facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Szkolenie z metody werbo-tonalnej

29 i 30 sierpnia 2015 roku w Centrum Logopedii i Audiodeskrypcji na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego odbędą się kolejne warsztaty z metody werbo-tonalnej (I stopień). Zajęcia poprowadzi mgr Izabela Łukasiuk, certyfikowany trener metody werbo-tonalnej.

Zakres tematyczny warsztatów:

  • założenia teoretyczne metody werbo-tonalnej,
  • zabawy fonacyjne służące wywołaniu samogłosek i spółgłosek [p, b, m, l],
  • wywołanie, utrwalanie i korekcja wymowy samogłosek i spółgłosek [p, b, m, l] w technice rytmu ciała,
  • wywołanie, utrwalenie i korekcja wymowy samogłosek i spółgłosek [p, b, m, l] w technice rytmu muzycznego.
     

Rejestracja uczestników prowadzona jest drogą elektroniczną (adres e-mail: logopedia@us.edu.pl). Udział w warsztatach łączy się z uzyskaniem zaświadczenia
potwierdzającego ukończenie szkolenia pierwszego stopnia dotyczącego metody
werbo-tonalnej. Dokument jest certyfikowany przez uprawnioną do prowadzenia
warsztatów trenerkę Fundacji Orange, jest również uznawany w programie „Dźwięki
Marzeń”. Ukończenie warsztatów uprawnia do udziału w kolejnych stopniach metody werbo-tonalnej.

Szkolenia organizowane jest przez Centrum Logopedii i Audiodeskrypcji. Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji oraz opłat dostępne są w załączniku.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.