facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Szkolenie pt. „To tylko porażka! Jak pokonać lęk i zmobilizować się do działania?”

10 kwietnia 2013 r. w godz. od 16.00 do 20.00 w sali 415 w Instytucie Matematyki UŚ (Katowice, ul. Bankowa 14) odbędzie się szkolenie pt. „To tylko porażka! Jak pokonać lęk i zmobilizować się do działania?”. Udział w szkoleniu to szansa, aby rozwinąć umiejętności patrzenia z innej perspektywy, zwiększyć motywację oraz efektywność podejmowanych działań, podnieść samoocenę, a także podjąć pracę z negatywnymi przekonaniami (krytyk wewnętrzny). 

Warsztaty w całości prowadzone będą metodą coachingową, z wykorzystaniem narzędzi coachingowych. Szkolenie poprowadzą: Magdalena Kluszczyk – trener, filolog, studentka psychologii oraz Maria Urbańczyk – trener i manager.

Zapisy prowadzone są telefonicznie pod numerem: (32) 359 20 32. Uczestnicy powinni zapoznać się z Regulaminem Udziału w Szkoleniach Biura Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Udział w szkoleniu jest jednoznaczny z jego akceptacją. Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.