facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Szkolenie z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego

12 maja 2011 r. o godz. 10.00 w sali nr 29 w rektoracie UŚ odbędzie się szkolenie „Wybrane aspekty ochrony własności intelektualnej w szkołach wyższych. Prawo autorskie”. Poprowadzi je rzecznik patentowy Uniwersytetu Śląskiego Mariusz Grzesiczak.

W programie szkolenia znajdują się m.in. zagadnienia związane z podziałem wiedzy, przedmiotem własności intelektualnej, ochroną nazw handlowych i znaków towarowych oraz utworami prawa autorskiego.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o zgłoszenie pod numerem 32 359 22 15. Liczba miejsc ograniczona.

Szkolenie jest zorganizowane w ramach projektu „START – programu promocji przedsiębiorczości w uczelniach wyższych w województwie śląskim”.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.