facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Szkolenie pt. „Twój czas”

24 kwietnia 2015 roku w godz. 10.00–15.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12, sala nr 133) odbędzie się szkolenie pt. „Twój czas”, które jest organizowane w ramach projektu „Capgemini Challenge”.

Warsztaty dotyczyć będą takich zagadnień, jak:

  • zarządzanie sobą w czasie,
  • matryca Eisenhowera,
  • priorytetyzacja zadań,
  • work-life balance,
  • time management.

Zgłoszenia udziału przyjmowane są telefonicznie pod numerem 32 359 20 32 lub osobiście w Biurze Karier UŚ od 17 kwietnia. Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Dla wszystkich uczestników przewidziany jest upominek oraz certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

Organizatorem wydarzenia jest Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego oraz firma Capgemini.

„Capgemini Challenge” to unikalny cykl szkoleń i warsztatów prowadzonych przez ekspertów Capgemini.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.