facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Szkolenie z protokołu dyplomatycznego i ceremoniału państwowego obowiązującego w Chinach

W ramach Tygodnia Kultury Wschodu z Katowic do Pekinu, organizowanego przez  Uniwersytet Śląski oraz firmę Only1 Fight Corporation Ltd., 29 maja 2015 roku od godz. 13.00 do 14.30 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 11, IV piętro, sala sympozjalna III) odbywać się będzie szkolenie z protokołu dyplomatycznego i ceremoniału państwowego obowiązującego w Chinach.

Spotkanie poprowadzi Li Yinan z Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce. Uroczystego otwarcia dokonają: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz Cai Lian, radca kulturalny Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce.

Wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli szeroko rozumianego biznesu współpracującego z podmiotami gospodarczymi z Chin oraz przedstawicieli administracji publicznej i samorządowej.

Zgłoszenia udziału w szkoleniu (zawierające imię i nazwisko uczestnika lub adres instytucji, liczbę zgłaszanych osób oraz telefon kontaktowy) należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: bp@us.edu.pl.

Szczegółowe informacje na temat Tygodnia Kultur Wschodu znajdują się na stronie: www.us.edu.pl/tydzien-kultur-wschodu-z-katowic-do-pekinu.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.