facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Szkolenie pt. „Zostań rekinem biznesu – strategie sukcesu w praktyce”

16 sierpnia 2012 r. o godz. 7.30 rozpoczęły się zapisy na kolejne szkolenie z cyklu „Wakacje z karierą”, które zostanie poświęcone przedsiębiorczości rozumianej jako aktywne konstruowanie swojej przyszłości w oparciu o wartości, jakie się wyznaje. Uczestnicy szkolenia będą mogli dowiedzieć się m.in.:

  • jak utrzymać własną motywację do działania,
  • jak osiągać cele, będąc równocześnie w zgodzie z samym sobą,
  • w jaki sposób podświadomość może wspierać dążenia do osiągania sukcesu,
  • jak zarządzać własną firmą.

Szkolenie poprowadzi Wojciech Kiljańczyk – koordynator Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, działającego przy Uniwersytecie Śląskim.

Zajęcia odbędą się 23 sierpnia 2012 r. od godz. 9.00 do 14.00, w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Warunkiem uczestnictwa jest telefoniczna rejestracja pod numerem 32 359 20 32. Z powodu ograniczonej liczby miejsc, o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Rejestracja jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu Udziału w Szkoleniach Biura Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Organizatorem spotkania jest Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego.
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.