facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Szkolenie pt. „Jak zamienić pomysł w zgłoszenie patentowe”

11 marca 2013 r. od godz. 10.00 do 12.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (sala 29) odbędzie się szkolenie pt. „Jak zamienić pomysł w zgłoszenie patentowe”. Spotkanie adresowane jest do pracowników naukowych zainteresowanych objęciem wyników swoich badań ochroną patentową. Uczestnikom szkolenia zostaną przekazane instrukcje dotyczące zasad przygotowania informacji dla rzecznika patentowego w celu opracowania zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego bądź wzoru przemysłowego.

Zgłoszenia udziału w kursie przyjmowane są do 7 marca 2013 r. pod numerem telefonu: 32359 20 81 lub drogą elektroniczną: monika.blaszczyk@us.edu.pl. Liczba miejsc jest ograniczona. Organizatorem szkolenia jest Punkt Konsultacyjny, działający przy Biurze Współpracy z Gospodarką oraz rzecznik patentowy UŚ.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.