: 
20 Kwiecień 2018 09:00 - 18:00

Konferencja pt. „Naukowcy dawniej i dziś – osobowość, rola, profesjonalizm”

Logo Wydziału Pedagogiki i Psychologii UŚ

W piątek 20 kwietnia 2018 roku na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Michała Grażyńskiego 53) odbędzie się konferencja naukowa pt. „Naukowcy dawniej i dziś – osobowość, rola, profesjonalizm”, której celem będzie prezentacja wyników badań empirycznych i apriorycznych o tematyce dotyczącej wzorców aktywności naukowej w Polsce i w innych krajach.

Dr hab. Ewa Jarosz uczestnikiem Krajowej Konsultacji dot. ograniczania przemocy wobec dzieci

Dr hab. Ewa Jarosz

Dr hab. Ewa Jarosz z Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, pełniąca funkcję społecznego doradcy Rzecznika Praw Dziecka, uczestniczyła w Krajowej Konsultacji w ramach międzynarodowego projektu pn. „Dzieciństwo bez przemocy. W kierunku odchodzenia od kar cielesnych w Krajach Nadbałtyckich”. Spotkanie odbywało się od 29 listopada do 1 grudnia 2017 roku w biurze Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie.

Mgr Maria Chełkowska-Zacharewicz regionalnym reprezentantem ESCOM

logo European Society for Cognitive Sciences of Music

Od września 2017 roku mgr Maria Chełkowska-Zacharewicz z Zakładu Psychologii Ogólnej UŚ, której badania naukowe koncentrują się na psychologii emocji w muzyce oraz społecznej percepcji talentu, pełni funkcję reprezentanta regionalnego European Society for Cognitive Sciences of Music (ESCOM) w Polsce – międzynarodowego stowarzyszenia non profit wspierającego teoretyczne, eksperymentalne i stosowane badania w naukach poznawczych w obszarze muzyki.

Druga edycja cyklu „Spotkań z psychoterapią”

grafika przedstawiająca mózg

24 maja i 1 czerwca 2017 roku w Katowicach odbywać się będzie druga edycja cyklu „Spotkań z psychoterapią”, którego celem będzie przybliżenie szerokiemu gronu studentów tematykę arteterapii, jej naukową zasadność oraz możliwe zastosowanie w praktyce. W programie tegorocznego wydarzenia, które przebiegać będzie pod hasłem „Spotkania z psychoterapią – sztuka leczenia”, zaplanowano dwa panele dyskusyjne z udziałem specjalistów w dziedzinie arteterapii (z zakresu plastyki, muzyki, tańca oraz filmu), a także warsztaty dla studentów.

Projekt pt. „Access Success”

logo projektu "Access success"

27 i 28 kwietnia 2017 roku realizowany będzie projekt pt. „Access Success”, którego autorami są uczniowie z III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach działającego pod patronatem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Ogólnopolski Festiwal Ekspresji

Znak graficzny Festiwalu Ekspresji

Organizowany od 15 lat Ogólnopolski Festiwal Ekspresji jest wydarzeniem o charakterze naukowo-artystycznym skupiającym przedstawicieli środowiska nauki, sztuki i kultury, a przede wszystkim edukatorów i wychowawców dzieci i młodzieży. Tegoroczna edycja, której hasłem jest „ Ekspresja, intersemiotyka, polisensoryczność”, odbywać będzie się od 24 do 26 kwietnia 2017 roku w Katowicach. Jej program koncentruje się na obcowaniu dzieci, młodzieży i dorosłych ze sztuką.

Festiwalowi towarzyszyć będzie namysł naukowo-metodyczny – XV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Sztuka i edukacja. Edukacja przez sztukę” zorganizowana na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego.

Ocena wyróżniająca PKA dla Wydziału Pedagogiki i Psychologii

Logo WPiP oraz napis "Ocena wyróżniająca PKA"

Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego otrzymał ocenę wyróżniającą przyznaną przez Polską Komisję Akredytacyjną (PKA) – niezależną instytucję działającą na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.