facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Dzień Otwarty na Wydziale Pedagogiki i Psychologii

Logo Wydziału Pedagogiki i Psychologii

We wtorek 21 marca 2017 roku na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Grażyńskiego 53) odbędzie się „Spotkanie z nauką i życiem studenckim dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych” – Dzień Otwarty WPiPs UŚ.

Panel dyskusyjny pt. „Z pamiętnika młodego psychologa”

Logo Wydziału Pedagogiki i Psychologii

W środę 7 grudnia 2016 roku o godz. 17.00 na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Grażyńskiego 53, sala 210) rozpocznie się panel dyskusyjny pt. „Z pamiętnika młodego psychologa” organizowany przez członków Studenckiego Koła Psychoterapii i Treningu Psychologicznego. Spotkanie kierowane jest do osób studiujących psychologię i dziedziny pokrewne.

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Dziecko chore we współczesnym świecie”

Budynek Wydziału Pedagogiki i Psychologii

Od 5 do 6 grudnia 2016 roku na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Grażyńskiego 53) odbywać się będzie II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Dziecko chore we współczesnym świecie”, zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe Psychologów. Celem wydarzenia jest zapoznanie uczestników z tematyką chorób dziecięcych. Konferencja została objęta honorowym patronatem dyrektora Instytutu Psychologii dr. hab.

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Dziecko chore we współczesnym świecie”

miejsce konferencji: 
Katowice

Od 5 do 6 grudnia 2016 roku na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Grażyńskiego 53) odbywać się będzie II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Dziecko chore we współczesnym świecie”, zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe Psychologów. Celem wydarzenia jest zapoznanie uczestników z tematyką chorób dziecięcych. Konferencja została objęta honorowym patronatem dyrektora Instytutu Psychologii dr. hab.

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Refleksyjne wychowanie”

Zdjęcie Wydziału Pedagogiki i Psychologii

18 listopada 2016 roku na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się I Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Refleksyjne wychowanie”, organizowana przez Zakład Teorii Wychowania UŚ.

Dlaczego jedni ufają naukowcom, a inni mają ich za kuglarzy?

Interdyscyplinarne badania dr. Łukasza Jacha z Zakładu Psychologii Zdrowia i Jakości Życia na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UŚ

Problemy edukacyjne – wyzwanie dla naukowców

Na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UŚ prowadzone są badania potencjału twórczego dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Refleksyjne wychowanie”

url do własnej strony konferencji: 
http://www.refleksyjnewychowanie.us.edu.pl/
miejsce konferencji: 
Katowice

18 listopada 2016 roku na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się I Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Refleksyjne wychowanie”, organizowana przez Zakład Teorii Wychowania UŚ.

Data konferencji: 
18 Listopad 2016 09:00 - 18:00

„Debata Pięciu Szkół”

19 kwietnia 2016 roku od godziny 12.00 do 15.00 w auli Wydziału Pedagogiki i Psychologii UŚ (II piętro, ul. Grażyńskiego 53, Katowice), w ramach cyklu Spotkań z Psychoterapią, odbędzie się „Debata Pięciu Szkół”.

W programie spotkania zaplanowano wykłady oraz debatę, w której uczestnicy będą mieli okazję zadawać pytania prelegentom. W wydarzeniu wezmą udział założyciele i szefowie największych ośrodków psychoterapeutycznych w Polsce:

Święto Wydziału Pedagogiki i Psychologii UŚ „Pipsodni 2016”

Od 11 do 14 kwietnia 2016 roku będą trwały obchody święta Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego „Pipsodni 2016”. Uczestnicy wydarzenia będą mogli wziąć udział w wykładach, grze terenowej, konkursach oraz konsultacjach. Opis i plan „Pipsodni 2016” dostępny jest na stronie:  https://docs.google.com/ oraz na Facebooku.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2017
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.