facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Szkolenie pt. „Ochrona własności intelektualnej”

25 maja 2012 r. w godz. 9.00–17.30 w ramach projektu „Kreator Innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej” odbędzie się szkolenie pt. „Ochrona własności intelektualnej”.

Organizatorem spotkań jest Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego. Udział w szkoleniach jest bezpłatny, uczestnicy mogą uzyskać zaświadczenia. Zapisy odbywają się pod nr. tel.: (32) 359 22 15 w godz. 7.30–15.30. 

Projekt „Kreator Innowacyjności…” jest współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, którego celem jest wspieranie kreatywności i innowacyjności środowiska akademickiego w zakresie przedsiębiorczości.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Biura Karier.
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.