facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Szkolenie z zakresu prawa w małej firmie

20 stycznia 2011 roku o godz. 9.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w ramach projektu START odbędzie się szkolenie z zakresu prawa w małej firmie.

    Tematyka szkolenia obejmuje:
  • regulacje prawne dotyczące działalności gospodarczej
  • porównanie form prawnych prowadzenia firmy
  • rejestracja działalności - krok po kroku
  • formy i konsekwencje zatrudnienia pracowników
  • podstawowe zagadnienia z zakresu prawa pracy
  • ochrona własności intelektualnej
  • likwidacja i zawieszenie działalności

Zapisy będą przyjmowane do 19 stycznia 2011 r. mailowo start@us.edu.pl oraz telefonicznie pod numerem (32) 359 22 15.

Osoby, które brały udział w poprzedniej edycji projektu START (w roku akademickim 2009/2010) nie mogą przystąpić ponownie do projektu.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.