facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Szkolenie pt. „Zarządzanie życiowymi projektami”

Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego organizuje szkolenie pt. „Zarządzanie życiowymi projektami”, którego uczestnicy będą uczyć się kształtowania pozytywnej postawy wobec zmian, a także odkrywania własnej drogi do sukcesu. Udział w szkoleniu ma być również okazją do:

  • kształcenia umiejętności wyznaczania i realizacji celów;
  • tworzenia planu działania;
  • sformułowania własnej definicji sukcesu osobistego/zawodowego;
  • pracy nad motywacją i zaangażowaniem.

Szkolenie, które odbędzie się 17 kwietnia 2013 roku o godz. 16.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego, poprowadzą:

  • Magdalena Kluszczyk – trener, filolog, studentka psychologii,
  • Maria Urbańczyk – trener, manager.

Zapisy odbywają się drogą telefoniczną pod numerem 32 359 20 32. Każdy uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem Udziału w Szkoleniach Biura Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Udział w szkoleniu jest bowiem jednoznaczny z jego akceptacją. Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.