facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Szkolenie pt. „Przywództwo w edukacji”

logo Centrum Kształcenia Ustawicznego

Od 15 do 17 lipca 2016 roku w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbywać się będzie szkolenie pt. „Przywództwo w edukacji”, organizowane przez Collegium Wratislaviense dla dyrektorów, kierowników, koordynatorów jednostek działających w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Śląskiego.

Zajęcia będą miały przede wszystkim wymiar praktyczny, ukierunkowany na rozwój kompetencji mentorskich i przywódczych uczestników. Szkolenie będzie miało formę interaktywnych warsztatów z elementami miniwykładu prezentującego sprawdzoną i inspirującą wiedzę z zakresu metody mentoringu oraz aspektów przywództwa. Celem spotkania jest rozwinięcie kompetencji zespołu centrum i danie mu wsparcia w kolejnych działaniach edukacyjnych.

 

logo Centrum Kształcenia Ustawicznego   logo Collegium Wratislaviense

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.