facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Szkolenie z zarządzania czasem

Rektorat UŚ

27 maja 2019 roku w godz. od 12.00 do 16.00 w Studenckiej Strefie Aktywności w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 12, s. 133) odbywać się będzie szkolenie pt. „Czas redakcji – trening zarządzania sobą w czasie organizacji pracy i współpracy”. Warsztaty przeprowadzone zostaną w oparciu o grę symulacyjną, w której uczestnicy wcielają się w role pracowników redakcji magazynu.

Szkolenie ma na celu sprawdzenie umiejętności radzenia sobie z wielością zadań oraz pracą pod presją czasu, a także poprawienie kompetencji związanych z zarządzaniem czasem i organizacją pracy.

Zapisy na szkolenie prowadzone są przez formularz zgłoszeniowy. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Biura Karier UŚ.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.