facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Szkolenie w ramach programu Master of Capgemini pt. „Stress Management”

22 listopada 2013 r. o godz. 9.00 w sali 159 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12) odbędzie się kolejne szkolenie w ramach programu Master of Capgemini pt. „Stress Management”. Pierwsza część kursu dotyczyć będzie zagadnień teoretycznych i będzie oparta na prezentacji oraz dyskusji z uczestnikami. Omówione zostaną m.in. zagadnienia: czym jest stres, jak powstaje, co go powoduje, jakie są jego powikłania oraz jak go unikać w życiu. W drugiej części, prowadzonej w formie ćwiczeń uczestnicy poznają wybrane techniki relaksacyjne oraz metody radzenia sobie ze stresem.  Zapisy na szkolenie ruszają 15 listopada 2013 r.

Każdy uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem Udziału w Szkoleniach Biura Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Udział w szkoleniu jest jednoznaczny z jego akceptacją. Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale obowiązuje kolejność zgłoszeń.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.