facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Szkolenie pt. „Zarządzanie projektem”

BK

12 sierpnia 2010 r. o godz. 9.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się szkolenie pt. „Zarządzanie projektem”. Kurs organizuje Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego w ramach cyklu „Wakacje z karierą”.

Uczestnicy wydarzenia będą mogli dowiedzieć jak prawidłowo realizować poszczególne etapy projektów oraz jaka jest specyfika działań w każdym z nich. Podczas spotkania omawiane będą także typowe błędy popełniane w trakcie realizacji przedsięwzięć.

Kurs prowadzony będzie metodą warsztatową, sprzyjającą uczeniu się poprzez działanie i zakładającą aktywny udział uczestników. Szkolenie poprowadzi Agnieszka Dunaj – doradca zawodowy, trener oraz praktyk zarządzania projektami.

Harmonogram szkoleń w ramach cyklu „Wakacje z karierą”

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.