facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Szkolenie pt. „Od skutecznego CV po skuteczną rozmowę kwalifikacyjną...”

Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego i Akademia Dobrego Startu organizują szkolenie pt. „Od skutecznego CV po skuteczną rozmowę kwalifikacyjną – wybierz sobie miejsce pracy! Spotkanie z zawodowym negocjatorem”. Szkolenie odbędzie się 12 marca 2014 roku o godz. 18.00 na Wydziale Prawa i Administracji UŚ (aula nr 2).

Akademia Dobrego Startu „AKADOS” to program pozauczelnianej edukacji biznesowej dla studentów i absolwentów. Jest to zintegrowany, kompleksowy i prowadzony przez konsultantów strategicznych projekt kształcenia pozaakademickiego. Jego celem jest edukowanie oraz rozwijanie praktycznych umiejętności biznesowych studentów i absolwentów, chcących skutecznie konkurować na rynku pracy.

Spotkanie poprowadzi Krzysztof Sarnecki biznesmen, który przez 20 lat prowadził działalność gospodarczą w USA, ekspert w sztuce negocjacji, jeden z niewielu w Polsce zawodowych negocjatorów, a przy tym fundator, założyciel i wieloletni prezes największego ośrodka edukacyjnego dla Polaków za granicą – Academy of Business & Career Development w Chicago. 

Szkolenie jest bezpłatne. Zapisy prowadzone są poprzez stronę http://u.akados.pl/spotkania/71-od-skutecznego-cv-po-skuteczna-rozmowe-kwalifikacyjna-wybierz-sobie-miejsce-pracy-spotkanie-z-zawodowym-negocjatorem.

Szczegółowe informacje na temat spotkania dostępne są na stronie.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.