facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Szkolenie pt. „Rozpoznanie i rozwijanie osobistych zasobów...”

bk

„Rozpoznanie i rozwijanie osobistych zasobów” to temat warsztatów organizowanych przez Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego. Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję pogłębić wiedzę na temat własnych talentów oraz poznać techniki, które umożliwią pełne wykorzystanie umiejętności na rzecz rozwoju osobistego i zawodowego.

Zajęcia „Rozpoznanie i rozwijanie osobistych zasobów – o tym jak poznawać i wykorzystywać własne zdolności, talenty i możliwości” odbędą się 27 października 2010 r. o godz. 9.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego. Poprowadzi je dr Urszula Tabor – wykładowca Uniwersytetu Śląskiego, andragog, szkoleniowiec, trener.
Zapisy na warsztaty rozpoczynają się 20 października 2010 roku, a zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie (32 359 20 32). Z powodu ograniczonej liczby miejsc, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. 

Dokonanie zapisu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu udziału w szkoleniach organizowanych przez Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Dokument udostępniony został na stronie internetowej: http://www.bk.us.edu.pl/download/BK_regulamin_szkolenia.pdf.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.