facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Szkolenie - Wdrażanie Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Uczelni...

3 września 2008 r. o godz. 10:00 w auli im. Kazimierza Lepszego (Rektorat, Katowice, ul. Bankowa 12) odbędzie się szkolenie nt. Wdrażanie Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Uczelni i Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.

Szkolenie dotyczy Pełnomocników Lokalnych Administratorów Danych Osobowych i Lokalnych Administratorów Bezpieczeństwa Informacji wszystkich Wydziałów Uczelni, Biblioteki UŚ oraz ogólnouczelnianych, międzywydziałowych i pozawydziałowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność naukową, naukowo-dydaktyczną lub dydaktyczną, a także działalność usługową.

Uczestnicy powinni przed szkoleniem zapoznać się z Zarządzeniem nr 45/2008 z dnia 22 lipca 2008 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego (pismo do jednostek z dnia 29 lipca 2008 r.) i towarzyszącym mu harmonogramem.

Ze względu na ważność omawianych spraw, obecność PLADO i LABI na ww. szkoleniu jest obowiązkowa.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.