facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Szkolenie pt. „Terapia opóźnień w rozwoju mowy w oparciu o metody autorskie”

2 lutego 2013 r. od godz. 9.00 do 17.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (ul. Bankowa 12, sala nr 29) odbędzie się szkolenie pt. „Terapia opóźnień w rozwoju mowy w oparciu o metody autorskie”. Jego celem będzie zapoznanie i wdrożenie do terapii opóźnień w rozwoju mowy w oparciu o autorskie programy rozwijające mowę od około drugiego roku życia, aż po start edukacyjny, skierowane do dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, wadą słuchu, obniżoną sprawnością  intelektualną, spektrum autyzmu, afazją, itp. Warsztaty poprowadzi dr Iwona Michalak-Widera – logopeda, autorka książek z obszaru logopedii, pedagog specjalny z ponad dwudziestoletnim stażem, wykładowca uniwersytecki, trener emisji głosu.


Podczas szkolenia logopedycznego istnieje możliwość zdiagnozowania przyprowadzonej przez uczestnika osoby (dziecko, młodzież, osoba dorosła) przez prowadzącą zajęcia. Chęć skorzystania z takiej możliwości należy zgłosić telefonicznie – 604 433 485. W dniu szkolenia istnieje również możliwość zakupu książek logopedycznych autorstwa dr Iwony Michalak-Widery  w cenach promocyjnych. Wykaz książek znajduje się na stronie internetowej: www. logopeda.info. Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach proszone są o zapoznanie się z „Regulaminem uczestnictwa w szkoleniach i warsztatach” i przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres: sekretariat.fundacja@gmail.com (e-mail z dopiskiem: „szkolenie logopedyczne 02.02.2013”).


Koszt szkolenia wynosi 290 PLN i obejmuje: zaświadczenie ukończenia szkolenia, materiały szkoleniowe, konsultacje, catering. Opłatę należy przesyłać na konto PKO BP S.A. O/Katowice nr  72 1020 2313 0000 3102 0192 6906 – Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacja Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice z dopiskiem: „szkolenie logopedyczne 02.02.2013”. Ostateczny termin wpłaty upływa 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.