facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Szkolenie z zakresu skutecznego wyznaczania celów

15 marca 2012 r. o godz. 17.00 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się szkolenie pt. „Skuteczne wyznaczanie celów – odważ się mierzyć wysoko!”. Udział w spotkaniu umożliwia rejestracja poprzez adres e-mail: usknhr@gmail.com. Zapisy trwają do 14 marca 2012 r. Po zakończeniu szkolenia wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty.

Organizatorem wydarzenia jest Koło Naukowe Human Resources UŚ, które od 2012 r. wznowiło swoją działalność.

Koło Naukowe Human Resources UŚ skupia studentów zainteresowanych poszerzaniem wiedzy i rozwijaniem zainteresowań związanych z szeroko pojętą tematyką zarządzania zasobami ludzkimi. Podstawowe sfery działalności KNHR to: zarządzanie zasobami ludzkimi, polityka personalna, rekrutacja i selekcja pracowników, motywowanie pracowników, systemy motywacyjne i kafeteryjne, awanse i wyróżnienia pracowników, a także zwalnianie pracowników.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.