facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Szkolenie pt. „Sztuka tworzenia wizerunku…”

1 lipca 2015 roku rozpoczynają się zapisy na kolejne szkolenie w ramach Akademii Rozwoju Kariery pt. „Sztuka tworzenia wizerunku, czyli jak pewnością siebie pomóc sobie w karierze”, które odbędzie się 8 lipca. Podczas warsztatów, które poprowadzi trener i socjolog Anna Nazarewicz-Chechelska, będzie można:

  • poznać swoje mocne i słabe strony,
  • dowiedzieć się, jakie wartości są życiu najważniejsze,
  • dowiedzieć się, jak skuteczniej komunikować swoją pewność siebie.

Celem szkolenia będzie uświadomienie sobie wrażenia, jakie robi się na innych, poznanie zasad dobrej autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej, wyrobienie umiejętności poradzenia sobie z wewnętrznym autokrytycyzmem, pogłębienie samoświadomości na temat własnych zasobów.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Biura Karier.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.