facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Szkolenie pt. „W poszukiwaniu mocnych stron”

napis: Akademia Rozwoju Kariery

Biuro Karier UŚ organizuje szkolenie pt. „W poszukiwaniu mocnych stron”, skierowane do studentów i absolwentów Uniwersytetu Śląskiego. Kurs rozpocznie się 11 września 2019 roku o godz. 9.00 w Studenckiej Strefie Aktywności w rektoracie UŚ w Katowicach (ul. Bankowa 12, s. 133).

Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli okazję lepiej poznać swoje mocne strony, a także dowiedzą się, jak je rozwijać i wykorzystywać w różnych sytuacjach, co pozwoli im dokonywać w przyszłości bardziej świadomych i celnych wyborów.

Kurs organizowany jest w ramach Akademii Rozwoju Kariery. Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Biura Karier UŚ.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.