facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Szkolenie pt. „Zarządzanie stresem”

10 marca 2011 r. w godz. 9.00–15.00 w sali 61 w rektoracie UŚ w Katowicach odbędzie się szkolenie z rozwoju umiejętności miękkich pt. „Zarządzanie stresem”. Poprowadzi je Daria Dorda z firmy Capgemini.

W programie szkolenia znajdują się bloki tematyczne m.in.: „Co z tym stresem? Ja i stres”, „Osobowość a stres”, „Psychologiczne koncepcje stresu”, „Wypalenie zawodowe i jego związki ze stresem w pracy”, „Gra szkoleniowa” oraz „Nie taki straszny jak go malują, czyli sposoby na stres”. Organizatorem szkolenia jest Biuro Karier UŚ.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu powinny zapoznać się z regulaminem szkoleń organizowanych przez Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zapisy przyjmowane są pod numerem telefonu 32 359 20 32, w godz. 7.30–15.30.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.