facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

„Sztuka szukania – w labiryncie Internetu” w ramach „Śląskiej Nocy Naukowców”

W ramach „Śląskiej Nocy Naukowców” Jadwiga Witek i Tomasz Zięba z Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego przeprowadzą warsztaty pt. „Sztuka szukania – w labiryncie Internetu”. Osoby zainteresowane uczestnictwem powinny zarejestrować się na stronie internetowej „Śląskiej Nocy Naukowców”.

Szczegóły przedsięwzięcia:

- 25 września 2009 r., godzina: 12.00-13.00 (młodzież szkół ponadgimnazjalnych), 15.00-16.00 (wszystkie grupy wiekowe)

- miejsce: Klub Niezależnych Stowarzyszeń Twórczych „Marchołt”, ul. Warszawska 37, Katowice

- sylwetka naukowca:

  • mgr Tomasz Zięba, absolwent Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Ślaskiego w Katowicach (1995-2000). Od 2000 roku zatrudniony w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego w Oddziale Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej. Zainteresowania zawodowe: wyszukiwanie informacji w Internecie, digitalizacja klasycznych zbiorów biblioteczno-archiwalnych;


     
  • mgr Jadwiga Witek, absolwentka Wydziału Filologicznego UŚ (bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna i filologia polska). Pracuje w Oddziale Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej Biblioteki UŚ. Od 2008 r. pełni funkcję rzecznika Biblioteki UŚ. Zainteresowania zawodowe: PR w nauce oraz nowoczesne technologie informacyjne.

     

- krótki opis: spotkanie prowadzone będzie w formie interaktywnych zajęć i praktycznego treningu. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się, jak w krótkim czasie znaleźć najprostszy sposób dotarcia do najnowszych informacji ze świata nauki, biznesu, kultury, sztuki, czy po prostu życia codziennego. Chcemy zachęcić do przełamania tabu, jakim jest wizerunek biblioteki naukowej, jawiącej się jako miejsce mało nowoczesne, nudne i ze względu na swoją funkcję niedostępne dla czytelnika niezwiązanego z uniwersytetem.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.