facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Szkolenie pt. „Zarządzanie własnością intelektualną”

W październiku 2012 r. rozpocznie się kolejny cykl bezpłatnych szkoleń dla pracowników naukowo-dydaktycznych oraz doktorantów Uniwersytetu Śląskiego pt. „Zarządzanie własnością intelektualną”. Poprowadzi je rzecznik patentowy UŚ mgr Mariusz Grzesiczak.

Program spotkań obejmuje następującą tematykę:

  • podstawy ochrony własności intelektualnej, praw własności i praw autorskich,
  • procedurę zgłoszenia rozwiązania do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej,
  • formy udostępnienia wynalazku.

Najbliższe terminy szkoleń:

  • 10.10.2012 – od godz. 9.00 do 15.00, sala nr 29 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (ul. Bankowa 12, Katowice) – zapisy do 8 października 2012 r.
  • 18.10.2012 – od godz. 9.00 do 15.00, sala nr 29 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego – zapisy do 15 października 2012 r.

Szkolenia dotyczące zarządzania: własnością intelektualną, ochroną patentową i innowacyjnymi rozwiązaniami mają na celu podniesienie świadomości pracowników naukowych oraz doktorantów Uniwersytetu Śląskiego w zakresie możliwości transferu innowacyjnych rozwiązań do gospodarki. Cykl spotkań organizowany jest w ramach projektu „Promocja idei komercjalizacji własności intelektualnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”, realizowanego w ramach programu „Kreator Innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”, współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Projekt realizowany jest przez Biuro Współpracy z Gospodarką.

Więcej informacji oraz zapisy:

Adrian Król, Biuro Współpracy z Gospodarką UŚ
e-mail: a.krol@us.edu.pl, tel. 32 359 22 71. 

Szczegółowy program szkolenia

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.