facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Szkolenie pt. „Myśl i działaj jak lider”

24 lipca 2012 r. o godz. 9.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się szkolenie pt. „Myśl i działaj jak lider”. Spotkanie poświęcone będzie tematyce przywództwa. Warsztat poprowadzą dr Anna Rycman, doktor nauk humanistycznych, pracownik Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego, certyfikowany trener oraz Katarzyna Grzybek, certyfikowany trener posiadający doświadczenie zarówno w szkoleniach z obszaru umiejętności miękkich i efektywności osobistej, jak i w treningach pamięci i koncentracji uwagi.

Szkolenie prowadzone będzie techniką warsztatową, grupową oraz indywidualną. Przywództwo rozpatrywane będzie w perspektywie funkcjonalnej: jako pochodna cech charakteru, okoliczności i funkcji. Bazując na teorii trzech kręgów Johna Adaira prowadzący uzmysłowią uczestnikom, że bycie liderem to jednoczesne dbanie o realizację zadania oraz zaspokojenie potrzeb zespołu i jednostki. Szkolenie będzie okazją do poznania zasad pozwalających na zdobycie pozycji lidera oraz zaprezentowania elementów charakterystycznych dla procesu grupowego. Spotkanie umożliwi również zdefiniowanie i wykorzystanie w praktyce kluczowych kompletacji pożądanych u lidera.

Organizatorem wydarzenia jest Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego.

Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem uczestnictwa jest telefoniczna rejestracja pod numerem: (32) 359 20 32. Udział w szkoleniu jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.