facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Szkolenie w ramach Akademii Protradera

Akademia Protradera to projekt edukacyjny realizowany na kilkunastu polskich uczelniach. Organizowane warsztaty mają na celu przybliżenie uczestnikom zagadnień związanych z rynkami kapitałowymi od strony profesjonalnego tradingu. W ramach Akademii Protradera 25 listopada 2013 roku od godz. 11.30 do 14.30 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (sala 159, II piętro) odbywać się będzie szkolenie pt. „Świece japońskie”. „Japońskie świece” to jedna z metod przewidywania i analizowania notowań na giełdach, polegająca na sporządzaniu wykresów, które w czytelny sposób oddają aktualną sytuację rynkową.

Wskazania „świec” (wykresów) to obecnie dla wielu profesjonalnych inwestorów podstawowy warsztat analityczny, dlatego też w ramach szkolenia podjęte zostaną następujące zagadnienia:

  • pochodzenie „świec japońskich”,
  • budowa i rodzaje „świec”,
  • siła „formacji świecowych”,
  • kombinacje „formacji świecowych”,
  • „świece” i geometria Fibonacciego,
  • live trading z wykorzystaniem „technik świecowych”.

Zapisy rozpoczynają się 18 listopada 2013 roku. Każdy uczestnik kursu powinien zapoznać się z Regulaminem Udziału w Szkoleniach Biura Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Udział w szkoleniu jest bowiem jednoznaczny z jego akceptacją. Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.