facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Szkolenie pt. „Sposoby zabezpieczania umów. Teoria i praktyka”

Trwają zapisy na szkolenie pt. „Sposoby zabezpieczania umów. Teoria i praktyka”, które odbędzie się 30 maja 2014 r. w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego. Głównym celem kursu jest ukazanie możliwości, które dają prawne instytucje zabezpieczania umów. Dzięki zrozumieniu zasad konstruowania i funkcjonowania sposobów zabezpieczania umów, łatwiej osiągnąć gospodarczy sukces i pewność dochodzonych roszczeń na drodze sądowej.

Uczestnicy szkolenia nauczą się rozróżniać i konstruować najważniejsze instytucje zabezpieczania umów. Będą w stanie lepiej współpracować ze swoimi kontrahentami, efektywniej ustalą cele prawne i biznesowe podejmowanych działań, łatwiej dostosują do nich treści zawieranych umów.

Organizatorami szkolenia są Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Śląskiego oraz Kancelaria Adwokacka Pirożek&Pirożek.

Zapisy oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.kursy.us.edu.pl/szkolenia/zobacz/sposoby-zabezpieczania-umow.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.