facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Ocena wyróżniająca PKA dla Wydziału Pedagogiki i Psychologii

Logo WPiP oraz napis "Ocena wyróżniająca PKA"

Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego otrzymał ocenę wyróżniającą przyznaną przez Polską Komisję Akredytacyjną (PKA) – niezależną instytucję działającą na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia.

I Interdyscyplinarna Konferencja Studencko-Doktorancka „Współczesny człowiek w obliczu (nie)przychylnej rzeczywistości”

miejsce konferencji: 
Katowice

12 maja 2017 roku w Katowicach odbywać się będzie I Interdyscyplinarna Konferencja Studencko-Doktorancka „Współczesny człowiek w obliczu (nie)przychylnej rzeczywistości”, której organizatorem jest Rada Samorządu Doktorantów Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego.

Data konferencji: 
12 Maj 2017 09:00 - 16:00

I Interdyscyplinarna Konferencja Studencko-Doktorancka „Współczesny człowiek w obliczu (nie)przychylnej rzeczywistości”

12 maja 2017 roku w Katowicach odbywać się będzie I Interdyscyplinarna Konferencja Studencko-Doktorancka „Współczesny człowiek w obliczu (nie)przychylnej rzeczywistości”, której organizatorem jest Rada Samorządu Doktorantów Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego.

Stoisko Cultural Care Au Pair na Wydziale Pedagogiki i Psychologii

zdjęcie: Wydział Pedagogiki i Psychologii

16 marca 2017 roku w godz. od 9.00 do 14.00 w holu głównym Wydziału Pedagogiki i Psychologii (Katowice, ul. Grażyńskiego 53) zostanie ustawione stoisko programu wymiany kulturowej Cultural Care Au Pair, przy którym pracownicy agencji będą udzielać informacji na temat możliwości podjęcia nauki i pracy za granicą w ramach programu Cultural Care Au Pair.

Dzień Otwarty na Wydziale Pedagogiki i Psychologii

Logo Wydziału Pedagogiki i Psychologii

We wtorek 21 marca 2017 roku na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Grażyńskiego 53) odbędzie się „Spotkanie z nauką i życiem studenckim dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych” – Dzień Otwarty WPiPs UŚ.

Panel dyskusyjny pt. „Z pamiętnika młodego psychologa”

Logo Wydziału Pedagogiki i Psychologii

W środę 7 grudnia 2016 roku o godz. 17.00 na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Grażyńskiego 53, sala 210) rozpocznie się panel dyskusyjny pt. „Z pamiętnika młodego psychologa” organizowany przez członków Studenckiego Koła Psychoterapii i Treningu Psychologicznego. Spotkanie kierowane jest do osób studiujących psychologię i dziedziny pokrewne.

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Dziecko chore we współczesnym świecie”

Budynek Wydziału Pedagogiki i Psychologii

Od 5 do 6 grudnia 2016 roku na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Grażyńskiego 53) odbywać się będzie II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Dziecko chore we współczesnym świecie”, zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe Psychologów. Celem wydarzenia jest zapoznanie uczestników z tematyką chorób dziecięcych. Konferencja została objęta honorowym patronatem dyrektora Instytutu Psychologii dr. hab.

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Dziecko chore we współczesnym świecie”

miejsce konferencji: 
Katowice

Od 5 do 6 grudnia 2016 roku na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Grażyńskiego 53) odbywać się będzie II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Dziecko chore we współczesnym świecie”, zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe Psychologów. Celem wydarzenia jest zapoznanie uczestników z tematyką chorób dziecięcych. Konferencja została objęta honorowym patronatem dyrektora Instytutu Psychologii dr. hab.

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Refleksyjne wychowanie”

Zdjęcie Wydziału Pedagogiki i Psychologii

18 listopada 2016 roku na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się I Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Refleksyjne wychowanie”, organizowana przez Zakład Teorii Wychowania UŚ.

Dlaczego jedni ufają naukowcom, a inni mają ich za kuglarzy?

Interdyscyplinarne badania dr. Łukasza Jacha z Zakładu Psychologii Zdrowia i Jakości Życia na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UŚ

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2017
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.