facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Szkolenie z zakresu ochrony własności intelektualnej

3 marca 2011 r. o godz. 10.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (sala 29) odbędzie się szkolenie pt. „Wybrane aspekty ochrony własności intelektualnej w szkołach wyższych. Własność przemysłowa”.

Podczas spotkania omówione zostaną m.in. zagadnienia: prawa autorskiego, przedmiotów własności przemysłowej i ich ochrony, patentów na wynalazki, prawa rejestracji wzorów przemysłowych. Uczestnicy zapoznają się również z tematyką tajemnic przedsiębiorstwa (know-how) i zwalczania nieuczciwej konkurencji. Szkolenie poprowadzi Mariusz Grzesiczak, rzecznik patentowy UŚ.

Organizatorami wydarzenia są: Biuro Karier UŚ oraz Punkt Kontaktowy projektu START.

Warunkiem uczestnictwa jest telefoniczna rejestracja pod numerem telefonu: 32 359 22 15.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Biura Karier.

 

 

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.