facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Szkolenie pt. „Ustawa 2.0? Szkoła doktorska i przepisy przejściowe bez tajemnic”

dwie ręce robiące notatki w otwartych notatnikach

14 listopada 2018 roku o godz. 15.00 w sali Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 14, sala nr 227) rozpocznie się otwarte szkolenie pt. „Ustawa 2.0? Szkoła doktorska i przepisy przejściowe bez tajemnic”, którego organizatorem jest Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów UŚ przy wsparciu Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

Warsztaty połączone z dyskusją poprowadzi mgr Konrad Graczyk – zastępca Rzecznika Praw Doktoranta Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Spotkanie ma charakter otwarty. Adresowane jest przede wszystkim do doktorantów i osób zainteresowanych kwestią szkół doktorskich oraz przepisami przejściowymi związanymi z funkcjonowaniem studiów III stopnia.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.