facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Szkolenie w ramach projektu „Kreator Innowacyjności…”

Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego organizuje szkolenia w ramach projektu „Kreator Innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”. Celem projektu jest wspieranie kreatywności i innowacyjności środowiska akademickiego w zakresie przedsiębiorczości.

Najbliższe szkolenie pt. „Finanse i rachunkowość” odbędzie się 7 września 2013 r. w godz.  9.00−17.30 w Akademickim Centrum Przedsiębiorczości Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 14, sala 415). Szkolenia są skierowane przede wszystkim do społeczności akademickiej, ale również do osób zainteresowanych prowadzeniem własnej firmy.

Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma certyfikat. Zapisy odbywają się telefonicznie: 32 359 22 15 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30. Udział w szkoleniach i doradztwie jest bezpłatny. Projekt jest współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Kontakt z koordynatorem projektu:
Katowice, ul. Bankowa 14,
pok. 417, I piętro
tel. 32 359 22 15
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.