facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Szkolenie pt. „Wprowadzenie do zarządzania projektami”

11 stycznia 2013 r. od godz. 10.30 do 15.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 12) odbędzie się szkolenie pt. „Wprowadzenie do zarządzania projektami”. Jego celem jest wprowadzenie uczestników w standardy zarządzania projektami według metodologii Project Management Institute (PMI)® oraz nabycie podstawowych umiejętności zwiększających prawdopodobieństwo realizacji celów projektu. Uczestnicy podzieleni na grupy wezmą udział w interaktywnej symulacji prowadzenia projektu przy wykorzystaniu standardów PMI®. Spotkanie rozpocznie się od prezentacji głównych pojęć i ról związanych z zarządzaniem projektami, a następnie przeprowadzona zostanie symulacja poszczególnych procesów zarządzania projektem ze szczególnym uwzględnieniem fazy planowania.


Zapisy na szkolenie rozpoczną się 4 stycznia 2013 r. i odbywać się będą drogą telefoniczną pod numerem: 32 359 20 32. Każdy uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem Udziału w Szkoleniach Biura Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Udział w kursie jest bowiem jednoznaczny z jego akceptacją. Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Spotkanie jest IV szkoleniem w ramach Akademii Biznesu Capgemini.
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.