facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Szkolenie pt. „Jak mówić, żeby nas słuchano?...”

2 sierpnia 2012 r. w godz. 9.00–14.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie UŚ odbędzie się szkolenie pt. „Jak mówić, żeby nas słuchano? Rzecz o sztuce wystąpień publicznych”.

Tematyka warsztatów związana jest z autoprezentacją i komunikacją. Uczestnicy spotkania dowiedzą się m.in.:

  • jak dobrze przygotować się do wystąpienia publicznego, jakie najczęściej błędy są popełniane i jak ich uniknąć?;
  • jak mówić do tłumu i jak pracować z kamerą?;
  • jak radzić sobie ze stresem pojawiającym się podczas wystąpień?


Zajęcia poprowadzi Agnieszka Dunaj – trener, doradca zawodowy w Biurze Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Warunkiem uczestnictwa jest telefoniczna rejestracja pod numerem (32) 359-20-32. Z powodu ograniczonej liczby miejsc, o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Rejestracja jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu Udziału w Szkoleniach Biura Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Organizatorem spotkania jest Biuro Karier UŚ.
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.