facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Szkolenie - Wdrażanie Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Uczelni...

10 września 2008 r. o godz. 10:00 w Auli Kazimierza Lepszego (Rektorat, Katowice, ul. Bankowa 12) odbędzie się szkolenie nt. "Wdrażanie Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Uczelni i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym Służącym do Przetwarzania Danych Osbowych".

Szkolenie dotyczy Pełnomocników Lokalnych Administratorów Danych Osobowych i Lokalnych Administratorów Bezpieczeństwa Informacji wszystkich jednostek administracji ogólnouczelnianej.

Uczestnicy powinni przed szkoleniem zapoznać się z Zarządzeniem nr 45/2008 z dnia 22 lipca 2008 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego (pismo do jednostek z dnia 29 lipca 2008 r.)i towarzyszącym mu harmonogramem.

Ze względu na ważność omawianych spraw, obecność PLADO i LABI na ww. szkoleniu jest obowiązkowa.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.