facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Szkolenie pt. „Skuteczność osobista”

BK

25 stycznia 2011 r. o godz. 10.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się szkolenie pt. „Skuteczność osobista”.

Kurs poświęcony będzie skuteczności w aspekcie wyznaczania celów i formułowania ich w sposób zwiększający szansę na realizację. Szkolenie obejmie również trening automotywacji. Warsztaty prowadzone będą metodą zakładającą zaangażowanie uczestników i uczenie się przez działanie.

Spotkanie adresowane jest do studentów i absolwentów UŚ. Poprowadzi je Małgorzata Balewska − psycholog, trener, doradca zawodowy, pracownik Biura Karier UŚ. Udział w kursie jest bezpłatny.

Warunkiem uczestnictwa jest telefoniczna rejestracja pod numerem telefonu (32) 359-20-32 oraz zapoznanie się z regulaminem udziału w szkoleniach organizowanych przez Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.